Розділ «Тема 4. Організаційні форми інноваційної діяльності»

Інноваційний менеджмент

До компетенції Вченої ради входить вирішення питань із:

— наукової діяльності інституту;

— розподілу та цільового використання бюджетних коштів на фінансування робіт підрозділів (щокварталу заслуховують звіт директора інституту щодо використання інститутських фінансів);

— кадрових призначень наукових співробітників та керівників підрозділів;

— підготовки наукових кадрів тощо.

Виконавчим керуючим органом є дирекція інституту, яку обирають усі наукові співробітники інституту терміном на 3 роки за відкритим загальнодержавним конкурсом міністерства з-поміж докторів наук — спеціалістів у галузі основної наукової діяльності інституту віком до 65 років. Конкурсну комісію створює міністерство з фахівців відповідної галузі науки. Кандидати на посаді директорів подають до конкурсної комісії, крім особистих даних, власні програми діяльності цього науково-дослідного інституту. Конкурсна комісія забезпечує експертизу (щонайменше три експертизи) цих проектів, залучаючи при потребі експертизи відповідних зарубіжних фахівців. Програми кандидатів на посади директорів обговорює також Вчена рада інституту. Рішення-екснертиза Вченої ради подається на розгляд конкурсної комісії. Рекомендовані конкурсною комісією кандидатури виносять на загальні таємні вибори науковці інституту. Якщо жодна з кандидатур не отримала понад 50 % підтримки, оголошують повторний конкурс. Кандидатуру обраного на конкурсній основі директора затверджує Міністерство освіти і науки (МОН) України, якщо не виявлено фальсифікації виборів та кандидат не приховав особистих даних. Кандидатом па посаду директора інституту не може бути директор цього інституту, який двічі поспіль обіймав цю посаду до виборів.

Директор формує дирекцію з-поміж співробітників інституту, яку затверджує Вчена рада. Директор бере участь у роботі Вченої ради інституту, але пе може бути головою Вченої ради.

До повноважень дирекції інституту належить вирішення питань щодо:

— внутрішнього розпорядку роботи інституту (за погодженням Вченої ради);

— ефективного використання бюджету інституту за цільовим призначенням па виконання державного замовлення науково-дослідних робіт та робіт за договірною тематикою;

— організації ефективної роботи всіх підрозділів інституту;

— забезпечення належних умов праці співробітникам інституту для ефективного виконання виробничих завдань тощо.

У додатках уміщено дані про діяльність Національної академії наук України.

У світовій практиці розвинутих країн спостерігаються давні університетські традиції, водночас там сформувалися наукові осередки і поза університетами. Нині у цих країнах існують дві форми організації науки — університетська і не університетська (у формі академій наук та інших наукових об'єднань), що ефективно співпрацюють. Студенти університетів також проходять вишкіл у наукових лабораторіях не університетських об'єднань під керівництвом видатних науковців-професорів.

У спеціалізованих структурах при виробничих потужних підприємствах, які виготовляють наукоємну продукцію, наявний комплекс лабораторій різного профілю, науково-дослідні центри, інші підрозділи.

Особливостями організаційної структури дослідних організацій є їх програмна чи продуктова орієнтація. Для практичної розробки інновації і їх підготовки до реалізації на ринку необхідні фахівці багатьох спеціальностей, тісно пов'язані з інженерно-технологічними роботами. Раціональним варіантом у цьому разі є організаційна структура з орієнтацією на програму, в якій кожна група виконує одне з завдань, необхідних для здійснення програми в рамках усієї організації (рис. 4.3).

Організаційна структура з орієнтацією на програму, в якій кожна група виконує одне з завдань, необхідних для здійснення програми в рамках усієї організації

Рис. 4.3. Організаційна структура з орієнтацією на програму, в якій кожна група виконує одне з завдань, необхідних для здійснення програми в рамках усієї організації

На рис. 4.4 зображена структура програмної орієнтації. Вона полегшує планування, оцінку й визначення витрат на програми як на основі наукових, так і комерційних критеріїв, та надає змогу кожному досліднику працювати у творчій обстановці, орієнтованій на конкретне завдання. Така структура дозволяє забезпечувати єдність менеджменту для досягнення кінцевої мети, забезпечує прямий зв'язок досліджень та інженерно-технічних робіт.

Застосовують програмну структуру в організаціях, які проводять здебільше прикладні дослідження. Програмні структури мають і недоліки. Один з них — труднощі обміну ефективними ідеями між фахівцями, що працюють над різними програмами. Основний напрям діяльності програмних груп — розробка кінцевої продукції, тому в персоналу групи може знизитися творчий потенціал.

Організаційна структура, орієнтована на продукт чи програму

Рис. 4.4. Організаційна структура, орієнтована на продукт чи програму [73, c. 267]

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інноваційний менеджмент» автора Скрипко Т.О. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Тема 4. Організаційні форми інноваційної діяльності“ на сторінці 3. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи