Розділ «6.2. Контроль у системі бюджетного обліку»

Бюджетний менеджмент

Внутрішній казначейський контроль - це сукупність процедур, що забезпечують достовірність та повноту інформації, яка передається керівництву Державного казначейства, дотримання положень нормативних актів при здійсненні операцій Державного казначейства з виконання бюджетів.

Внутрішній контроль включає бухгалтерський та адміністративний (операційний) контроль.

Система внутрішнього контролю, як і всі інші процедури, має бути чітко задокументована. Документація за процедурами внутрішнього контролю (у паперовій або електронній формі) повинна бути доступною для користування працівниками.

Бухгалтерський контроль - це сукупність процедур, що дають змогу забезпечити збереження активів бюджетів та достовірність звітності, що складається на підставі даних, отриманих від підрозділів, які відповідають за проведення конкретних операцій. Він включає:

- заходи щодо забезпечення безпомилкового відображення операцій відповідно до їх економічної суті;

- продуктивність системи документообігу;

- наявність нормативних документів, які передбачають здійснення процедур, що забезпечують бухгалтерський контроль.

Бухгалтерський контроль повинен гарантувати, що:

- операції проведені тільки з загального та/або спеціального дозволу керівництва;

- операції відображені та оцінені згідно з вимогами бюджетної та облікової політики;

- система аналітичного обліку дає змогу докладно відстежувати використання ресурсів та рух активів бюджетів;

- доступ до активів можливий тільки з дозволу керівництва органу Державного казначейства.

Адміністративний контроль - це сукупність процедур, згідно з якими керівництво органу Державного казначейства забезпечує, зокрема: ефективність, продуктивність та безпеку процедур обробки інформації;

наявність процедур, які чітко розмежовують завдання та відповідальність служб і працівників органу Державного казначейства; збереження цінностей та активів; безпеку працівників органу Державного казначейства.

Адміністративний контроль передбачає перевірку правильності фінансової операції до та після її проведення з метою забезпечення відповідності встановленим правилам.

Адміністративний контроль дає змогу виявити ризики і вжити ефективних заходів щодо них.

До системи адміністративного контролю належать:

- організаційна структура Державного казначейства;

- методи закріплення повноважень та обов'язків;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Бюджетний менеджмент» автора Панкевич Л.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „6.2. Контроль у системі бюджетного обліку“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • Розділ 1. Поняття бюджетного менеджменту та його складові

 • Розділ 2. Бюджетний процес та його учасники

 • Розділ 3. Бюджетне планування

 • Розділ 4. Виконання бюджету

 • 4.2. Виконання бюджетів за доходами в Україні

 • 4.2.4. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за доходами

 • 4.2.5. Взаємодія Державного казначейства, Державної податкової адміністрації та інших органів адміністрування податків і зборів у процесі обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами

 • 4.2.6. Податковий менеджмент

 • 4.3. Виконання бюджетів за видатками в Україні

 • 4.4. Регулювання міжбюджетних потоків

 • 4.5. Управління фінансовими ресурсами в системі органів Державного казначейства

 • Розділ 5. Облік виконання бюджету

 • 5.2. Загальні правила ведення бюджетного обліку

 • 5.2.4. Характеристика плану рахунків

 • 5.2.5. Порядок відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій з виконання бюджетів

 • 5.2.6. Облікові реєстри синтетичного та аналітичного обліку

 • Розділ 6. Звітність про виконання бюджету

 • 6.2. Контроль у системі бюджетного обліку
 • Розділ 7. Контроль за виконанням бюджету

 • Список використаної та рекомендованої літератури

 • Словник основних термінів до курсу "Бюджетний Менеджмент"

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи