Розділ «Тема 4. Економічні потреби та інтереси - головна рушійна сила соціально-економічного прогресу»

Економічна теорія. Політекономія

4.1.Сутність і структура економічних потреб суспільства.

4.2.Економічні інтереси, їхня класифікація та взаємодія.


4.1. Сутність і структура економічних потреб суспільства4.2. Економічні інтереси, їхня класифікація та взаємодія


Економічні інтереси близькі за природою до економічних потреб, але вони не тотожні останнім (див. рис.4.2).

Інтереси - це усвідомлені потреби існування різних суб'єктів господарювання, це суспільна форма прояву розвитку економічних потреб.

Економічний інтерес - це користь, вигода, яка досягається в процесі реалізації економічних відносин. Це мотив та стимул соціальних цілеспрямованих дій економічних суб'єктів з метою отримання певних результатів для задоволення різноманітних потреб (див. рис. 4.2).

Економічні інтереси не тотожні потребам, їхньому задоволенню. По-перше, економічні інтереси знаходять своє вираження у поставлених цілях та діях, спрямованих на задоволення потреб. Потреби і засоби задоволення їх відбивають причину та форму прояву економічних інтересів. По-друге, економічний інтерес завжди виражає відповідний рівень і динаміку задоволення потреб.

Інтереси безпосередньо пов'язані з психологією, звичаями, культурним рівнем і свідомістю людей. Безумовно, що економіка не може функціонувати і розвиватися поза інтересами людей. Вони прямо впливають на цільові установки і мотивації економічної діяльності господарюючих суб'єктів.

Соціальним суб'єктом вираження економічного інтересу є індивід, сім'я, колектив, клас, суспільство в цілому. Об'єктом економічного інтересу є результат суспільного виробництва (продукт, послуга тощо), який іде на задоволення цієї потреби, з приводу якої і складаються конкретні відносини між людьми.

Кожний суб'єкт економічних відносин є носієм конкретного інтересу. Скільки суб'єктів економічних відносин, стільки й економічних інтересів.

Економічні інтереси класифікуються за різними критеріями. Найбільш важливою є класифікація інтересів за ознакою суб'єктивності. Відповідно до цього підходу виділяють такі види інтересів: особисті (найманого працівника і роботодавця, учителя, депутата), сімейні інтереси домогосподарств, фірм, окремих демографічних груп, колективні, національні, визначається їх вагомість та роль у системі економічних інтересів, що склались на тому чи іншому етапі розвитку суспільства.

За об'єктами інтересів виділяють майнові, матеріальні, фінансові, інтелектуальні, духовні, соціальні інтереси.

Узагалі економічні інтереси як усвідомлені потреби відповідають та відображають види і структуру потреб.

Визначальним у системі інтересів суспільства завжди є особистий інтерес, навіть якщо людина є членом певного колективу. Різноманітність суб'єктів господарювання та їхніх особистих інтересів визначають і складність їхньої реалізації, складність економічних відносин.

Основні засоби реалізації інтересів особистих (приватних) є зростання індивідуальних доходів за рахунок заробітної плати в умовах найму; колективних, групових - виступає накопиченням колективного багатства, максимізація прибутку, фонду заробітної плати; державних (суспільних) є державна підприємницька діяльність, зростання економічної ефективності суспільного виробництва і національного доходу.

Державний інтерес має такі складові свого прояву:

а) суспільно-економічні інтереси - частина інтересів держави та інших суб'єктівгосподарювання збігається (оподаткування в розумних межах, виділення дер-жавних інвестицій та субвенцій, тарифне стимулювання експорту та ін.);

б) інтереси державної бюрократії - інтереси саморозвитку державної системи, що єкооперативним придатком до інтересів держави;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Економічна теорія. Політекономія» автора Семененко В.М. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Тема 4. Економічні потреби та інтереси - головна рушійна сила соціально-економічного прогресу“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Передмова

 • Модуль 1. Загальні засади соціально-економічного розвитку суспільства

 • Практикум

 • Тема 2. Суспільне виробництво та його складові. Продуктивні сили і виробничі відносини

 • Практикум

 • Тема 3. Економічна система та її структура

 • Практикум

 • Тема 4. Економічні потреби та інтереси - головна рушійна сила соціально-економічного прогресу
 • Практикум

 • Тема 5. Економічні відносини власності

 • Практикум

 • Тема 6. Форми організації суспільного виробництва

 • Практикум

 • Тема 7. Виникнення грошей, їхня сутність та функції

 • Практикум

 • Тема 8. Капітал як економічна категорія, види капіталу та його рух

 • Практикум

 • Тема 9. Капітал сфери обороту

 • Практикум

 • Модуль 2. Організація ринкових відносин на мікро - і макрорівнях

 • Практикум

 • Тема 11. Підприємство та підприємництво в сучасній економічній системі

 • 11.4. Управління підприємством і підприємницькою діяльністю

 • Практикум

 • Тема 12. Витрати виробництва і прибуток

 • Практикум

 • Тема 13. Заробітна плата і робоча сила

 • Практикум

 • Тема 14. Монополії в ринковій економіці. Акціонерний капітал та ринок цп

 • Практикум

 • Тема 15. Відтворення і циклічність суспільного виробництва

 • Практикум

 • Тема 16. Фінансово-кредитна система

 • Практикум

 • Тема 17. Світове господарство та його розвиток

 • Практикум

 • Термінологічний Словник

 • Література

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи