Розділ «ОСНОВНА ТА ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА»

Інноваційний менеджмент

1. Закон України "Про інноваційну діяльність".

2. Закон України "Про науково-технічну інформацію".

3. Закон України "Про наукову і -науково-технічну експертизу".

4. Закон України "Про основи державної політики в сфері пауки і науково-технічної діяльності".

5. Закон України "Про охорону прав па винаходи і корисні моделі".

6. Закон України "Про охорону прав па знаки для товарів і послуг".

7. Концепція науково-технологічного та інноваційного розвитку України.

8. Агафонова И. 27. Характеристика и классификация рисков инновационного проекта // Менеджмент в России и за рубежом. — 2002. — № 6. — С. 41—48.

9. Анализ и разработка инвестиционных проектов / В. П. Савчук, С. И. Прилипко, Е. Г. Величко — К.: Абсолют-В, Эльга, 1999. — 304 с.

10. Бакаев Л. О. Кількісні методи в управлінні інвестиціями: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2000. - - 151 с.

11. Беленький П. Е., Гиттик Ю. Л., Ландина Т. В. Управление техническим и организационным развитием предприятия. — К.: Техніка, 1992.

12. Бере не В., Хавранек П. Руководство по оценке эффективности инвестиций: Пер. с англ., перераб. и доп. — М.: АЗОТ, 1995. — 528 с.

13. Пирман. Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов / Под ред. Л. Белых. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. — 631 с.

14. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. — К.: МП "ИТЕМ" ЛТД "Юнайтед Лондон Трейд Лимитед", 1995.

15. Богатин 10. Б., Ліва ид ар И. А. Оценка эффективности бизнеса и инвестиций. - М.: Финансы, 1999. -254 с.

16. Бочаров Б. Б. Инвестиционный менеджмент: Учеб. пособ. — СПб.: Питер, 2000. 152 с.

17. Бродский М.П., Бродский Г. М. Право и экономика: инвестиционное консультирование. — СПб.: Питер, 1999. — 496 с.

18. Буш уев Б., Морозов С. Динамическое лидерство в управлении проектами. К.: МР ИТКМ, 1999. 286 с.

19. Бэгьюли Ф. Управление проектом / Пер. с англ. В. Петрашек. — М.: Фаир-Пресс, 2002. — 202 с.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інноваційний менеджмент» автора Скрипко Т.О. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ОСНОВНА ТА ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи