Розділ «2.4. Облік вибуття автомобіля з підприємства»

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень

Як передбачено п. ЗЗ П(С)БО 7, об'єкт основних засобів вилучається з активів (списується з балансу) в разі його вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом. Крім того, вибуття може відбуватися також внаслідок форс-мажорних обставин, стихійних лих, крадіжок тощо. Кінцевим результатом обліку з вибуття транспортних засобів є визначення фінансового результату від вибуття об'єкта основних засобів. Згідно з п. 34 П(С)Бо 7, фінансовий результат від продажу автомобіля визначається вирахуванням з доходу від продажу його залишкової вартості і непрямих податків і витрат, пов'язаних з таким вибуттям. Отже, такий показник можна розрахувати за алгоритмом:

ФР = Дв - ПДВ - Ак - Зв - Вп,

де ФР - фінансовий результат (прибуток або збиток);

Дв - доходи від вибуття активу;

ПДВ - сума податку на додану вартість;

Ак - акцизний збір з легкових автомобілів;

Зв - залишкова вартість автомобіля;

Вп - витрати з продажу (передпродажні, комісійні тощо).


2.4.1. Продаж автомобіля2.4.2. Вибуття автомобіля внаслідок крадіжкиВ нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень» автора Базилюк А.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „2.4. Облік вибуття автомобіля з підприємства“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • РОЗДІЛ 1. ВИДИ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ АВТОПЕРЕВЕЗЕНЬ

 • 1.3. Ліцензування автотранспортних послуг та їхній облік

 • РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА РУХОМОГО СКЛАДУ

 • 2.3. Облік придбання автотранспортних засобів

 • 2.4. Облік вибуття автомобіля з підприємства
 • 2.5. Відображення транспортних засобів у реєстрах обліку та формах звітності

 • 2.6. Розрахунок та облік амортизації автотранспортних засобів

 • РОЗДІЛ 3. ОБЛІК ПАЛИВА І МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

 • 3.1.2. Синтетичний та аналітичний облік

 • 3.2. Списання паливо-мастильних матеріалів

 • 3.2.3. Контроль наявності палива на складах

 • 3.2.4. Відображення операцій у реєстрах обліку та формах звітності

 • 3.3. Податковий облік паливо-мастильних матеріалів

 • РОЗДІЛ 4. ОБЛІК ЗАПАСНИХ ЧАСТИН

 • РОЗДІЛ 5. ОБЛІК ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, РЕМОНТІВ І МОДЕРНІЗАЦІЙ АВТОМОБІЛІВ

 • РОЗДІЛ 6. ОПЛАТА ПРАЦІ ВОДІЇВ ТА ЇЇ ОБЛІК

 • РОЗДІЛ 7. ОБЛІК ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КАЛЬКУЛЯЦІЯ АВТОПЕРЕВЕЗЕНЬ

 • РОЗДІЛ 8. ОБЛІК ДОХОДІВ

 • 8.3. Первинний облік доходів автостанції

 • 8.4. Аналітичний і синтетичний облік доходів у повіреного (автостанції)

 • 8.5. Облік доходів у довірителя (перевізника) при перевезеннях територією України

 • 8.6. Особливості обліку доходів та оподаткування міжнародних пасажирських перевезень

 • 8.7. Первинний та аналітичний облік вантажних перевезень

 • 8.8. Особливості обліку доходів та оподаткування міжнародних вантажних перевезень

 • 8.9. Відображення доходів у формах фінансової звітності

 • 8.10. Податковий облік доходів

 • РОЗДІЛ 9. ОБЛІК БЮДЖЕТНИХ ДОТАЦІЙ НА ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ

 • РОЗДІЛ 10. ЗВІТНІСТЬ З АВТОПОСЛУГ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи