Розділ «ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ»

Бюджетна система


Тема 1. Бюджетний процес та його складовіГра "Затвердження бюджету країни N"


Мета ділової гри: вивчити особливості бюджетного процесу та зрозуміти його сутність.

Гра розрахована для проведення у групах з 15 осіб, з яких формується 3 команди по 5 осіб у кожній. Протягом гри її учасники повинні будуть сперечатися один з одним, йти на компроміси, виявляти твердість в обстоюванні позицій, діяти в умовах зіткнення інтересів, тому принципи поділу учасників на команди можуть суттєво вплинути на хід гри та її закінчення. Для того щоб жодна команда не мала значних переваг, не виграла з великим відривом, необхідно перед формуванням команд призначити приблизно рівних за розумовими здібностями лідерів команди, які оберуть собі партнерів. У цьому випадку (коли лідерів призначає модератор) учасники однієї команди не витрачають часу на суперечки між собою, а відразу переходять до виконання поставленого завдання. Якщо просто визначити склад команд без призначення лідера, то під час гри відбуватиметься соціальне структурування команд.

Кожен учасник команди за 7 хв має визначитися зі своєю роллю: лідер, заступник лідера, експерт з економічних питань, експерт із фінансових питань, експерт із питань соціального захисту населення. Після чого лідери представляють склад команди та повідомляють про роль кожного члена й отримують від модератора завдання. Команда, яка не змогла за 7 хв визначитися з розподілом ролей, штрафується на 1 бал.

Після представлення команди отримують у конвертах опис економічної ситуації в країні, прогнозні дані різних експертів щодо макроєкономічної ситуації та завдання, яке полягає у тому, що за 20 хв вони мають скласти проект бюджету країни N. Далі лідер кожної команди отримує 10 хв для презентації результатів діяльності своєї команди і 5 хв для відповіді на питання від команд-суперниць, на які також можуть відповідати і члени команди. За представлення проекту бюджету команда отримує 15 балів: оцінюється збалансованість бюджету, пропозиції, відповіді на питання, виконання часового регламенту. Команди, які не змогли через 20 хв запропонувати проект бюджету, отримують додатково 10 хв на обговорення і мінус 1 бал. Якщо протягом наступних 10 хв команда знову не має узгодженої позиції, вона отримує мінус 5 балів і розпочинає презентацію.

Кожна з команд може як пропонувати нові джерела доходів, так і скасовувати наявні, проте кожне таке рішення потребуватиме подальшого узгодження з іншими командами.

Команда № 1 — Парламент — законодавча гілка влади. Ця команда заслуховує доповідь представників команд № 2 та № 3, презентує власний проект бюджету й аналізує запропоновані попередніми командами проекти бюджету, дає рекомендації щодо внесення змін до проекту бюджету.

Команда №2 — Кабінет міністрів — виконавча гілка влади. Ця команда першою представляє свій проект бюджету. Відповідає на питання команд № 1 та № 3.

Команда №3 — Президент — представники президента. Ця команда другою пропонує власне бачення проекту бюджету й аналізує варіант, запропонований командою № 2.

Після представлення власних проектів бюджетів команди мають протягом наступних 10 хв обговорити запропоновані проекти бюджетів та визначити двох членів команди для проведення переговорів з командами-суперницями. Після чого ці представники команд отримують 15 хв на узгодження проекту бюджету, під час якого вони проводять переговори між собою і розробляють єдиний проект бюджету, що представляється аудиторії. Метою учасників переговорів є врахування пропозицій і затвердження проекту бюджету, запропонованого саме їх командою. Для того щоб регата аудиторії змогла проаналізувати ситуацію, стіл для переговорів щодо узгодження проекту бюджету ставиться посередині аудиторії, а учасники команд, не задіяні у процесі переговорів, виконують роль спостерігачів.

Після представлення узгодженого проекту бюджету аудиторії за нього голосують. За кожну враховану пропозицію команда отримує 5 балів. Тобто якщо із запропонованого командою № 1 проекту бюджету в остаточному варіанті було враховано сім пропозицій, то вона одержує 35 балів.

Якщо через 15 хв представники команд, що вели переговори й узгоджували проект бюджету, не можуть запропонувати аудиторії документ або цей документ не отримав підтримки більшістю аудиторії, то їх склад змінюється. Знову визначаються по 2 представника від команд і процес переговорів починається спочатку, проте на переговори вже відводиться 10 хв. Виграє та команда, яка отримає більше балів.


Завдання для гри


Макроекономічний прогноз

Очікується, що у наступному році країна N опинеться у складній економічній ситуації. Через спад виробництва зменшаться податкові надходження до бюджету. Вихід світової економіки з рецесії та пожвавлення ділової активності інвесторів передбачається на грудень наступного року. Зростання цін на світовому ринку на 15—20 % на основну товарну статтю експорту країни г/ припадатиме на II квартал року, проте у цей період значно збільшиться (у 2 рази) собівартість виробництва цієї продукції у зв'язку зі збільшенням цін на енергоносії.

Разом із цим прогнозується зміна структури споживання домогосподарств у бік скорочення частки імпортованих товарів і товарів, на придбання яких раніше використовувалися кредити. Внаслідок девальвації відбуватиметься процес імпортозаміщення (частка імпортної продукції у споживанні скоротиться па 6,9 відсоткового пункту), а споживчий попит задовольнятиметься за рахунок внутрішнього виробництва. Споживання сектору загальнодержавного управління скоротиться на 5,7 %. За підсумками року прогнозується зростання ВВП у цілому на рівні 0,4 %. Основні прогнозні макропоказники країни N наведені у табл. 1—2.

Таблиця 1. Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку країни АГ1

№ з/пПоказникРік (n-3)Рік (n-2)Рік (n-1)Прогнозований рік (n)
1Номінальний ВВП, млрд гр. од.544,2712,9965,51 046,5
2ВВП реальний, темп зростання, %107,3107,6101,8— 102,5100,4
3Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року), %111,6116,6121,9109,5
4Індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року), %114,1123,3121,1112,0
5Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, млрд гр. од. Прибуток, гр. од. Збиток, гр. од76,3 110,6 34,4135,9 183,0 47,1171,2 238,3 67,1171,1 247,6 76,5
6Середньомісячна заробітна плата працівників, номінальна, гр. од. реальний приріст до попереднього року, %1041,47 18,41 351,14 15,01840 8,82 093,0 0,9

Складено за даними офіційного сайта Міністерства економіки України.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Бюджетна система» автора Чала Н.Д. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи