Розділ «Тема 11. Підприємство та підприємництво в сучасній економічній системі»

Економічна теорія. Політекономія

11.1. Підприємництво, його суть, форми та функції.

11.2. Підприємство як первинна ланка економіки.

11.3. Стійкість функціонування підприємства в умовах ринку.

11.4. Управління підприємством і підприємницькою діяльністю.


11.1. Підприємництво, його суть, форми та функції11.2. Підприємство як первинна ланка економіки


Підприємницька діяльність здійснюється через певні організаційні структури - підприємства (рис. 11.3; 11.4).

Підприємство-- це господарська ланка, якій властиві такі риси:

- наявність єдиного майна, необхідного для здійснення економічного процесу;

- технологічна зумовленість факторів виробництва;

- певне місце в системі суспільного поділу праці.

Залежно від форми власності розрізняють такі організаційні види підприємств: одноосібне володіння, партнерство, корпорація.

Одноосібне володіння - підприємство, власником якого є одна особа або сім'я, що самостійно веде справу з урахуванням своїх інтересів, одержуючи весь дохід і ризикуючи своїм майном і грошима.

Одноосібним володінням вважають:

- індивідуальне підприємство, засноване на особистій власності фізичної особи і виключно на її праці;

- сімейне підприємство, засноване на власності та праці громадян-членів однієї сім'ї;

- приватне підприємство, засноване на власності окремого громадянина України, з правом наймання робочої сили.

Така форма організації бізнесу має можливі переваги перед іншими. Кожен власник:

- володіє всім прибутком підприємства;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Економічна теорія. Політекономія» автора Семененко В.М. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Тема 11. Підприємство та підприємництво в сучасній економічній системі“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Передмова

 • Модуль 1. Загальні засади соціально-економічного розвитку суспільства

 • Практикум

 • Тема 2. Суспільне виробництво та його складові. Продуктивні сили і виробничі відносини

 • Практикум

 • Тема 3. Економічна система та її структура

 • Практикум

 • Тема 4. Економічні потреби та інтереси - головна рушійна сила соціально-економічного прогресу

 • Практикум

 • Тема 5. Економічні відносини власності

 • Практикум

 • Тема 6. Форми організації суспільного виробництва

 • Практикум

 • Тема 7. Виникнення грошей, їхня сутність та функції

 • Практикум

 • Тема 8. Капітал як економічна категорія, види капіталу та його рух

 • Практикум

 • Тема 9. Капітал сфери обороту

 • Практикум

 • Модуль 2. Організація ринкових відносин на мікро - і макрорівнях

 • Практикум

 • Тема 11. Підприємство та підприємництво в сучасній економічній системі
 • 11.4. Управління підприємством і підприємницькою діяльністю

 • Практикум

 • Тема 12. Витрати виробництва і прибуток

 • Практикум

 • Тема 13. Заробітна плата і робоча сила

 • Практикум

 • Тема 14. Монополії в ринковій економіці. Акціонерний капітал та ринок цп

 • Практикум

 • Тема 15. Відтворення і циклічність суспільного виробництва

 • Практикум

 • Тема 16. Фінансово-кредитна система

 • Практикум

 • Тема 17. Світове господарство та його розвиток

 • Практикум

 • Термінологічний Словник

 • Література