Розділ «3.5. Облік товарних втрат та переоцінки товарів»

Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві

Втрати товарів, що виникають в підприємствах роздрібної торгівлі, можуть бути обумовлені як фізико-хімічними властивостями товару, так і порушеннями технології збереження, переробки, розкрадання тощо.

Документальне оформлення та облік товарних втрат на підприємствах роздрібної торгівлі здійснюється аналогічно операціям в оптовій торгівлі, що розглянуто у р. 2.

Уцінка товарів (запасів) у торгових підприємствах здійснюється відповідно до Положення про порядок уцінки і реалізації залежаної продукції з групи товарів широкого вжитку, продукції виробничо-технічного призначення та зайвих товарно-матеріальних цінностей, затвердженого наказом Мінекономіки і Мінфіном України від 15.12.1999 №199/300 [54].

Уцінка товарів на підприємствах роздрібної торгівлі проводиться за даними інвентаризації. Не підлягають уцінці товари, продукція та надлишкові товарно-матеріальні цінності із запасів товарно-матеріальних цінностей, які оформлено в заставу, перебувають у резерві або на відповідальному зберіганні.

Розміри уцінки товарів визначаються комісією на підставі експертних оцінок з урахуванням ступеня втрати їх споживчих властивостей, насиченості ринку цими товарами, продукцією та надлишковими товарно-матеріальними цінностями.

Товари, продукція та надлишкові товарно-матеріальні цінності, які раніше було уцінено, але не реалізовано, можуть уцінюватися повторно до рівня цін можливої реалізації.

Уцінені товари після перемаркування передаються для реалізації за накладною, в якій зазначається роздрібна ціна до і після уцінки. Відповідно п. 27 П(С)БО 9 "Запаси" сума уцінки товарів визнається витратами звітного періоду. При цьому, уцінюючи товари до вартості нижче їх придбання, підприємство роздрібної торгівлі повинно суму, на яку зменшується продажна вартість товару, розділити на дві складові: в межах торгової націнки і в межах перевищення уцінки над сумою торгової націнки. Зниження продажної вартості товарів у межах торгової націнки знайде відображення на рахунку 285 "Торгова націнка". Сума перевищення уцінки над сумою торгової націнки відобразиться на рахунку 946 "Втрати від знецінення запасів".

У випадку, якщо ТЗВ на підприємстві відображається на окремому субрахунку, потрібно здійснити розрахунок суми ТЗВ на підставі середнього проценту ТЗВ на дату переоцінки. Сума ТЗВ, що відноситься до суми уцінки товару також знайде відображення на субрахунку 946

"Втрати від знецінення запасів". Якщо чиста вартість реалізації товарів, що раніше були уцінені та є активами на дату балансу, надалі збільшується, то на суму збільшення чистої вартості реалізації, але не більше суми попереднього зменшення, визнається інший операційний дохідна рахунку 719 "Інші доходи від операційної діяльності" із збільшенням вартості цих товарів.

Товари, строк придатності яких минув, повинні бути вилучені із обігу. За потреби вони можуть бути надіслані на відповідну експертизу для визначення шляхів їх подальшого використання. В обліку витрати на послуги з проведення експертизи відносяться до витрат на збут. Вартість таких товарів відображається як витрата звітного періоду на субрахунку 947 "Втрати та нестачі від псування цінностей".

Наступний розділ:

3.6. Інвентаризація товарів та облік її результатів


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві» автора Блакита Г.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „3.5. Облік товарних втрат та переоцінки товарів“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Тема 1. Організаційно-правові засади бухгалтерського обліку в торгівлі та ресторанному господарстві

 • ТЕМА 2. Облік товарних операцій в оптовій торгівлі

 • 2.2. Організація складського обліку товарів і тари. звітність матеріально-відповідальних осіб

 • 2.3. Документальне оформлення та облік реалізації товарів і тари

 • 2.3.2. Облік іншого вибуття товарів

 • 2.4. Документальне оформлення та облік експортно-імпортних операцій

 • 2.5. Облік товарних запасів

 • 2.6. Документальне оформлення та особливості обліку операцій за договором комісії

 • ТЕМА 3. Облік товарних операцій в роздрібній торгівлі

 • 3.4. Облік тари та тарних матеріалів

 • 3.5. Облік товарних втрат та переоцінки товарів
 • 3.6. Інвентаризація товарів та облік її результатів

 • Тема 4. Облік виробництва продукції та товарів на підприємствах ресторанного господарства

 • 4.3. Облік виробничо-торговельної діяльності

 • 4.4. Інвентаризація сировини, продукції власного виробництва та закупних товарів, відображення в обліку результатів інвентаризації

 • ТЕМА 5. Облік доходів, витрат та фінансових результатів

 • Глосарій

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи