Розділ «5.9. Дефіцит бюджету: сутність, види, джерела фінансування»

Економічна теорія

У загальному розумінні дефіцит державного бюджету - це сума перевищення видатків бюджету над його доходами. За перевищення доходів бюджету над його видатками утворюється профіцит бюджету.

Показник дефіциту (профіциту) бюджету дозволяє оцінити фінансову позицію держави і вплив бюджетно-податкової політики на обсяги внутрішнього попиту, стан грошово-кредитної системи, платіжного балансу тощо.

Дефіцит бюджету зумовлюється також дією як постійних фундаментальних чинників - активна участь держави в економіці, прийняття надмірних соціальних зобов'язань за неможливості мобілізувати достатній рівень надходжень до бюджету, - так і тимчасових.

До тимчасових чинників бюджетного дефіциту слід віднести:

- циклічний спад виробництва і звуження на цій основі податкової бази;

- збільшення державних видатків у передвиборний період (вплив стадії політичного циклу на розмір бюджетного дефіциту);

- трансформація соціально-економічної системи і зменшення бюджетних доходів в умовах суттєвого спаду виробництва;

- збільшення видатків на оборону в мілітаризованій економіці чи в період проведення військових дій;

- упровадження податкової реформи, націленої на зниження податкового навантаження й активізацію економічної діяльності.

Поряд із традиційним показником дефіциту бюджету в теорії та практиці макроекономічного регулювання оперують показниками:

- поточного дефіциту;

- циклічного дефіциту;

- первинного дефіциту тощо.

Основними джерелами фінансування дефіциту бюджету є:

- кредити центрального банку уряду;

- внутрішні запозичення у банківських установ і небанківського сектора;

- зовнішні запозичення;

- ліквідні активи уряду.

Наступний розділ:

5.10. Поняття і структура державного боргу


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Економічна теорія» автора Автор невідомий на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „5.9. Дефіцит бюджету: сутність, види, джерела фінансування“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Передмова

 • Розділ 1. Наукові економічні знання як результат пізнання економічного буття

 • Розділ 2. Теоретичний блок економічної науки: становлення, розвиток, сучасний стан

 • Розділ 3. Загальні засади економічного розвитку: політекономічний аспект

 • Розділ 4. Мікроекономіка як відносно самостійна складова економічної теорії

 • 4.2. Методи мікроекономічної теорії

 • 4.3. Корисність: загальна і гранична

 • 4.4. Крива байдужості. Карта кривих байдужості

 • 4.5. Бюджетне обмеження споживача

 • 4.6. Рівновага споживача

 • 4.7. Ринковий попит. Закон попиту

 • 4.8. Ринкова пропозиція. Закон пропозиції

 • 4.9. Ринкова рівновага попиту і пропозиції

 • 4.10. Види еластичності попиту і пропозиції

 • 4.11. Фірма як виробник приватних економічних благ

 • 4.12. Постійні, змінні та загальні (валові) витрати фірми

 • 4.13. Середні витрати підприємства

 • 4.14. Граничні витрати

 • 4.15. Виторг та прибуток фірми

 • Розділ 5. Макроекономічна теорія як складова економічної теорії (базові поняття)

 • 5.5. Сукупна пропозиція

 • 5.6. Фінансовий ринок: сутність, структура, роль в економічній системі

 • 5.7. Фінансові кризи: поняття, типи

 • 5.8. Валютні кризи

 • 5.9. Дефіцит бюджету: сутність, види, джерела фінансування
 • 5.10. Поняття і структура державного боргу

 • 5.11. Дефолт і методи його врегулювання

 • Розділ 6. Інституціональна економічна теорія

 • Розділ 7. Економічна теорія права: становлення, розвиток, методологія, предметний простір

 • Розділ 8. Міжнародна економіка як складова економічної теорії

 • Список рекомендованої літератури