Розділ «ПЕРЕДМОВА»

Бюджетна система

Основою фінансової діяльності країни є бюджет, стан якого виразно ілюструє державну політику. Розвиток суспільства у сучасних умовах визначається вимогами та тенденціями глобальної економічної системи. Розвиток українського суспільства, яке тривалий час жило в умовах жорсткої централізації, ще довго визначатиметься розвитком бюджетних відносин. Проте навіть ідеальній моделі ринкових відносин потрібне бюджетне регулювання: суспільству необхідний авторитетний контролер процесів, у яких ринок є безсилим, суспільство не може забезпечити виробництво суспільного продукту та акумулювати ресурси для подальшого розвитку. Саме на ці цілі призначено фінансові ресурси бюджету.

Отже, вдосконалення бюджетної системи здатне позитивно вплинути на функціонування всієї ринкової системи. Таке вдосконалення слід здійснювати як щодо внутрішніх, міжбюджетних відносин, які мають базуватися на принципах їх бюджетного федералізму, так і щодо кількісних та якісних показників самого бюджету. Забезпечення його збалансованості, контролю над бюджетним дефіцитом і державним боргом перетворює державний бюджет на потужний осередок стабілізації економіки в умовах кризи та рушійну силу економічного зростання.

Навчальний посібник спонукає до аналізу сутності бюджетних відносин і вчить знаходити ефективні рішення проблем фінансування бюджетів, аналізувати склад і структуру бюджетних надходжень, оцінювати макроекономічні процеси у суспільстві та державі, що особливо важливо у сучасних умовах невизначеності.

У системі навчальних дисциплін курс "Бюджетна система" є складовою спеціальної фахової підготовки бакалаврів спеціалізації "Фінанси". Вивчення курсу базується на загальнотеоретичних і практичних знаннях економічної теорії, бухгалтерського обліку, основ господарського права, фінансів, економічного аналізу.

Мета вивчення курсу полягає в оволодінні знаннями з організації та функціонування бюджетної системи і бюджетної політики.

Завданнями дисципліни є вивчення теоретичних основ формування і використання бюджету держави, бюджетного устрою і принципів побудови бюджетної системи, державного кредиту та управління державним боргом; методів і джерел формування доходів бюджету, напрямів і форм фінансування видатків, оволодіння методикою визначення обсягів бюджетних видатків на реалізацію функцій держави.

Предметом курсу є відносини з приводу формування і використання державного бюджету.

Після вивчення курсу студент повинен знати побудову бюджетної системи, опанувати систему міжбюджетних відносин, розбиратися у правовому полі функціонування бюджетної системи України, вміти складати кошторис для підрозділів бюджетних установ або для організацій, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів.


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Бюджетна система» автора Чала Н.Д. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ПЕРЕДМОВА“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи