Розділ «Список рекомендованої літератури»

Лідерство та стиль роботи менеджера

1. Андреев В. И. Саморазвитие менеджера. - М.: Народное образование, 1995.

2. Блейк Р. Р., Моутон Д. С. Наукові методи управління. - К.: Наук. думка, 1992.

3. Борсук С. С., Унгер Х. Стиль управления торговлей: Текст лекций. - К.: Киев. торг.-экон. ин-т, 1989.

4. Бушуев СД, Морозов В.В. Динамическое лидерство в управлении проектами: Монография / - 2-е изд. - К.: Укр. ассоциация управления проектами, 2000.

5. Вейлл П. Искусство менеджмента: новые идеи для мира хаотических перемен. -М.: Новости,1993.

6. Вейлл Питер. Искусство менеджмента: новые идеи для мира хаотических перемен. - М.: Новости. - 1993.

7. Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М. Менеджмент в організації: Навч. посібник. для студ.екон. спец. вузів. - К.: "Кондор, 2002.

8. Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М. Організація праці менеджера: Навч. посібник для студ. екон. вузів. - К.: Кондор, 2002.

9. Вичев В. Нравственная культура руководителя. - М.: Политиздат, 1988.

10. Власов А. Г. Японский стиль управления и его сравнение с управлением в США и Западной Европе. - М.: Дело, 1994.

11. Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджер. - М.: Дело, 1991.

12. Головаха 0.1., Паніна Н. В. Психологія людського взаємопорозуміння. - К.: По-літвидав, 1989.

14. Грейсон Д., ОДейл К. Американский менеджмент на пороге XXI века. - М.: Экономика, 1991.

15. Довгань Л. Є. Праця керівника, або практичний менеджмент. - К.: ЕксОб, 2002.

16. Дункан Джек У. Основополагающие идеи в менеджменте. Уроки основоположников менеджмента и управленческой практики: Пер. с англ. В. П. Юденцова. - М.: Дело, 1996.

17. Кортис Д. Найди свой путь в менеджменте. - М.: Дело, 1993.

18. Кричевский Р. Л. Если Вы - руководитель. (Элементы психологии менеджмента в повседневной работе). - М.: Дело, 1993.

19. Мескон М.Х., Альберт М, Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Дело, 1992.

20. Мухин Ю. И. Наука управлять людьми. - М.: Экономика, 1995.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Лідерство та стиль роботи менеджера» автора Скібіцька Л.І. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Список рекомендованої літератури“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи