Розділ 6. НАПРЯМИ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ

Бюджетна система

3) класифікація кредитування бюджету;

4) класифікація фінансування бюджету;

5) класифікація боргу.

Бюджетна класифікація застосовується для здійснення контролю за фінансовою діяльністю органів державної влади, влади АРК, місцевого самоврядування, інших розпорядників бюджетних коштів, проведення необхідного аналізу в розрізі доходів, а також організаційних, функціональних та економічних категорій видатків, забезпечення загальнодержавної та міжнародної порівняльності бюджетних показників.

З 2002 р. в Україні запроваджено програмну класифікацію видатків. Функціональна класифікація, яка існувала в Україні до 2002 р. застосовується для аналітичних цілей та порівнянності бюджету України з бюджетами інших країн.

Найвищий рівень виконання видатків за програмною класифікацією протягом останніх трьох років спостерігався за такими програмами головних розпорядників коштів.

Міністерство палива та енергетики. Програма "Компенсація HAK "Нафтогаз України" різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб'єктам господарювання на виробництво теплової енергії, яка споживається населенням" виконана в обсязі 3,8 млрд грн, що у 2,4 раза більше від затверджених призначень.

Міністерство вугільної промисловості України. Програма "Державна підтримка вугледобувних підприємств (включаючи підприємства з видобутку бурого вугілля) на часткове покриття витрат у собівартості продукції" виконана в обсязі 3,7 млрд грн і перевиконана у 4,9 раза (за рахунок коштів Стабілізаційного фонду). Програма "Реструктуризація вугільної і торфобудівної промисловості, в тому числі погашення заборгованості за спожиту у минулих роках електричну енергію державними вугледобувними підприємствами, на яких здійснювалися заходи з підготовки до ліквідації, у сумі 160 000,0 млрд гри" виконана на рівні 0,5 млрд грн, або 84,5 % річних призначень.

Міністерство аграрної політики. Програма "Здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів" виконана в обсязі 0,3 млрд грн, або 113,9 % річного планового показника. Програма "Витрати аграрного фонду на зберігання об'єктів державного цінового регулювання, які зараховані до державного цільового резерву" виконана в обсязі 92,3 млнгрн, або 153,9 %. Програма "Запобігання розповсюдження збудників інфекційних хвороб тварин" виконана у сумі 14,4 млн грн, що у 9,6 раза більше від запланованих призначень.

Державна служба автомобільних доріг України. Програма "Погашення зобов'язань за кредитами, отриманими під гарантію Кабінету Міністрів України на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування" виконана в обсязі 5,8 млрд грн, що у 2,4 раза більше від річного планового показника.

Міністерство фінансів України. Програма "Поповнення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" затверджена у сумі 1 млрд грн і виконана на 100 %,

Найнижчий рівень виконання видатків склався по Міністерству з питань житлово-комунального господарства України — 39 % річного обсягу порівняно із середнім рівнем виконання видатків (нарівні 63,9 %)-

Основні напрями розвитку економіки визначаються Кабінетом Міністрів України, установами Академії наук України із залученням інших зарубіжних і вітчизняних фахівців та науково-дослідних установ. На найближчу перспективу пріоритетними галузями народного господарства є енергетика, суднобудування, літакобудування, космічна галузь, металургія, сільське господарство. У державному бюджеті передбачаються видатки на фінансування проектів цільового розвитку: загальнодержавну національну космічну програму, впровадження технологій з енергозбереження та ін.


Приклад.


Проект створення багаторазового пілотованого космічного корабля "Кліпер" заплановано виконати спільно з Казахстаном та Росію у три етапи: 2004—2008 рр. — експериментальні запуски "Кліпера" у безпілотному варіанті (15 млн дол. США), 2009—2013 рр. — пілотований запуск корабля (70 млн дол. США), третій — підвищення рівня безпеки пілотованого комплексу на всіх етапах його експлуатації (35 млн дол.США).

Видатки бюджету на економічну діяльність здійснюється через такі форми фінансування:

— капіталовкладення;

— операційні витрати;

— кредити і дотації.

Фінансування капіталовкладень може проводитись як у відомчому розрізі, так і згідно з інвестиційними проектами. Обсяг капіталовкладень, що фінансуються з бюджету, визначається можливостями бюджету та наявністю обґрунтованих ефективних проектів. Порядок надання підтримки визначається Кабінетом Міністрів України та Національним банком України, які затверджують Положення про надання підтримки з бюджету. У ньому визначається порядок підготовки, розгляду і затвердження проектів використання коштів, що надаватимуться як державна підтримка, відповідальність сторін за недотримання умов надання фінансової підтримки та вичерпний перелік випадків, коли ця підтримка надається на безповоротній основі. Органи, уповноваженні управляти державним майном, розглядають і затверджують проекти використання коштів, несуть повну відповідальність за правильність поданих підприємствами розрахунків обсягів фінансової підтримки та їх цільове використання. Після оцінювання можливостей державного бюджету України приймається рішення щодо надання фінансової підтримки та її обсягів. Бюджетні кредити надаються підприємствам державного сектору на тимчасові потреби у випадку фінансових ускладнень і можуть бути безвідсотковими або з невисокою відсотковою ставкою. Джерелами фінансової підтримки є:

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Бюджетна система» автора Чала Н.Д. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 6. НАПРЯМИ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ“ на сторінці 4. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи