Розділ «Тема 8. Оцінка ефективності інноваційної діяльності»

Інноваційний менеджмент


8.1. Ефективність інноваційної діяльності


Кількісну оцінку інноваційних проектів здійснити дуже складно. Найбільші труднощі полягають у тому, що інноваційний підрозділ найчастіше проводить дослідження, які неможливо безпосередньо пов'язати з ринковим попитом і прогнозом прибутку. Більшість — це участь у програмах, спрямованих па вдосконалення існуючих процесів або продукції. У такому випадку розглядають успішні і неуспішні програми.

Наприклад, досить потужна молочна компанія "Галичина" за річного товарообороту 224,3 млн. грн. витрачає на логістичні операції 4,4 % собівартості продукції. Водночас, на оптимізацію логістики і дистрибуції (впровадження концепції "Оптимізація ланцюга постачання") витрачено 3,5 мли грн., що становить 1,5 % товарообороту. Отже, суми досить значні, але остаточні висновки про правильність таких дій можна буде зробити лише через певний час*8.

*8: {Роик Т. Банальные шаги и эксклюзивные разработки // Инвест. Газета. – 25.06. – 01.07.2007.}

Успішними можна вважати такі результати: виплата організації за використання патенту, ліцензії; зміна ціпи або собівартості удосконаленого процесу або продукту; збільшення прибутку внаслідок впровадження інновації; вдосконалення організаційної структури менеджменту, методів роботи, розподілу та делегування повноважень окремих спеціалістів, кооперації, спеціалізації, децентралізації. Інша складність визначення ефективності інноваційного проекту полягає в тому, що календарний рік — доволі короткий період часу для докладної оцінки результатів інноваційної діяльності. З огляду па специфіку проектувальної діяльності, науковці рекомендують аналізувати результат з інтервалом приблизно у п'ять років.

Інженерна експертиза визначає технічне впровадження ідей, покладених в основу проекту. Ух пале пню рішення про фінансування передує професійний аналіз здійсненності потенційних переваг проекту. Коли йдеться про не схожий до попереднього напрям досвіду і діяльності підприємства, реалістичність, здійсненність знижуються.

Так, відомий випадок, коли в процесі конверсії авіабудівне підприємство розробило проект випуску тролейбусів, не маючи досвіду конструювання пасажирського електротранспорту. В результаті модель забракували і підприємство зазнало збитків.

Для об'єктивного оцінювання проекту рекомендується провадити експертизу за такими принципами:

— наявність незалежної групи дослідників, що виступають арбітрами в спірних ситуаціях за результатами експертизи;

— проведення попереднього прогнозування і планування витрат па середньострокову перспективу для визначення приблизної ефективності;

— методи контролю повинні бути взаємопов'язані з перспективами розвитку системи керівництва науково-технічною політикою на державному рівні.

Під час експертизи проектів необхідно визначити потенційний вплив результатів досліджень або розробок на соціальне, економічне й екологічне середовища.

Експертиза передбачає не тільки кількісну, а й якісну оцінки проектів. Ухвалюючи рішення, враховують оцінки, висловлені кожним членом експертної групи. Експерти мають право вимагати будь-яку інформацію щодо проекту. До кожної експертної групи можна залучати висококваліфікованого представника замовника експертизи. Експертну оцінку дають па основі аналізу наукового утримання проекту і наукового потенціалу автора (або авторського колективу). За аналізу наукового утримання проекту враховують:

— чіткість викладу задуму проекту (чітке, нечітке);

— чіткість визначення цілі та методів дослідження (чітко, нечітко);

— якісні характеристики проекту (фундаментальний, міждисциплінарний або системний, прикладний характер);

— наукову роботу (значна наукова і методологічна робота з вирішення сформульованої в проекті проблеми; публікації зі заданої теми; науково-методичне опрацювання проблеми);

— новизну проблеми (автором уперше сформульована і науково обґрунтована проблема дослідження; запропоновані оригінальні підходи вирішення проблеми; сформульована в проекті проблема дослідження відома науці й автор не запропонував оригінальні підходи до вирішення проблеми).

Науковий потенціал авторського колективу оцінюють з урахуванням аналізу наукового утримання проекту (автор/учасники можуть виконати заявлену роботу; експерт не впевнений у можливості виконати заявлену роботу).

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інноваційний менеджмент» автора Скрипко Т.О. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Тема 8. Оцінка ефективності інноваційної діяльності“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи