Розділ «Література»

Концепції сучасного природознавства

Айламазян А.К., Стась Е.В. Информатика и теория развития. – М.: Наука, 1989. – 174 с.

Брехман И.И. Валеология – наука о здоровье. – М.: Физкультура и спорт, 1990. – 208 с.

Васильева З.А., Любинская С.М. Резервы здоровья. – Л.: Медицина, 1984. – 271с.

Вернадский В.И. Живое вещество и биосфера. – М.: Наука, 1994. – 669 с.

Вернадский В.И. Проблемы биогеохимии. – М.: Наука, 1980. – 320 с.

Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. – М.: Наука, 1988. –519 с.

Волькенштейн М.В. Биофизика. – М.: Наука, 1988. – 590 с.

Волькенштейн М.В. Энтропия и информация. – М.: Наука, 1986. – 190 с.

Гивишвили Г.В. Антропогенная вселенная // Химия и жизнь. – 1993. – №6. – С. 9–11.

Гласс Л., Мэкки М. От часов к хаосу. Ритмы жизни. – М.: Мир, 1991. – 248 с.

Грибов Л.А., Прокофьева Н.И. Основы физики. – М.: Наука, 1995. – 554 с.

Детская иллюстрированная энциклопедия. – Лондон – Нью-Йорк –Штутгарт – Москва: Дорлинг Киндерсли, 1997. – 656 с.

Жвирблис В.Е. Почему летит "стрела времени" // Химия и жизнь. – 1993. – № 12. – С. 26–31.

Капра Ф. Дао физики. – СПб.: Орис, 1994. – 302 с.

Карпенков С.Х. Основные концепции естествознания. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. – 208 с.

Карпинская Р.С. Биология, идеалы научности и судьбы человечества // Вопросы философии. – 1992. – №11. – С. 139–148.

Кемп П., Армс К. Введение в биологию. – М.: Мир, 1986. – 671 с.

Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Законы эволюции и самоорганизации сложных систем. – М.: Наука, 1994. – 229 с.

Концепции самоорганизации в исторической ретроспективе. – М.: Наука, 1994. – 236 с.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Концепції сучасного природознавства» автора Бобильов Ю.П. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Література“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Передмова

 • Розділ 1. МОВА НАУКИ І МОВА ПРИРОДИ

 • Розділ 2. ВІД ФІЗИКИ НЕОБХІДНОГО ДО ФІЗИКИ МОЖЛИВОГО

 • Розділ 3. НОВІ ФІЗИЧНІ ЗАКОНИ

 • Розділ 4. СТРУКТУРНІ РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ МАТЕРІЇ

 • Розділ 5. САМООРГАНІЗАЦІЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ. ЕВОЛЮЦІЙНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СИСТЕМИ ІЗ СЕРЕДОВИЩЕМ

 • Розділ 6. ЕВОЛЮЦІЯ І СТВОРЕННЯ СВІТУ

 • Розділ 7. МИСЛЕННЯ. МОЗОК І КОМП'ЮТЕР

 • 7.7. "Віртуальна реальність"

 • Розділ 8. БІОСФЕРА, НООСФЕРА І ЦИВІЛІЗАЦІЯ

 • Розділ 9. КОНЦЕПЦІЇ ВИНИКНЕННЯ ЖИТТЯ

 • Розділ 10. ЕВОЛЮЦІЙНА МЕДИЦИНА

 • Розділ 11. ГЕРОНТОЛОГІЯ ТА ЕВОЛЮЦІЙНА БІОЛОГІЯ

 • Розділ 12. ЕВОЛЮЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ПОХОДЖЕННЯ ЕТИКИ

 • Розділ 13. БІОЕТИКА

 • Розділ 14. НАУКОВИЙ МЕТОД

 • Додаток 1. Біблійні уявлення і розвиток природознавства

 • Додаток 2. Інформаційна модель фізичного світу

 • Додаток 3. Криза інфекційного підходу. Еволюційний підхід до лікування ран

 • Література
 • Іменний покажчик