Розділ «Література»

Економічна теорія. Політекономія

Законодавчі та нормативно-правові документи

1. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. -К., 1996.

2. Про господарські товариства: Закон України/ Відомості Верховної Ради України. - 1991. -№ 49.

3. Про підприємництво: Закон України/ Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 14.

4. Про підприємства в Україні: Закон України/ Відомості Верховної Ради України. - 1991.- №24.

5. Про приватизаційні папери: Закон України / Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №24.

6. Про приватизацію майна державних підприємств: Закон України / Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №24.

7. Про форми власності на землю: Закон України/ Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №18.

8. Про власність: Закон України. - К.: Прес К., 1991.

9. Бюджетний Кодекс України. Урядовий кур'єр 25 липня 2001р. №131.

10. Господарський кодекс України. - К.: парламентське вид-во, 2005.

11. Закон України "Про Національний банк України" № 679-XIV від 20.05.1999 р. (із змінами та доповненнями) // Урядовий кур'єр. - 1999. - № 120-121. - С. 1-9.

12. Закон України "Про банки і банківську діяльність" № 2121-ІІІ від 07.12.2000 р. (із змінами та доповненнями) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2001. - № 1. - С. 3-47.

13. Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" від 2001 р.

14. Закон України "Про кредитні спілки" від 2001 р.

15. Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення" від 2004 р.

16. Закон України "Господарський кодекс України" від 2001р.

17. Закон України "Про заставу" від 1992 р.

18. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" від 1991 р.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Економічна теорія. Політекономія» автора Семененко В.М. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Література“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Передмова

 • Модуль 1. Загальні засади соціально-економічного розвитку суспільства

 • Практикум

 • Тема 2. Суспільне виробництво та його складові. Продуктивні сили і виробничі відносини

 • Практикум

 • Тема 3. Економічна система та її структура

 • Практикум

 • Тема 4. Економічні потреби та інтереси - головна рушійна сила соціально-економічного прогресу

 • Практикум

 • Тема 5. Економічні відносини власності

 • Практикум

 • Тема 6. Форми організації суспільного виробництва

 • Практикум

 • Тема 7. Виникнення грошей, їхня сутність та функції

 • Практикум

 • Тема 8. Капітал як економічна категорія, види капіталу та його рух

 • Практикум

 • Тема 9. Капітал сфери обороту

 • Практикум

 • Модуль 2. Організація ринкових відносин на мікро - і макрорівнях

 • Практикум

 • Тема 11. Підприємство та підприємництво в сучасній економічній системі

 • 11.4. Управління підприємством і підприємницькою діяльністю

 • Практикум

 • Тема 12. Витрати виробництва і прибуток

 • Практикум

 • Тема 13. Заробітна плата і робоча сила

 • Практикум

 • Тема 14. Монополії в ринковій економіці. Акціонерний капітал та ринок цп

 • Практикум

 • Тема 15. Відтворення і циклічність суспільного виробництва

 • Практикум

 • Тема 16. Фінансово-кредитна система

 • Практикум

 • Тема 17. Світове господарство та його розвиток

 • Практикум

 • Термінологічний Словник

 • Література
 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи