Ви є тут

Велика історія України

Зміст

 • НА ПОРОЗІ ІСТОРІЇ Праісторія

 • Старша камяна доба

 • Новіша камяна доба

 • Доба металів

 • Греки

 • Кімерійці

 • Скити

 • Сармати

 • Аляни

 • Бесси, костобоки й карпи

 • Бастарни

 • Готи

 • Гуни

 • Болгари

 • Авари

 • Хозари

 • СЛОВЯНИ

 • Арійці

 • Словяни

 • Розселення словян

 • Анти

 • Словянські племена

 • Поляни

 • Сіверяни

 • Деревляни

 • Уличі і Тиверці

 • Дуліби

 • Хорвати

 • Родовий устрій

 • Племя

 • Влада

 • Торгівля

 • Городи

 • ПОЧИНИ КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ Київ, мати українських городів

 • Перекази та історія

 • Під владою хозар

 • Варяги

 • Варяги у Новгороді

 • Русь

 • Варяги - Русь на Чорному Морі

 • Аскольд і Дир

 • Похід на Царгород 860 р.

 • ОЛЕГ, ІГОР, ОЛЬГА Початки князювання Олега

 • Держава Олега

 • Торгівля

 • Похід Олега на Царгород

 • Другий договір з Греками

 • Походи на Каспійське море

 • Смерть Олега

 • Ігор

 • Похід Ігоря на Царгород

 • Договір Ігоря з греками

 • Похід на Каспій і Закавказзя

 • Смерть Ігоря

 • Ольга

 • Помста Ольги

 • Війна з деревлянами

 • Подорож Ольги до Царгорода

 • Посольство до Німеччини

 • Охрещення Ольги

 • СВЯТОСЛАВ ЗАВОЙОВНИК Святослав

 • Перший похід на Болгарію

 • Напад печенігів на Київ

 • Другий похід на Болгарію

 • Війна з Візантією

 • Оборона Преслави

 • Бої під Доростолом

 • Останній бій

 • Замирення

 • Договір Святослава

 • Смерть Святослава

 • Характеристика перших князів

 • КУЛЬТУРА ПОГАНСЬКОЇ УКРАЇНИ Давній краєвид України

 • Ловецтво

 • Рибальство

 • Бжільництво

 • Хліборобство

 • Скотарство

 • Одяг

 • Їжа

 • Будівництво

 • Обстанова

 • Вірування

 • Сварог

 • Дажбог

 • Стрибог

 • Перун

 • Велес

 • Інші боги

 • Храми

 • Ідоли

 • Пережитки поганства

 • Подружжя

 • Похорони

 • Тризна

 • Про що говорять кургани

 • Посуд

 • Біжутерія

 • Характеристика поганської культури

 • ВОЛОДИМИР ВЕЛИКИЙ Святославові сини

 • Володимир добуває Київ

 • Доля княгинь

 • Обєднання держави

 • Боротьба з печенігами

 • Переказ про Кожемяку

 • Білгородський кисіль

 • Союз з Візантією

 • Війна за Крим

 • Почини христіянства на Україні

 • Володимир поганином

 • Володимир шукає нової віри

 • Хрещення України

 • Організація церкви

 • Устав Володимира

 • Чужосторонні місії на Україні

 • Наслідки христіянства

 • Шкільництво й освіта

 • Відносини до сусідів

 • Організація держави

 • Відношення до громади

 • Смерть Володимира

 • Характеристика Володимира

 • ЯРОСЛАВ МУДРИЙ

 • Святополк Окаяний

 • Бій під Любечом

 • Мстислав Сміливий

 • Боротьба за Червенські Городи

 • Розгром печенігів

 • Закордонна політика

 • Анна Ярославна

 • «Тесть Европи»

 • Мрії про Царгород

 • Культурна праця Ярослава

 • Церква

 • Освіта

 • «Руська Правда»

 • Будівництво

 • Монета

 • Характеристика Ярослава

 • Смерть Ярослава

 • ЯРОСЛАВИЧІ

 • Ізяслав

 • Торки

 • Половці

 • Київське повстання

 • Всеслав

 • Поворот Ізяслава

 • Посольство до папи Григорія VII

 • Князювання Святослава

 • Ізяслав у Київі

 • Похорони Ізяслава

 • Всеволод

 • Ізгої

 • Відокремлення Галичини

 • Політика Всеволода

 • Святополк

 • Половці

 • Шолудивий Буняк

 • Олег Святославич

 • Любецький зїзд

 • Осліплення Василька

 • Оповідання літопису

 • Сповідь Василька

 • Акція Мономаха

 • Бій під Перемишлем

 • Перемога над половцями

 • Евшан-зілля

 • Смерть Святополка

 • ВОЛОДИМИР МОНОМАХ Київське наслідство

 • Смерть Ярослава Ярополковича

 • Становище Мономаха

 • Законодавство

 • Закордонна політика

 • Характеристика Мономаха

 • «Поучення дітям»

 • Ярополк Мономахович

 • ЗАНЕПАД КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

 • Всеволод Олегович

 • Ігор Олегович

 • Ізяслав Мстиславич

 • Юрій Мономахович

 • Смерть князя Ігоря

 • Боротьба Юрія за Київ

 • Ростислав Мстиславич

 • Юрій Суздальський

 • Мстислав Ізяславич

 • Андрій Юрієвич Боголюбський

 • Зруйнування Києва

 • Протиполовецька кампанія

 • Похід Ігоря Святославича

 • «Слово о полку Ігоря, сина Святослава, внука Олегового»

 • Нещасний похід попереджає зловіщий знак - соняшна затьма:

 • Перша зустріч з ворогом принесла українським військам перемогу:

 • Рюрик Ростислави

 • Роман Мстиславич

 • Другий розгром Києва

 • Похід Романа на половців

 • Відокремлення земель Київської Держави

 • ГАЛИЧИНА І ВОЛИНЬ

 • Ростислав Володимирич

 • Ростиславичі

 • Володимирко

 • Іван Берладник

 • Смерть Володимирка

 • Характеристика Володимирка

 • Ярослав Осьмомисл

 • Бій під Теребовлею

 • Вплив бояр на князя

 • Палатна революція

 • Смерть Ярослава Осьмомисла

 • Галицька міжусобиця

 • Олег Настасин

 • Володимир Ярославич

 • Роман Мстиславич у Галичі

 • Мадярська окупація

 • Похід і смерть Ростислава Берладинича

 • Поворот Володимира Ярославича

 • Волинь

 • «Валінана»

 • ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА

 • Роман Мстиславич

 • Роман Мстиславич в історичній традиції

 • Значіння Романа

 • Боротьба за Романову спадщину

 • Володимир Ігоревич

 • Міжусобиця поміж Ігоревичами

 • Галицька метушня

 • Мадярська інвазія

 • Боротьба Ігоревичів з боярами

 • Перший похід Данила на Галичину

 • Вокняження Данила

 • Володислав Самозванець

 • Мадярсько-польська змова

 • Мстислав Удачний

 • Другий виступ Данила Романовича

 • Татари

 • Зїзд князів

 • Бій над Калкою

 • Становище Мстислава Мстиславича

 • Союз Данила з австрійським герцогом

 • Друга поява татар на Україні

 • Боярська сваволя

 • Бій під Ярославом

 • Татарщина

 • Звязки з папою

 • Коронація Данила

 • Боротьба за наслідство по Бабенбергах

 • Люблинська земля

 • Литва

 • «Татарські люди»

 • Характеристика короля Данила Романовича

 • Король-будівничий

 • Василько Романович

 • Лев Данилович

 • Смерть Войшелка

 • Краківський престіл і Люблинська земля

 • Здобутки на Закарпаттю

 • Звязки з татарами

 • Володимир Василькович

 • Покорення ятвягів

 • Остання воля Володимира

 • Мстислав Данилович

 • Смерть Даниловичів

 • Король Юрій Львович

 • Андрій та Лев Юрієвичі

 • Болеслав Тройденович

 • Вишеградський договір

 • Смерть Болеслава-Юрія

 • Любарт Гедимінович

 • ОРГАНІЗАЦІЯ КНЯЖОЇ УКРАЇНИ Громада і князь

 • Князі поміж собою

 • Дружина

 • Військова сила

 • Княжий двір

 • Суспільні кляси

 • Право

 • Судівництво

 • Процес

 • Господарство

 • Торговля

 • Монетна справа

 • Державний скарб

 • Церковна організація

 • Манастирі й чернецтво

 • Родина і становище жінки

 • Батьки і діти

 • Світла й тіни старого побуту

 • «Слово про хміль»

 • День українського вельможі

 • Княжі й боярські одяги

 • Біжутерія

 • КУЛЬТУРА

 • Будівництво Володимира Великого

 • Будівництво Ярослава Мудрого

 • Київська Софія

 • Мозаїки й фрески київської Софії

 • Саркофаги Софійської катедри

 • «Золоті Ворота»

 • Успенська церква Печерської Лаври

 • Два Михайлівські манастирі

 • Стінопис Михайлівського манастиря

 • «Святі їздці» Михайлівського Золотоверхого манастиря

 • Кирилівська церква

 • Патріярх українського малярства - Олімпій

 • Спас на Берестові

 • Інші церкви великокняжого Києва

 • Різьбарські декорації києво-чернигівських церков

 • Характеристика конструкції й техніки києво-чернигівських церков

 • Будівництво Волині

 • Галицька архітектурна школа

 • Меценатство Данила й Володимира Васильковича

 • Ротонда в Горянах

 • Іконопис княжої доби

 • Мініятури й рукописна орнаментика

 • Емаль

 • Золотарство

 • Музика

 • Загальний погляд на мистецтво княжої України

 • ПИСЬМЕНСТВО Х-ХIII СТ. Найстарша українська азбука

 • Народня словесність

 • Зарання українського шкільництва

 • Посторонні впливи

 • Кирило й Методій

 • Перекладне письменство

 • Оригінальне письменство

 • Літописи

 • Поетична творчість

 • Загальний погляд на письменство княжої України

 • ЛИТОВСЬКО-УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА

 • Литовці й Литва

 • Боротьба за Галичину

 • Похід Казимира на Львів

 • Дмитро Детько

 • Облога Белза

 • Прилучення Галичини до Польщі

 • Дальша боротьба Польщі з Литвою

 • Похід 1366 р. і «вічний мир»

 • Литва займає Сіверщину

 • Литовсько-українська держава

 • Галицька політика Казимира

 • Володислав Опільський

 • Польсько-литовський договір у Креві

 • Поворот Галичини до Польщі

 • Похід Ядвиги на Галичину

 • Вінчання Ягайла з Ядвигою

 • Витовт

 • Свитригайло

 • Городненський трактат

 • Приєднання Сіверщини до Москви

 • Первопочини й зріст московського «государства»

 • Кримський ханат

 • Турки

 • Повстання Глинського

 • Доля Галичини

 • Повстання Мухи

 • Молдавсько-польські війни

 • Люблинська унія

 • Устрій і побут українських земель під Литвою

 • Стани

 • Уряд

 • Пани-Рада

 • Сойм

 • Право

 • УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ПЕРЕХОДОВОЇ ДОБИ

 • Література

 • Церковне будівництво

 • Різьба

 • Малярство

 • Українське мистецтво на польських землях

 • Люблинський стінопис

 • Сандомирські фрески

 • Краківський стінопис

 • Станкове малярство

 • Мініятура

 • УКРАЇНА ПІД ПОЛЬЩЕЮ Поляки і Польща

 • Кольонізація

 • Становище української церкви

 • КОЗАЧЧИНА

 • Назва й первопочини козацтва

 • Остап Дашкевич

 • Дмитро Байда-Вишневецький

 • Іван Підкова

 • «Реформи» Баторія

 • Запоріжська Січ

 • Криштоф Косинський

 • Козаки й протитурецький союз

 • Северин Наливайко

 • Два табори

 • Самійло Кішка

 • Московська «смута»

 • Морські походи

 • ВІД КОНАШЕВИЧА ДО ОСТРЯНИНА

 • Житомирська комісія

 • Цецорський погром

 • Перемога під Хотином

 • Характеристика Сагайдачного

 • Оліфер Остапович Голуб

 • Михайло Дорошенко

 • Куруківська угода

 • Повстання Тараса Трясила

 • Кодак

 • Повстання Павлюка

 • Гетьман Острянин

 • КУЛЬТУРНО-НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ XVI-XVII СТ.

 • Реформація на Україні

 • Передвістники відродження

 • Друкарство

 • «Львівська Русь»

 • Брацтва

 • Відновлення галицького владицтва

 • Іван Вишенський

 • Церковна унія

 • Берестейський собор

 • Манастирі, церкви і школи

 • Петро Могила

 • ХМЕЛЬНИЧЧИНА

 • Причини Хмельниччини

 • Почини повстання

 • Богдан Хмельницький

 • Союз з Кримом

 • Жовті Води

 • Корсунь

 • Переговори

 • Повстання черні

 • Пилявці

 • Львів і Замостя

 • У Києві і Переяславі

 • Перемога і мир під Зборовом

 • Козацька держава

 • Спроби порозуміння з Польщею

 • Молдавський похід

 • Берестечко

 • Мир під Білою Церквою

 • Перемога під Батогом

 • «Вінець і кінець» Тимоша Хмельниченка

 • Договір з Москвою

 • Війна з Польщею

 • Другий похід на Галичину

 • Окупація Білоруси

 • Виленський мир

 • Переговори зі Швецією і Семигородом

 • Приєднання західніх земель

 • Смерть Богдана Хмельницького

 • Характеристика Богдана Хмельницького

 • ВИГОВСЬКИЙ І ЮРАСЬ ХМЕЛЬНИЧЕНКО

 • Іван Виговський

 • Внутрішня політика

 • Загранична політика

 • Відносини до Москви

 • Бунт Пушкаря

 • Розрив з Московщиною

 • Переговори з Польщею

 • Гадяцька умова

 • Конотопська перемога

 • Уступлення Виговського

 • Кінець Виговського

 • Юрась Хмельниченко

 • Переяславський договір 1659 р.

 • Московське засилля

 • Чуднівський похід і занепад Хмельниченка

 • ПЕТРО ДОРОШЕНКО

 • Павло Тетеря

 • Іван Брюховецький

 • Польський похід на Лівоберіжжя

 • Правобічне повстання

 • Умови Брюховецького з Москвою

 • Війна з Московщиною

 • Петро Дорошенко

 • Союз з Туреччиною

 • Похід на Галичину

 • Кінець Дорошенка

 • Дамян Многогрішний

 • Глухівські статті

 • Конотопська рада

 • «Князь Сарматії»

 • Іван Самійлович

 • «Вічний мир»

 • Скасування автономії української церкви

 • Кримський похід

 • ІВАН МАЗЕПА Вибір Івана Мазепи

 • Мазепа

 • Боротьба з Кримом

 • Повстання Петрика

 • Універсал Петрика

 • «Гетьманство» Петрика

 • Північна війна

 • Семен Палій

 • Мазепа на Правоберіжжю

 • Зрада Кочубея й Іскри

 • Похід Карла XII на Україну

 • Загибіль Батурина

 • Полтава

 • Кінець Мазепи й народини «мазепинства»

 • Пилип Орлик

 • Орликова конституція

 • Похід Орлика на Україну

 • УПАДОК ГЕТЬМАНЩИНИ

 • Іван Скоропадський

 • «Малоросійська Колєгія»

 • Павло Полуботок

 • Гетьман Данило Апостол

 • Поворот запоріжців на Україну

 • Відновлення гетьманства

 • Кирило Розумовський

 • Скасування гетьманства

 • Запоріжжя під московською рукою

 • Зруйнування Січі

 • Нова Січ

 • Кубанська козаччина

 • Місія Капніста

 • ПРАВОБІЧНА УКРАЇНА

 • Гайдамаччина

 • Повстання 1734 р.

 • Коліївщина

 • Доля Галичини

 • Хмельниччина

 • Унія

 • Опришківство

 • Упадок Польщі

 • УСТРІЙ, ПОБУТ І КУЛЬТУРА ПОДНІПРІВЯ В XVII-XVIII СТ.

 • Гетьман

 • Рада старшин

 • Територіяльний розподіл і адміністрація

 • Полки

 • Військо

 • Скарб

 • Торговля

 • Суспільні кляси

 • Міщанство

 • Духовенство

 • Селянство

 • Освіта й шкільництво

 • Україна в очах чужинців

 • Слобідщина

 • ПИСЬМЕНСТВО XVII-XVIII СТ.

 • Полємічне письменство

 • Драматичне письменство

 • Вертеп

 • Вірші

 • Від «Літопису Самовидця» до «Історії Русів»

 • Григорій Сковорода

 • На досвітках нової доби

 • ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО XVI-XVIII СТ. Ренесансове будівництво і різьба на Україні

 • Книжкова графіка

 • Деревляне будівництво

 • «Козацький барок»

 • Реставраційна праця митрополита Петра Могили

 • Українське будівництво за часів Хмельницького

 • Доба Мазепи

 • Світське будівництво Гетьманщини

 • Галицьке малярство XVII ст.

 • Рококо

 • Клясицизм на Україні

 • Мистецтво Слобідщини

 • Загальна характеристика

 • ВІДРОДЖЕННЯ

 • «Енеїда» І. Котляревського

 • «Котляревщина»

 • Підземна Україна

 • «Сонце в Чигирині»

 • Харківський гурток

 • Культурне життя Правоберіжжя

 • Кирило-Методіївське Брацтво

 • Миколаївська реакція

 • «Київська козаччина»

 • Відродження на Західній Україні

 • Йосифинські реформи

 • Історична доля й недоля Закарпаття

 • Відень, Перемишль, Львів

 • «Зоря»

 • «Русалка Дністрова»

 • «ВЕСНА НАРОДІВ» У ГАЛИЧИНІ 1848 рік

 • Перша австрійська конституція

 • На святоюрській горі

 • «Головна Руська Рада»

 • «Будьмо народом!»

 • «Руский Собор»

 • «Зоря Галицкая»

 • Словянський Зїзд у Празі

 • Перші галицькі вибори

 • Знесення панщини

 • Культурно-освітня організація

 • «Зїзд руських учених»

 • Літературне пожнивя 1848 року

 • «Слово Перестороги»

 • Приборкання революції

 • Бомбардація Львова

 • Справа поділу Галичини

 • Селянське ополчення в 1848-49 рр.

 • Перша українська військова формація в Галичині

 • 1848 рік на Буковині й Закарпаттю

 • НАРОДНИЦТВО І УКРАЇНОФІЛЬСТВО Українське «народництво»

 • «Сповідь» В. Антоновича

 • «Громади» на Україні

 • Знесення кріпацтва

 • Шевченко

 • Народини українофільства

 • Указ 1876 р.

 • Михайло Драгоманів

 • Українство в польських державно-творчих концепціях

 • Від «свідомого українства» до самостійництва

 • ГАЛИЧИНА УКРАЇНСЬКИМ ПІЄМОНТОМ Десятиліття австрійського абсолютизму (1850-1860)

 • Галичина - українським Піємонтом

 • «Азбучна війна»

 • Перемога орієнтації на Росію

 • «Просвіта»

 • Угодова акція Ю. Лаврівського

 • Україна, як обєкт міжнародньої політики

 • Розклад москвофільства

 • «Змартвихвстанці»

 • Куліш у Львові

 • «Народня Рада»

 • Молода Україна

 • Повстання радикальної партії

 • «Нова ера»

 • Рік ювилеїв

 • Повстання націонал-демократичної партії

 • «Відродження» галицького москвофільства

 • Боротьба за український університет у Львові

 • Гасло Самостійної України

 • Ще одна польсько-українська угода

 • В ОГНІ СВІТОВОЇ ПОЖЕЖІ Перед бурею

 • «Український Народе!»

 • Українська справа й воєнна орієнтація

 • Військова організація

 • Українські Січові Стрільці

 • Бій на Маківці

 • «Союз Визволення України»

 • Під чоботом воєнного мольоха

 • Галичина під московською окупацією

 • Між двох сил

 • Відокремлення Галичини

 • Революція

 • Перший універсал

 • Четвертий Універсал

 • Більшовицький наступ

 • Берестейський мир

 • Умови Берестейського Миру

 • УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА

 • Гетьманський переворот

 • «Геть з Австрією!»

 • Українська Національна Рада

 • Перед вибухом

 • Львівські бої

 • Державний переворот у краю

 • Бої за Львів

 • Друга офензива на Львів

 • Вовчухівська кампанія

 • Галицький фронт і Придніпрянщина

 • Голод набоїв

 • Травнева офензива поляків

 • Голіруч на противника

 • Протигетьманське повстання й Директорія УНР

 • Акт зєдинення

 • Симон Петлюра

 • Відворот і розвал

 • В чотирокутнику смерти

 • Кінець УГА

 • Організація Галицької Армії

 • Доля підвалин Української Державности в Галичині

 • Статут для Галичини

 • Уряд ЗУНР «без землі»

 • «Воєвідська» автономія Галичини

 • Рішення Ради Амбасадорів

 • Розбіжними шляхами

 • Умова з Польщею

 • Українські частини в польському «поході на Київ»

 • Початки й організація Армії УНР

 • Праця над будовою Української Державности

 • Доля окраїн

 • Епільог

 • НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ

 • Наука

 • Українська образотворчість під чужим небом

 • На рідному грунті

 • Музика

 • ВЕЛИКА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «Велика історія України» автора Голубец Николай у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  ВЕЛИКА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, зладив Микола Голубець, видав Іван Тиктор у Львові 1935 р.Чимало розділів висвітлюють події і факти, які відсутні у роботах М.Грушевського, Дм.Дорошенка, М.Костомарова, М.Аркаса тa інших.Видавництво «Глобус», 1993,репринтне перевидання.

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи