Розділ «6.5. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу»

Бюджетна система

Державний кредит — це сукупність грошових коштів, мобілізованих державою, яка є позичальником і гарантом. Державний кредит є досить специфічною ланкою державних фінансів, оскільки він не має окремого фонду фінансових ресурсів, а кошти, що мобілізуються з його допомогою, проходять через бюджет. В окремих випадках через кредит залучаються кошти у фонди цільового призначення чи під цільові проекти.

Державний кредит може мати дві форми:

— ощадна справа (належить до державного кредиту, якщо залучені кошти спрямовуються у доходи бюджету);

— державні позики (основна форма державного кредиту) (табл. 6.1).

Відносини державного кредиту на загальнодержавному рівні врегульовані ст. 16 і 17 Бюджетного кодексу. Право на здій-

Таблиця 6.1. Класифікація державних позик

Критерії класифікаціїВидХарактеристика
За правовим оформленнямДержавні позики, що надаються на підставі угодНадходять, як правило, від урядів інших країн, міжнародних організацій та фінансових інституцій
Державні позики, забезпечені випуском цінних паперівЗа допомогою цінних паперів мобілізуються кошти на фінансовому ринку
За формою емісіїОблігаціїБоргове зобов'язання держави, за яким в установлені строки повертається борг і виплачується дохід у формі відсотка чи виграшу. Вони можуть бути знеособленими (на покриття бюджетного дефіциту) і цільовими (під конкретні проекти)
Казначейські зобов'язанняМають характер боргового зобов'язання, спрямованого тільки на покриття бюджетного дефіциту. Виплата доходів здійснюється у формі відсотків
За місцем розміщенняВнутрішніНадаються юридичними і фізичними особами цієї чи інших країн
ЗовнішніНадходять ззовні — від урядів, юридичних і фізичних осіб інших країн, міжнародних організацій і фінансових інституцій
За строком погашенняКороткостроковіСтрок погашення до 1 року
СередньостроковіСтроки погашення від 1 до 5 років

Закінчення табл. 6.1

Критерії класифікаціїВидХарактеристика
ДовгостроковіСтрок погашення понад 5 років
За характером виплати доходуВідсотковіДохід встановлюється у вигляді позикового відсотка. При цьому може встановлюватись як твердо фіксована на весь період позики ставка, так і пільгова
ВиграшніВиплата доходу здійснюється на підставі проведення тиражів виграшів
ДисконтніДержавні цінні папери купуються з певною знижкою, а погашаються за номінальною вартістю

спення державних внутрішніх та зовнішніх позик у межах і на умовах, передбачених Законом про Державний бюджет України, має держава в особі міністра фінансів України за дорученням Кабінету Міністрів України. Платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань, належать до платежів за боргом. У випадку невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо погашення та обслуговування наданих на умовах повернення кредитів, залучених державою або під державні гарантії, інших гарантованих державою зобов'язань та стягнення заборгованості перед Державним бюджетом України з наданих підприємствам і організаціям позик із державного бюджету, позик, наданих за рахунок коштів, залучених державою або під державні гарантії, плати за користування цими позиками органи стягнення застосовують механізм стягнення цієї заборгованості у порядку, передбаченому законом для стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів, включаючи погашення такої заборгованості за рахунок майна боржників.

Використання державою у своїй фінансовій політиці залучення коштів на кредитній основі зумовлює формування державного боргу і необхідності розроблення системи управління цим боргом. Під час економічних спадів державне запозичення слугує цілям стабілізації економіки, оскільки перешкоджає різкому падінню сукупного попиту. Позитивний вплив дефіцитно-фінансових видатків посилюється дією ефекту мультиплікатора: зростання державних видатків спричинює кількаразове зростання сукупних витрат, а отже — й обсягу ВВП. Одним із методів стимулювання сукупного попиту під час економічних спадів може бути випуск державних позик з метою фінансування виробничих інвестицій. Іншим механізмом впливу державних позик на економічний розвиток є збільшення зайнятості виробничих факторів. В економіці, яка характеризується неповною зайнятістю виробничих факторів, додаткові державні видатки, фінансовані позиками, дають поштовх внутрішньому виробництву, що в свою чергу сприяє повнішому завантаженню матеріальних факторів виробництва і підвищенню рівня зайнятості. Допускаючи бюджетний дефіцит, держава стимулює внутрішнє виробництво за допомогою підтримання сукупного попиту. Стимулювальний вплив на розвиток економіки має залучення зовнішніх позик, оскільки у реальних термінах означає надходження додаткових ресурсів, що можуть дати поштовх економічному зростанню.

Причинами створення і збільшення державного боргу є:

— трансформаційний спад виробництва і звуження на цій основі податкової бази;

— циклічні спади в економіці;

— несприятливий інвестиційний клімат;

— збільшення державних видатків без відповідного зростання державних доходів;

— зменшення податків з метою стимулювання економіки без відповідного зменшення державних витрат;

— вплив політичних циклів — надмірне збільшення видатків у виборчий період.

Боргові зобов'язання держави та органів місцевого самоврядування врегульовані Бюджетним кодексом. Функції державного боргу (економічна суть):

— фіскальна — залучення державою необхідних коштів для фінансування бюджетних видатків,

— регулювальна — коригування обсягу грошової маси через купівлю-продаж цінних паперів Національного банку України.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Бюджетна система» автора Чала Н.Д. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „6.5. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи