Розділ «Тема 9. Капітал сфери обороту»

Економічна теорія. Політекономія

9.1. Торговий капітал і торговий прибуток.

9.2. Позичковий капітал і позичковий відсоток.

9.3. Кредит і його форми.


9.1. Торговий капітал і торговий прибуток9.2. Позичковий капітал і позичковий відсоток


Окрім промислових і торговельних капіталістів, у привласненні додаткової вартості беруть учать і власники позичкового капіталу (рис.9.1).

Позичковий капітал - це грошовий капітал, який передається підприємцем-власником підприємцю-позичальнику в тимчасове користування за відповідну плату з метою отримання прибутку.

Основною функцією позичкового капіталу є грошове обслуговування суб'єктів ринкового господарювання, що забезпечує стабільність їхньої діяльності, прискорює швидкість обігу їхнього капіталу.

Економісти досить активно аналізують питання про джерела тимчасово вільних грошей, які можуть бути використані як позичковий капітал. Найважливішими з них вважають такі:

1) амортизаційні відрахування. Увесь час, поки амортизація накопичується для заміни засобів праці, які ще функціонують, грошові кошти є вільними і можуть бути перетворені на позичковий капітал;

2) частина оборотного капіталу, який вивільнюється в результаті не збігання часу продажу виготовленої продукції і купівлі сировини, пального, матеріалів, необхідних для забезпечення безперервності виробничого процесу;

3) тимчасово вільний капітал у проміжках між надходженням грошових коштів після реалізації товарів і виплатою заробітної плати;

4) кошти фонду розвитку виробництва, які є частиною прибутків підприємства і накопичується до певного розміру, перед тим як бути використаними для розширеного відтворення;

5) грошові доходи і заощадження населення;

6) грошові нагромадження держави тощо.

Таким чином, завдяки утворенню тимчасового вільного грошового капіталу виникає позичковий капітал, який може віддаватися як позика тим суб'єктам господарювання, які відчувають нестачу грошових ресурсів.

Позичковий капітал є самостійною формою капіталу, зі своїми особливостями, які відрізняють його від промислового та торговельного капіталу:

1. Особливість позикового капіталу полягає в тому, що він безпосередньо авансується у виробничу сферу не його власником, а зовсім іншою особою - підприємцем-позичальником. З моменту переходу капіталу з рук у руки відбувається і його роздвоєння на капітал-власність, який приносить своєму власнику дохід у формі відсотка, і капітал-функцію, який приносить прибуток (підприємницький дохід) підприємцю-позичальнику.

2. Позичковий капітал виступає як товар, і ця характеристика не притаманна промисловому та торговельному капіталу. При цьому слід розуміти, що це товар особливий, оскільки: а) відчужується від власника не назавжди, а тільки на певний строк; б) продається і купується за специфічною ціною. Цією ціною є позичковий (рис. 9.2). Аналіз схем, за якими здійснюється кругообіг промислового, торговельного та позичкового капіталів, також показує певні відмінності. Так, рух промислового і торговельного капіталів здійснюється за схемою: Г - Т - Г', де Г'= Г + Аг (Аг - прибуток, заради якого здійснювався рух капіталу). Щоб отримати прибуток, підприємець забезпечує рух свого грошового капіталу через продуктивну і товарну форми, тим самим організує виробництво товарів та послуг (для промислового капіталу), а потім їх реалізацію. Грошовий капітал, отриманий після продажу товарів, включатиме в собі прибутки підприємців (Аг). Що стосується позичкового капіталу, то його рух здійснюється за іншою схемою: Г - Г, тобто він виступає тільки в одній, незмінній грошовій формі і, незважаючи на це, приносить своєму власнику позичковий процент. У цьому випадку процес збільшення позичкового капіталу більш завуальований, і пояснити зміни в позичковому капіталі можна, тільки розглянувши всі етапи руху цього капіталу (рис. 9.2):

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Економічна теорія. Політекономія» автора Семененко В.М. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Тема 9. Капітал сфери обороту“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Передмова

 • Модуль 1. Загальні засади соціально-економічного розвитку суспільства

 • Практикум

 • Тема 2. Суспільне виробництво та його складові. Продуктивні сили і виробничі відносини

 • Практикум

 • Тема 3. Економічна система та її структура

 • Практикум

 • Тема 4. Економічні потреби та інтереси - головна рушійна сила соціально-економічного прогресу

 • Практикум

 • Тема 5. Економічні відносини власності

 • Практикум

 • Тема 6. Форми організації суспільного виробництва

 • Практикум

 • Тема 7. Виникнення грошей, їхня сутність та функції

 • Практикум

 • Тема 8. Капітал як економічна категорія, види капіталу та його рух

 • Практикум

 • Тема 9. Капітал сфери обороту
 • Практикум

 • Модуль 2. Організація ринкових відносин на мікро - і макрорівнях

 • Практикум

 • Тема 11. Підприємство та підприємництво в сучасній економічній системі

 • 11.4. Управління підприємством і підприємницькою діяльністю

 • Практикум

 • Тема 12. Витрати виробництва і прибуток

 • Практикум

 • Тема 13. Заробітна плата і робоча сила

 • Практикум

 • Тема 14. Монополії в ринковій економіці. Акціонерний капітал та ринок цп

 • Практикум

 • Тема 15. Відтворення і циклічність суспільного виробництва

 • Практикум

 • Тема 16. Фінансово-кредитна система

 • Практикум

 • Тема 17. Світове господарство та його розвиток

 • Практикум

 • Термінологічний Словник

 • Література