Розділ «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ»

Бюджетна система

1. Конституція України : Закон від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР.

2. Бюджетний кодекс України: Чинне законодавство зі змін, та допов. станом на 20 липня 2005 р. (відповідає офіц. текстові). — К. : Вид. ПАЛИВОДА A.B., 2005. — 84 с. — (Кодекси України).

3. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України : Закон України // Урядовий кур'єр. — 2000. — 26 квітня.

4. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні : Закон України // Голос України. — 1993. — 2 березня.

5. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 грудня 1990 р. № 509-ХП // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. —№6.

6. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, яке спричинило втрату працездатності : Закон України // Урядовий кур'єр. — 1999. — 17 листопада.

7. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття : Закон України // Урядовий кур'єр. — 2000. — 19 квітня.

8. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням : Закон України // Урядовий кур'єр. — 2001. — 28 лютого.

9. Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань : Закон України від 1 липня 2004 р. № 1953-1V // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 52.

10. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР.

11. Про місцеві державні адміністрації : Закон України // Урядовий кур'єр. — 1999. — 15 травня.

12. Про Національний банк України: Закон України // Урядовий кур'єр. — 1999. — 1 липня.

13. Про прожитковий мінімум : Закон України // Урядовий кур'єр. — 1999. — 18 серпня.

14. Про Рахункову палату Верховної Ради України : Закон України // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — №43.

15. Про затвердження нормативної бази : Наказ Державного казначейства України від 28 листопада 2000 р. № 119 // ЛІС "Законодавство".

16. Про затвердження Порядку виконання державного бюджету за видатками за умови функціонування внутрішньої платіжної системи : Наказ Державного казначейства України від 10 серпня 2001 р. № 140 // Офіційний вісник. — 2001. — № 37.

17. Про затвердження Порядку виконання державного бюджету за доходами : Наказ Державного казначейства України від 19 грудня 2000 р. № 131 // Офіційний вісник. — 2001. — №5.

18. Про затвердження Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства : Наказ Державного казначейства України від 2 грудня 2002 р. № 221 //Офіційний вісник. — 2002. — № 51.

19. Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів : Наказ Державного казначейства України від 4 листопада 2002 р. № 205 // Офіційний вісник. — 2002. — №45.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Бюджетна система» автора Чала Н.Д. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи