Розділ «8.7. Первинний та аналітичний облік вантажних перевезень»

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень

Первинний облік. До первинних документів, якими оформлюються виконані транспортні роботи, відносять товарно-транспортні накладні, подорожні листи вантажного автомобіля, акти виконаних робіт, інші документи.

Товарно-транспортна накладна - це документ, призначений для обліку товарно-матеріальних цінностей у дорозі, їх переміщення, оприбутковування, списання в оперативному та бухгалтерському обліку, а також для розрахунків у разі перевезення вантажів.

До товарно-транспортних документів у міжнародному сполученні відносять:

- декларацію відправника небезпечних вантажів;

- авіаційну вантажну накладну (Air Waybill);

- міжнародну автомобільну накладну (CMR);

- залізничну накладну СМПС (накладну УМВС);

- коносамент (Bill of Lading);

- накладну ЦИМ (CIM);

- вантажну відомість (Cargo Manifest).

У разі здійснення міжнародних перевезень, згідно з нормами Конвенції МДП, яка дає змогу значно спростити проходження митного контролю в дорозі прямування, використовується книжка МДП (Garnet TIR), яка в цьому випадку замінює необхідність заповнювати міжнародну накладну типової форми № CMR.

До товарно-транспортних документів у межах України відносять:

- товарно-транспортну накладну типової форми № 1-ТН (затверджена наказом Мінтрансу, Мінстату України 29.12.1995 р. № 488/346);

- у разі перевезення спирту етилового і спиртопродуктів автотранспортом використовують спеціальну товарно-транспортну накладну типової форми № 1-ТН - спирт разом з контрольним аркушем на перевезення спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів форми № 1-АТ;

- якщо відпускають хлібобулочні вироби, то використовують товарно-транспортну накладну форми № 1-ТТН (хліб).

- у разі перевезень молочної сировини використовують спеціалізовану товарну накладну форми № 1-ТТН (МС) як обов'язковий додаток до товарно-транспортної накладної типової форми № 1-ТН.

Відповідно до законодавства товарно-транспортна накладна є обов'язковою, вантаж перевозять автомобільним транспортом незалежно від умов оплати за роботу автомобіля, умов перевезення вантажів (як на комерційній основі, так і для власних потреб), а також видів перевезень. Товарно-транспортна накладна додається до дорожнього листа автомобіля. Форма товарно-транспортної накладної затверджена спільним наказом Мінтрансу і Держкомстату "Про затвердження типових форм первинного обліку роботи вантажного автомобіля" від 29.12.1995 р. № 488/346.

Розглянемо порядок заповнення товарно-транспортної накладної типової форми (№ 1-ТН) та міжнародної автомобільної накладної (ОМР).

Товарно-транспортна накладна типової форми (№ 1-ТН).

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень» автора Базилюк А.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „8.7. Первинний та аналітичний облік вантажних перевезень“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • РОЗДІЛ 1. ВИДИ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ АВТОПЕРЕВЕЗЕНЬ

 • 1.3. Ліцензування автотранспортних послуг та їхній облік

 • РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА РУХОМОГО СКЛАДУ

 • 2.3. Облік придбання автотранспортних засобів

 • 2.4. Облік вибуття автомобіля з підприємства

 • 2.5. Відображення транспортних засобів у реєстрах обліку та формах звітності

 • 2.6. Розрахунок та облік амортизації автотранспортних засобів

 • РОЗДІЛ 3. ОБЛІК ПАЛИВА І МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

 • 3.1.2. Синтетичний та аналітичний облік

 • 3.2. Списання паливо-мастильних матеріалів

 • 3.2.3. Контроль наявності палива на складах

 • 3.2.4. Відображення операцій у реєстрах обліку та формах звітності

 • 3.3. Податковий облік паливо-мастильних матеріалів

 • РОЗДІЛ 4. ОБЛІК ЗАПАСНИХ ЧАСТИН

 • РОЗДІЛ 5. ОБЛІК ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, РЕМОНТІВ І МОДЕРНІЗАЦІЙ АВТОМОБІЛІВ

 • РОЗДІЛ 6. ОПЛАТА ПРАЦІ ВОДІЇВ ТА ЇЇ ОБЛІК

 • РОЗДІЛ 7. ОБЛІК ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КАЛЬКУЛЯЦІЯ АВТОПЕРЕВЕЗЕНЬ

 • РОЗДІЛ 8. ОБЛІК ДОХОДІВ

 • 8.3. Первинний облік доходів автостанції

 • 8.4. Аналітичний і синтетичний облік доходів у повіреного (автостанції)

 • 8.5. Облік доходів у довірителя (перевізника) при перевезеннях територією України

 • 8.6. Особливості обліку доходів та оподаткування міжнародних пасажирських перевезень

 • 8.7. Первинний та аналітичний облік вантажних перевезень
 • 8.8. Особливості обліку доходів та оподаткування міжнародних вантажних перевезень

 • 8.9. Відображення доходів у формах фінансової звітності

 • 8.10. Податковий облік доходів

 • РОЗДІЛ 9. ОБЛІК БЮДЖЕТНИХ ДОТАЦІЙ НА ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ

 • РОЗДІЛ 10. ЗВІТНІСТЬ З АВТОПОСЛУГ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи