Розділ 2. Бюджетний процес та його учасники

Бюджетний менеджмент


2.1. Зміст і структура бюджетного процесу


Процес складання державного та місцевих бюджетів досить тривалий і складний. У ході бюджетного процесу виявляють недоліки попередніх років, прогнозують стан економічного і соціального розвитку нашої держави, проводять пошук найефективніших способів використання досить обмежених фінансових ресурсів.

У сучасній економічній літературі існує єдина точка зору щодо визначення змісту бюджетного процесу.

Бюджетний процес - це регламентована нормами права діяльність, пов'язана із складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що становлять бюджетну систему України.

Організація бюджетного процесу в Україні здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу, затвердженого Верховною Радою України. Процедура бюджетного процесу починається зі складання бюджету і закінчується затвердженням звітів про їх виконання. Усі стадії бюджетного процесу повторюються систематично, щорічно. У цьому втілюється принцип щорічності бюджету. Бюджет складається і затверджується на рік, який має назву бюджетного року, або бюджетного періоду.

В Україні він збігається з календарним роком з 1 січня до 31 грудня.

У Франції, Бельгії, Швейцарії бюджетний рік також співпадає з календарним. Проте не в усіх країнах початок цього періоду збігається з початком року. Так, у Великобританії, Канаді, Японії він починається 1 квітня, в Італії - 1 липня, в США - 1 жовтня.

Відповідно до Конституції України бюджетний період для Державного бюджету за особливих обставин (введення воєнного стану, оголошення надзвичайного стану в Україні або в окремих місцевостях, оголошення окремих місцевостей зонами екологічної небезпеки, необхідністю усунення природних чи техногенних катастроф, інших обставин, визнаних ВРУ особливими) може бути іншим.

У Бюджетному кодексі визначено такі стадії бюджетного процесу:

- складання проектів бюджетів;

- розгляд та прийняття закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети;

- виконання бюджету, в тому числі при необхідності внесення змін до закону про Державний бюджет України, рішеннь про місцеві бюджети;

- підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього.

На всіх стадіях бюджетного процесу здійснюється фінансовий контроль і аудит та оцінка ефективності використання бюджетних коштів.


2.2. Поняття та суть бюджетного календаря2.3. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження


Учасниками бюджетного процесу є органи та посадові особи, наділені бюджетними повноваженнями.

Бюджетними повноваженнями визнаються права й обов'язки учасників бюджетних правовідносин.

Можна виділити три групи органів, що беруть участь в бюджетному процесі.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Бюджетний менеджмент» автора Панкевич Л.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 2. Бюджетний процес та його учасники“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • Розділ 1. Поняття бюджетного менеджменту та його складові

 • Розділ 2. Бюджетний процес та його учасники
 • Розділ 3. Бюджетне планування

 • Розділ 4. Виконання бюджету

 • 4.2. Виконання бюджетів за доходами в Україні

 • 4.2.4. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за доходами

 • 4.2.5. Взаємодія Державного казначейства, Державної податкової адміністрації та інших органів адміністрування податків і зборів у процесі обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами

 • 4.2.6. Податковий менеджмент

 • 4.3. Виконання бюджетів за видатками в Україні

 • 4.4. Регулювання міжбюджетних потоків

 • 4.5. Управління фінансовими ресурсами в системі органів Державного казначейства

 • Розділ 5. Облік виконання бюджету

 • 5.2. Загальні правила ведення бюджетного обліку

 • 5.2.4. Характеристика плану рахунків

 • 5.2.5. Порядок відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій з виконання бюджетів

 • 5.2.6. Облікові реєстри синтетичного та аналітичного обліку

 • Розділ 6. Звітність про виконання бюджету

 • 6.2. Контроль у системі бюджетного обліку

 • Розділ 7. Контроль за виконанням бюджету

 • Список використаної та рекомендованої літератури

 • Словник основних термінів до курсу "Бюджетний Менеджмент"

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи