Розділ «МОДУЛЬ 5»

Ви є тут

Статистика

11.1. Як називається вид статистичного спостереження, при якому обстеженню підлягає лише частина одиниць сукупності, відібраних на основі науково розроблених принципів?

* Вибіркове.

- Суцільне.

- Обстеження основного масиву.

- Анкетування.

11.2. Який використовують спосіб відбору у вибіркову сукупність, якщо відбір одиниць з генеральної сукупності здійснюють через рівні проміжки?

- Типовий.

- Власне випадковий.

* Механічний.

- Серійний.

11.3. Який вид статистичного спостереження застосовують для одержання характеристик генеральної сукупності при умові, що затрати праці і засобів на збір інформації повинні бути мінімальними?

- Обстеження основного масиву.

- Суцільне.

- Несуцільне.

* Вибіркове.

11.4. З перелічених нижче вибіркових сукупностей, які вибірки вважаються малими за обсягом одиниць спостереження?

- До 50.

- До 70.

* До 30.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Статистика» автора Опря А.Т. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „МОДУЛЬ 5“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Вступ

 • МОДУЛЬ 1

 • ТЕМА 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИКИ

 • § 1.4. Метод статистики

 • ТЕМА 2. СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

 • ТЕМА 3. ЗВЕДЕННЯ І ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ

 • МОДУЛЬ 2

 • ТЕМА 4. УЗАГАЛЬНЮЮЧІ СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

 • ТЕМА 5. АНАЛІЗ РЯДІВ РОЗПОДІЛУ

 • § 5.4. Моменти статистичного розподілу

 • § 5.5. Характеристика асиметрії і ексцесу

 • ТЕМА 6. АНАЛІЗ ПОДІБНОСТІ РОЗПОДІЛІВ

 • МОДУЛЬ 3

 • ТЕМА 7. СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ

 • § 7.2. Кореляційно-регресійний аналіз

 • МОДУЛЬ 4

 • ТЕМА 8. АНАЛІЗ ІНТЕНСИВНОСТІ ДИНАМІКИ

 • ТЕМА 9. АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ТА КОЛИВАНЬ

 • ТЕМА 10. ІНДЕКСНИЙ МЕТОД

 • МОДУЛЬ 5

 • ТЕМА 11. ВИБІРКОВИЙ МЕТОД

 • ТЕМА 12. ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ: ТАБЛИЦІ, ГРАФІКИ, КАРТИ

 • ПРОГРАМОВАНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

 • МОДУЛЬ І

 • МОДУЛЬ 2

 • МОДУЛЬ 3

 • МОДУЛЬ 4

 • МОДУЛЬ 5
 • НАУКОВО-ПІЗНАВАЛЬНІ ТЕМИ

 • ТЕМА 2. МЕТОДИ БАГАТОМІРНОГО СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ

 • Програмований контроль знань до науково-пізнавальних тем