Розділ «Використана література»

Адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції громадської безпеки

1. Адміністративна діяльність. Частина особлива [Текст]: підручник / за заг. ред. О. М. Бандурки. - X.: Ун-т внутр. справ, 1998. - 305 с

2. Адміністративне право. Загальна частина [Текст]: навч. посіб / С. М. Алфьоров, С. В. Ващенко, М. М. Долгополова, А. П. Куши. - К. Центр учб. л-ри, 2011. - 216 с.

3. Административная деятельность органов внутренних дел. Часть Общая [Текст]: учебник; под ред. А. П. Коренева. - Изд. 3-е. - М.: Моск. акад. МВД России: Щит-М, 2000.- 304 с.

4. Административная деятельность органов внутренних дел. Часть Особенная : учебник; под ред. А. П. Коренева. - Изд. 3-е, неправ, и доп. -М.: "Щит-М", 2001. - 360 с.

5. Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ (Загальна частина) [Текст]: підручник ; авт. кол. Ю. І. Римаренко, Є. М. Моісеєв, В. І. Олефір - керівники. - К.: КНТ, 2008. -816 с.

6. Адміністративна діяльність міліції [Текст]: підручник / за заг. ред. О. М. Бандурки. - X.: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2004. - 448 с.

7- Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина [Текст]: підруч. для слухачів та курсантів вузів МВС України / за ред. І. П. Голосніченка, Я. Ю. Кондратьева. - К.: КМУЦА, 1999. -178 с.

8. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина [Текст] : підручник ; кол. авт.; кер. С. М. Алфьоров. - К.: УАВС, 1995.- 177 с.

9. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Особлива частина [Текст]: підручник / кол. авт.; кер. С. М. Алфьоров. - К. : МВС України, 2011.-280 с.

10. Адміністративна діяльність. Частина особлива [Текст]: підручник / за заг. ред. О. М. Бандурки. - X.: Вид-во Ун-ту внутр. справ : Еспада, 2000. - 368 с.

9. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень законів України "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення" (справа про корупційні правопорушення та введення в дію антикорупційних законів) від 06.10.2010 № 21 -рн/2010 [Текст] // Вісн. Конституц. Суду України. - 2010. - № 6. - С. 7.

10. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статті 263 Кодексу України про адміністративні правопорушення та пункту 5 частини першої статті 11 Закону України "Про міліцію" (справа про строки адміністративного затримання) від 11.10.2011 № 10-рп/2011 [Текст]// Офіц. вісн. України. - 2011. - 7 листоп. (6 84). -С. 117.

11. Статут патрульно-постової служби міліції України [Електронний ресурс] : затверджений наказом МВС України від 28.07.1994 № 404. Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.


Вітаємо, ви успішно прочитали книгу!


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції громадської безпеки» автора Автор невідомий на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Використана література“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Вступ

 • Розділ 1. Поняття та зміст адміністративно-юрисдикційної діяльності міліції громадської безпеки

 • 1.3. Місце міліції громадської безпеки серед суб'єктів адміністративно-юрисдикційної діяльності

 • Розділ 2. Адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції громадської безпеки щодо розгляду та вирішення звернень громадян

 • Розділ 3. Адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції громадської безпеки щодо застосування заходів дисциплінарної відповідальності

 • Розділ 4. Адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції громадської безпеки щодо провадження у справах про адміністративні правопорушення

 • 4.4. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення

 • Розділ 5. Особливості діяльності міліції громадської безпеки щодо розгляду та вирішення справ про адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку

 • Розділ 6. Особливості діяльності міліції громадської безпеки щодо розгляду та вирішення справ про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

 • 6.4. Оформлення матеріалів про правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

 • 6.5. Засоби забезпечення провадження у справах про правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

 • 6.6. Діловодство у справах про порушення правил, норм і стандартів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

 • Розділ 7. Особливості діяльності міліції громадської безпеки щодо розгляду та вирішення справ про адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління

 • Розділ 8. Особливості діяльності міліції громадської безпеки щодо розгляду та вирішення справ про адміністративні правопорушення у сфері дозвільної системи

 • Використана література
 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи