Розділ «Тема 11. Концепції ситуаційного лідерства та ситуаційних стилів управління»

Лідерство та стиль роботи менеджера

План лекції

11.1. Теорії лідерства вчених-біхевіористів.

11.2. Ситуаційна теорія Фідлера.

11.3. Порівняльна характеристика ситуаційних моделей.


11.1. Теорії лідерства вчених-біхевіористів11.2. Ситуаційна теорія Фідлера11.3. Порівняльна характеристика ситуаційних моделей


Ситуаційний підхід передбачає, що лідерська поведінка повинна бути різною в різних ситуаціях (табл. 11.1; 11.2). У моделі Таннебаума - Шмідта дається спектр виборів між демократичною і авторитарною альтернативами. Різниця між цими припущеннями основана на припущеннях лідера та його джерелі влади. Демократ вважає, що влада дається йому послідовниками, а автократ - що влада йому дається його позицією від послідовників.

Таблиця 11.1

Ситуаційні моделі лідерства

Назва ситуаційних моделей (підходів)Сутність ситуаційних моделей (підходів)
Модель ФідлераГрунтується на дослідженні факторів, що визначають стиль управління, а саме: o стосунки між керівником і членами колективу; o структура завдання; o посадові повноваження
Підхід "шлях - мета" (Т. Мітчел, Р. Хауз)Стиль управління вибирати залежно від ситуації: o роз'яснення підлеглим їхніх завдань; o підтримка підлеглих у їхній роботі, усунення перешкод; o спрямування зусиль підлеглих на досягнення мети; o формування у підлеглих потреб, задоволення яких є компетенцією керівника; o задоволення потреб підлеглих після досягнення мети

Продовження табл. 11.1

Теорія життєвого циклу (П. Хорсі, К. БланшарЕфективні стилі управління залежать від рівня "зрілості" виконавців. Зрілість не є постійною якістю особи або групи, а скоріше характеризує конкретну ситуацію. Керівник визначає рівень зрілості своїх підлеглих і відповідно до цього змінює свою поведінку
Модель прийняття рішень керівником Врума - ЙєттонаСпрямована на процес прийняття рішень. Відповідно до моделі, керівник може вибрати один із п'яти стилів управління залежно від того, якою мірою підлеглі беруть участь у процесі прийняття рішень

Таблиця 11.2 Порівняння моделей ситуаційного лідерства

ЗмінніМоделі ситуаційного лідерства
ФідлерХорсей та БланшардХауз та МітчелВрум - Йєт-тон - Яго
Ситуаційні факториo відносини "лідер-послідовник"; o структурованість праці; o власна позиція лідера в організаціїСтупінь зрілості послідовників: o зрілість у роботі; o психологічна зрілістьo характеристики послідовників; o організаційні факториo якість рішення; o обов'язки послідовників; o час; o вартість; o розвиток
Лідерські стиліo лідер орієнтований на відносини; o лідер орієнтований на роботуo вказуючий стиль; o переконуючий стиль; o стиль участі; o стиль делегуванняo директивний стиль; o підтримуючий стиль; o стиль, орієнтований на досягнення; o стиль участіo автократичний; o консультаційний; o груповий
Дії ефективного лідераПрагне побудувати роботу або відносини під власний стильПослідовно переходить від одного стилю до іншогоВикористовує відповідний стиль і техніку мотивування, "розчищає" шлях послідовників до найбільшої ефективностіВизначає критичні ситуаційні фактори та адаптує до них свій стиль керівництва
Стилі управління за класифікацією університету штату Огайо

Рис. 11.3. Стилі управління за класифікацією університету штату Огайо (США)

Таблиця 11.3

Теорія Д. Мак-Грегора про автократичне та демократичне управління

Теорія Д. Мак-Грегора про автократичне та демократичне управління

Таблиця 11.4

Стилі прийняття рішень (за Врумом - Йєттоном)

СтильХарактеристика
АІКерівник сам розв'язує проблему або приймає рішення на основі одержаної інформації
АІІКерівник отримує інформацію від своїх підлеглих, а потім сам розв'язує проблему
СІКерівник викладає проблему тим підлеглим, яких вона стосується, вислуховує пропозиції і приймає рішення
СІІКерівник ознайомлює з проблемою групу підлеглих, колектив вислуховує пропозиції, а керівник приймає рішення
виКерівник ознайомлює з проблемою групу підлеглих, разом з ними розглядає альтернативи і знаходить оптимальну. При цьому керівник прагне прийняти їхні пропозиції

АІ, АІІ - Автократичний

СІ, СІІ - Консультативний

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Лідерство та стиль роботи менеджера» автора Скібіцька Л.І. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Тема 11. Концепції ситуаційного лідерства та ситуаційних стилів управління“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи