Розділ 6. Звітність про виконання бюджету

Бюджетний менеджмент


6.1. Види звітності. Фінансова, статистична та управлінська звітність


Звітність поділяється на фінансову та статистичну.

Фінансова (бухгалтерська) звітність - це система взаємопов'язаних узагальнюючих показників, що відображають фінансовий стан бюджету та результати його виконання за звітний період.

Метою складання фінансової звітності є надання повної, перевіреної та неупередженої інформації про фінансовий стан виконання бюджетів користувачам.

Основними формами фінансової звітності є:

- звіт про фінансовий стан (баланс) державного бюджету України;

- звіт про результати виконання державного бюджету України;

- звіт про рух грошових коштів.

Потреби окремих користувачів (Державного казначейства України, Міністерства фінансів України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Рахункової палати, податкових органів, органів статистики) можуть задовольнятися шляхом установлення інших (спеціальних) звітів, які базуються на даних бухгалтерського обліку органів Державного казначейства.

Метою складання статистичної звітності є отримання статистичних даних про виконання державного бюджету користувачами для економічного аналізу та їх прогнозування на поточний і перспективний періоди.

До форм статистичної звітності належать:

- сальдовий баланс рахунків;

- звіт про виконання державного бюджету;

- звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду позики міжнародних фінансових організацій;

- довідка про депозитні операції бюджетних установ;

- інформація про виконання захищених статей видатків державного бюджету України;

- звіт про заборгованість;

- звіт про використання коштів з резервного фонду Державного бюджету України;

- інформація про стан державного боргу;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Бюджетний менеджмент» автора Панкевич Л.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 6. Звітність про виконання бюджету“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • Розділ 1. Поняття бюджетного менеджменту та його складові

 • Розділ 2. Бюджетний процес та його учасники

 • Розділ 3. Бюджетне планування

 • Розділ 4. Виконання бюджету

 • 4.2. Виконання бюджетів за доходами в Україні

 • 4.2.4. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за доходами

 • 4.2.5. Взаємодія Державного казначейства, Державної податкової адміністрації та інших органів адміністрування податків і зборів у процесі обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами

 • 4.2.6. Податковий менеджмент

 • 4.3. Виконання бюджетів за видатками в Україні

 • 4.4. Регулювання міжбюджетних потоків

 • 4.5. Управління фінансовими ресурсами в системі органів Державного казначейства

 • Розділ 5. Облік виконання бюджету

 • 5.2. Загальні правила ведення бюджетного обліку

 • 5.2.4. Характеристика плану рахунків

 • 5.2.5. Порядок відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій з виконання бюджетів

 • 5.2.6. Облікові реєстри синтетичного та аналітичного обліку

 • Розділ 6. Звітність про виконання бюджету
 • 6.2. Контроль у системі бюджетного обліку

 • Розділ 7. Контроль за виконанням бюджету

 • Список використаної та рекомендованої літератури

 • Словник основних термінів до курсу "Бюджетний Менеджмент"

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи