Розділ «ТЕМА 6. ЗБУТОВА (РОЗПОДІЛЬЧА) ЛОГІСТИКА»

Ви є тут

Логістика

– максимізація прибутку підприємства при умові більш повного задоволення попиту споживачів;

– ефективне використання виробничого потенціалу підприємства завдяки оптимальному завантаженню виробничих потужностей замовленнями споживачів;

– раціональна поведінка господарюючого суб'єкта на ринку з урахуванням постійних змін кон'юнктури останнього.

На рівні макрологістики завданнями логістики розподілу є: вибір схеми розподілу матеріального потоку; розміщення розподільчих центрів на логістичному полігоні; організація управління системами доставки вантажів.

Основні завдання розподільчої логістики на рівні мікрологістнки: планування процесу реалізації; отримання і обробка замовлень; упаковування, комплектування, виконання інших операцій, які передують відвантаженню: відвантажування; доставка, контроль за транспортуванням; післяреалізаційне обслуговування.


3. Основні системи та структури розподілу продукції в логістиці


Залежно від організаційних і функціональних можливостей каналів розподілу та частки охоплених сегментів ринку підприємства можуть застосовувати різні системи розподілу (табл. 6.2)

Таблиця 6.2

Класифікація систем розподілу в логістиці

№ з/пКласифікаційна ознакаВид системи розподілуХарактеристика системи розподілу
1Структура каналів розподілуОдноканальнаДля виходу на певний сегмент (сегменти) ринку використовується лише один канал розподілу
БагатоканальнаДля виходу на певний сегмент (сегменти) ринку використовують два та більше каналів розподілу
КомбінованаПідприємство з метою охоплення двох і більше каналів ринку формує або один, або кілька каналів розподілу для кожного окремого сегменту
2Кількість точок розподілуЕкстенсивнаПродукція розміщується і реалізується лише в тих торгових точках, власники яких дали дозвіл на її продаж
ІнтенсивнаВиробник забезпечує своєю продукцією максимально можливу кількість торгових точок
ЕксклюзивнаВиробник надає ексклюзивні (виняткові) права на розподіл продукції на певній території обмеженій кількості торговельних підприємств, а іноді й єдиному продавцеві
СелективнаВиробник співпрацює з обмеженою кількістю торговельних підприємств (переважно максимально наближених територіально до споживачів), які бажають здійснювати продаж певного виду продукції
3Організаційна структураВертикальнаСистема, у якій два та більше незалежних підприємств об'єднують свої ресурси для просування продукції, у зв'язку з тим, що кожне з них поодинці не володіє достатнім ресурсним, технологічним, технічним і/або маркетинговим потенціалом
ГоризонтальнаВиробники, торговельні оптові та роздрібні підприємства, що складають відповідний канал розподілу, функціонують як єдина система. При цьому один із учасників цієї системи є власником інших підприємств, укладає з ними договір і має вплив, достатній для об'єднання учасників у єдину систему з метою забезпечення ефективної збутової політики

Структура розподілу (збуту) на певному підприємстві першочергово залежить від цільового спрямування продажу та застосовуваної стратегії збуту.

Тому основна орієнтація збутової структури може формуватися за такими типами (рис. 6.3):

Типи організації збутової структури на підприємстві а) функціональна структура; б) товарно-орієнтована структура; в) клієнтсько-орієнтована структура; г) територіально-орієнтована структура; д) змішана структура

Рис. 6.3. Типи організації збутової структури на підприємстві а) функціональна структура; б) товарно-орієнтована структура; в) клієнтсько-орієнтована структура; г) територіально-орієнтована структура; д) змішана структура

а) функціональна структура характерна для малих і середніх фірм з обмеженим і досить схожим асортиментом, відносно невеликим колом клієнтури та обмеженими територіальними можливостями збуту;

б) товарно-орієнтована структура найчастіше застосовується для фірм, які виготовляють різноманітну номенклатуру технічно складних виробів. її недоліками є недостатня увага до територіального аспекту збуту, що може призвести до проблем при необхідності модифікації товару (послуги) до потреб різних груп покупців, а також дублювання окремих функцій збуту для кожного товарного напряму;

в) клієнтсько-орієнтована структура використовується при наявності специфічних потреб і запитів клієнтури стосовно товарів і послуг фірми. Вона дозволяє максимально задовольняти вимоги клієнтів щодо асортименту, особливостей до- і після продажного обслуговування, транспортного забезпечення; надійно організувати інформаційну базу з обліку вимог перспективного розвитку клієнтури для розробок, виробництва та сервісу; ефективно працювати з дебіторською заборгованістю;

г) територіально-орієнтована структура на сьогодні є найпоширенішою. Вона достатньо надійна для оцінки потенціалу ринку, дає можливість ефективно враховувати специфіку обслуговуваного регіону, раціонально підбирати торгових посередників (у тому числі місцевих);

д) змішана структура найбільш адаптована до завдань розподілу і до невизначеності зовнішнього середовища завдяки одночасному обліку ринкового, продуктового та клієнтурного аспектів і чіткому функціональному розподілу, що дозволяє підвищити ефективність роботи за допомогою отримання актуальної інформації. Вона повною мірою може використовуватися у великому, середньому та малому бізнесі на будь-якому регіональному ринку і при будь- якому асортименті, а також дає можливість легко диверсифікувати діяльність фірми.


4. Види і функції посередників у розподільчій логістиці


Високий ступінь розвитку виробництва та товарного обміну робить очевидною присутність посередників у каналах розподілу. Більшість фірм пропонують свій товар на ринку через посередників, оскільки діяльність останніх (доведення товару до цільових ринків і забезпечення його доступності) ефективніша. Завдяки досвіду, контактам, спеціалізації посередники звичайно можуть запропонувати фірмі більше, ніж вона може досягнути самостійно в сфері розподілу. Внаслідок цього усуваються розриви в часі, місці, у праві власності, що відокремлює товари й послуги від тих, хто хотів би ними скористатися.

Посередницька діяльність передбачає виконання посередниками – спеціалізованими підприємствами, організаціями або окремими особами – спеціальних функцій з метою сприяння налагодженню і реалізації комерційних взаємовідносин виробників і споживачів на товарному ринку.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Логістика» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ТЕМА 6. ЗБУТОВА (РОЗПОДІЛЬЧА) ЛОГІСТИКА“ на сторінці 2. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи