Розділ 5. ОРГАНИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТОМ

Бюджетна система


5.1. Міністерство фінансів України та його складові


Серед державних органів, на які покладено практичні завдання забезпечення розроблення і здійснення фінансової політики в Україні провідне місце належить органам системи Міністерства фінансів України, які мають:

— вищу ланку — центральний апарат Міністерства фінансів України;

— середню ланку — Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, обласні та міські, міст Києва і Севастополя фінансові управління державних адміністрацій;

— базову ланку — міські та районні фінансові відділення. Центральний апарат Міністерства фінансів України було

сформовано у 1992 р. і його загальним завданням є забезпечення державної фінансової політики та здійснення загального керівництва у сфері державних фінансів, зокрема складання і забезпечення виконання державного бюджету.

Функції Міністерства фінансів України можна згрупувати за напрямами діяльності! виокремити шість блоків функцій:

1) виробництво і реалізація фінансової політики в державі;

2) організація фінансових відносин у суспільстві;

3) організація бюджетного процесу;

4) реформування відносин власності та управління загальнодержавним майном;

5) створення фінансового ринку в Україні;

6) забезпечення фінансових взаємовідносин з іншими країнами.

Детальніше зупинимося на функціях Міністерства фінансів України у сфері організації бюджетного процесу, якими є:

1) організація роботи, пов'язана з складанням проекту державного бюджету України за дорученням Кабінету Міністрів України, визначення порядку і строків подання центральним органам державної виконавчої влади Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями матеріалів для підготовки проекту державного бюджету і прогнозних розрахунків для визначення частини загальнодержавних податків, зборів і платежів, що зараховуються до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя;

2) складання проекту державного бюджету, підготовка пропозицій щодо нормативів відрахувань частини загальнодержавних податків, зборів і платежів до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та подання їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

3) організація виконання державного бюджету за доходами і видатками, ведення обліку касового виконання державного бюджету;

4) разом з іншими міністерствами, відомствами, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, виконкомами місцевих рад забезпечення надходження доходів до державного бюджету та вживання заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів;

5) здійснення методичного керівництва роботою в галузі територіального фінансово-бюджетного планування, розроблення порядку надання з державного бюджету субвенцій, дотацій та субсидій;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Бюджетна система» автора Чала Н.Д. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 5. ОРГАНИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТОМ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи