Розділ «2.3. Облік придбання автотранспортних засобів»

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень

Первинний облік. У бухгалтерському обліку будь-яка операція повинна підтверджуватися відповідними документами. Придбання авто не є винятком. І першим документом, який повинен бути на підприємстві, є договір, згідно з яким отримується авто. До таких договорів можна віднести:

1. Договір купівлі-продажу - при придбанні авто за кошти.

2. Договір про безоплатну передачу - при безоплатному одержанні авто.

3. Договір міни - при одержанні авто в рахунок поставленої продукції (товарів, робіт, послуг), тобто у випадку бартеру.

4. Інші договори, наприклад, рішення засновників про одержання авто як внеску до статутного капіталу, та ін.

Важливими даними в договорі є пункт договору або додаток до договору, в якому зазначено вартість автотранспорту, а також його характеристики і складові (наприклад, наявність в автомобілі автомагнітоли, інструментів, запасних частин, кондиціонера, радіотелефону тощо). Відповідальна особа або комісія при прийнятті автомобіля в акті прийому-передачі повинна вказати повний перелік цінностей, отриманих від постачальника, тобто зробити опис прийнятого об'єкта. На практиці зазвичай постачальник оформлює товарну (видаткову) накладну на автомобіль (додаток 3), дані якої перевіряють при складанні опису або акту прийому.

При складанні опису звертають увагу на наявність:

1) нестач у комплектації авто;

2) наявних пошкоджень автомобіля;

3) наявність і справність додаткового устаткування (вузлів, агрегатів та інших цінностей) автомобіля, не зазначених у його технічній документації. Це може бути кондиціонер, телевізор, пристрій проти викрадення, чохли, пально-мастильні матеріали тощо.

Усі цінності повинні бути зазначені в акті приймання автомобіля і відображені в фінансовому і податковому обліку. На практиці, незалежно від каналу отримання, на придбанні авто оформлюються або типові форми первинних документів з обліку основних засобів - Акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ОЗ-1), або власно утворений документ. В останньому випадку такий акт має містити мінімум необхідних для наступного обліку реквізитів.

Крім товарних документів, постачальник виписує і надає покупцеві податкову накладну на автомобіль (якщо продавець зареєстрований як платник податку на додану вартість - ПДВ). Цей документ є важливим для врахування суми ПДВ у постачальника (податкові зобов'язання) та покупця (податковий кредит).

Нормативним документом, який регулює методику відображення в бухобліку операцій з основними засобами (придбання, амортизація, вибуття) є П(С)БО 7 "Основні засоби".

Операції з придбання і сам автомобіль, який отримується, можна класифікувати за наступними ознаками:

1. Форма оплати за автотранспорт: купівля за кошти; безоплатне одержання; внесок до статутного капіталу; за бартером.

2. Термін експлуатації: новий автомобіль; автомобіль, що був у використанні;

3. Мета використання: для виробничих цілей; для адміністративних цілей; для використання на запчастини.

Одиниця обліку. Незалежно від того, як автотранспорт отримувався, чи має він знос і для яких цілей призначений, одиницею обліку автотранспорту у фінобліку є об'єкт основних засобів, тобто саме авто. Будь-яке начіпне і додаткове устаткування, що не входить, відповідно до паспортних даних, до конструкції автомобіля і може бути демонтоване з автомобіля без порушення його функціональних можливостей і технічних характеристик, прибуткується як окремий об'єкт основних засобів чи матеріалів (запасів). Зокрема, навісне обладнання, наприклад, автомагнітола оприбутковується залежно від її вартості на рахунок 10 "Основні засоби" (понад 1000 грн) або рахунок 11 "Інші необоротні активи" (менше ніж 1000 грн), набір інструментів - на субрахунок 209 "Інші матеріали".


2.3.1. Придбання за кошти


Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень» автора Базилюк А.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „2.3. Облік придбання автотранспортних засобів“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • РОЗДІЛ 1. ВИДИ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ АВТОПЕРЕВЕЗЕНЬ

 • 1.3. Ліцензування автотранспортних послуг та їхній облік

 • РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА РУХОМОГО СКЛАДУ

 • 2.3. Облік придбання автотранспортних засобів
 • 2.4. Облік вибуття автомобіля з підприємства

 • 2.5. Відображення транспортних засобів у реєстрах обліку та формах звітності

 • 2.6. Розрахунок та облік амортизації автотранспортних засобів

 • РОЗДІЛ 3. ОБЛІК ПАЛИВА І МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

 • 3.1.2. Синтетичний та аналітичний облік

 • 3.2. Списання паливо-мастильних матеріалів

 • 3.2.3. Контроль наявності палива на складах

 • 3.2.4. Відображення операцій у реєстрах обліку та формах звітності

 • 3.3. Податковий облік паливо-мастильних матеріалів

 • РОЗДІЛ 4. ОБЛІК ЗАПАСНИХ ЧАСТИН

 • РОЗДІЛ 5. ОБЛІК ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, РЕМОНТІВ І МОДЕРНІЗАЦІЙ АВТОМОБІЛІВ

 • РОЗДІЛ 6. ОПЛАТА ПРАЦІ ВОДІЇВ ТА ЇЇ ОБЛІК

 • РОЗДІЛ 7. ОБЛІК ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КАЛЬКУЛЯЦІЯ АВТОПЕРЕВЕЗЕНЬ

 • РОЗДІЛ 8. ОБЛІК ДОХОДІВ

 • 8.3. Первинний облік доходів автостанції

 • 8.4. Аналітичний і синтетичний облік доходів у повіреного (автостанції)

 • 8.5. Облік доходів у довірителя (перевізника) при перевезеннях територією України

 • 8.6. Особливості обліку доходів та оподаткування міжнародних пасажирських перевезень

 • 8.7. Первинний та аналітичний облік вантажних перевезень

 • 8.8. Особливості обліку доходів та оподаткування міжнародних вантажних перевезень

 • 8.9. Відображення доходів у формах фінансової звітності

 • 8.10. Податковий облік доходів

 • РОЗДІЛ 9. ОБЛІК БЮДЖЕТНИХ ДОТАЦІЙ НА ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ

 • РОЗДІЛ 10. ЗВІТНІСТЬ З АВТОПОСЛУГ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи