Розділ «Список використаної та рекомендованої літератури»

Бюджетний менеджмент

1. Александров В. Т., Ворона О.1., Германчук П. К. та ін. Планування, облік, звітність, контроль у бюджетних установах, державне замовлення та державні закупівлі. - К.: АВТ, 2004. - 593 с. (Інтегрований комплекс).

2. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради. - 2001. - № 37-38. - С. 189.

3. Закон України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" № 2939-ХІІ від 26.01.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 13.

4. Закон України "Про державну податкову службу в Україні" № 509-ХІІ від 04.12.1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - № 6.

5. Закон України "Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань" № 1953-IV від 01.07.2004 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2004. № 52.

6. Закон України "Про Рахункову палату" №315/96-ВР від 11.07.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. -№24.

7. Казначейська справа: Інтегрований посіб. / Під ред. П. Г. Петрашко, О. О. Чечуліна, В. Т. Александрова та ін.: У 2 т. - К.: АВТ, 2004. - 784 с. (Інтегрований посібник).

8. Наказ Державного казначейства України № 119 від 28.11.2000 р. "Про затвердження нормативної бази" // ІПС "Законодавство".

9. Наказ Державного казначейства України № 131 від 19.12.2000 р. "Про затвердження Порядку виконання державного бюджету за доходами" // Офіційний вісник. - 2001. - № б.

10. Наказ Державного казначейства України № 140 від 10.08.2001 р. "Про затвердження Порядку виконання державного бюджету за видатками за умови функціонування внутрішньої платіжної системи" // Офіційний вісник. - 2001. - № 37.

11. Наказ Державного казначейства України № 23 від 11.02.2002 р. "Про затвердження Порядку управління Єдиним казначейським рахунком" // ІПС "Законодавство".

12. Наказ Державного казначейства України № 205 від 04.11.2002 р. "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" // Офіційний вісник. - 2002. - № 45.

13. Наказ Державного казначейства України №221 від 02.12.2002 р. "Про затвердження Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства" // Офіційний вісник. - 2002. - №51.

14. Пасічник Ю. В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2003. -523 с.

15. Постанова Кабінету Міністрів України та Національного банку від 15.09.1999 р. № 1721 "Про створення внутрішньої платіжної системи Державного казначейства" // Офіційний вісник України. - 1999. - № 38.

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 р. № 1204 "Про затвердження типових положень про Головне фінансове управління обласної, Київської міської та фінансове управління Севастопольської міської державної адміністрації, про фінансове управління районної, районної у м. Києві та фінансовий відділ районної у м. Севастополі державної адміністрації" // Офіційний вісник України. - 2002. - № 34.

алией лаоїнету міністрів України від 21.12.2006 р. № 1232 "Питання Державного казначейства України" // Офіційний вісник України. - 2005. - №52.

18. Сафонова Л. Д. Бюджетний менеджмент: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2001. - 186 с.

19. Указ Президента України від 26.08.1999 р. № 1081/99 "Про Положення про Міністерство фінансів України" // Офіційний вісник України. - 1999. - №35.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Бюджетний менеджмент» автора Панкевич Л.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Список використаної та рекомендованої літератури“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • Розділ 1. Поняття бюджетного менеджменту та його складові

 • Розділ 2. Бюджетний процес та його учасники

 • Розділ 3. Бюджетне планування

 • Розділ 4. Виконання бюджету

 • 4.2. Виконання бюджетів за доходами в Україні

 • 4.2.4. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за доходами

 • 4.2.5. Взаємодія Державного казначейства, Державної податкової адміністрації та інших органів адміністрування податків і зборів у процесі обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами

 • 4.2.6. Податковий менеджмент

 • 4.3. Виконання бюджетів за видатками в Україні

 • 4.4. Регулювання міжбюджетних потоків

 • 4.5. Управління фінансовими ресурсами в системі органів Державного казначейства

 • Розділ 5. Облік виконання бюджету

 • 5.2. Загальні правила ведення бюджетного обліку

 • 5.2.4. Характеристика плану рахунків

 • 5.2.5. Порядок відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій з виконання бюджетів

 • 5.2.6. Облікові реєстри синтетичного та аналітичного обліку

 • Розділ 6. Звітність про виконання бюджету

 • 6.2. Контроль у системі бюджетного обліку

 • Розділ 7. Контроль за виконанням бюджету

 • Список використаної та рекомендованої літератури
 • Словник основних термінів до курсу "Бюджетний Менеджмент"

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи