Розділ «Тема 5. ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЕЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ»

Ви є тут

Логістика

Потреба в матеріальних ресурсах складається з потреби в ресурсах для основного виробництва, потреби на створення і підтримання перехідних запасів на кінець планового періоду та потреби на інші види господарської діяльності, включаючи й невиробничу.

Баланс закупівель поєднує потреби в ресурсах на: виробництво продукції (Рв), впровадження нової техніки (Рнт), ремонтно-експлуатаційні потреби (Рре), утворення запасів незавершеного виробництва (Рнв), утворення перехідних запасів на кінець планового періоду (Рзк). Джерелами покриття цих потреб можуть бути: запаси на початок планового періоду (Рзп), матеріали у незавершеному виробництві на початок планового періоду (Мнв), мобілізація внутрішніх ресурсів (Мв), придбання та завезення матеріалів від стороннього постачальника (Мсп). Відповідно, баланс матеріальних ресурсів виглядає таким чином:

Такий баланс закупівель є інструментом логістичного управління просуванням матеріальних ресурсів на виробничому підприємстві.

У логістиці виділяють такі види потреб у матеріальних ресурсах (табл. 5.1):

Таблиця 5.1

Види потреб у матеріальних ресурсах

№ з/пВид потребиХарактеристика потреби
123
ІПотреба-бруттоПотреба в матеріальних ресурсах на виконання виробничої програми без урахування наявності готової продукції та матеріалів на складі. Визначається як сума первинної, вторинної та третинної потреб
2Загальна брутто-потребаБрутто-потреба з урахуванням додаткових потреб на проведення експериментів, виготовлення зразків, підвищення погреби в зв'язку з ремонтом і обслуговуванням обладнання, нормованої величини браку чи відходів, резерву на випадок недопоставки
3Потреба-неттоЧиста потреба, яка є різницею між бругто-потребою і обсягом запасів
4ПервиннаРинкова потреба (кількість готової продукції, яка потрібна для реалізації на ринку)
5ВториннаСировина, матеріали, комплектуючі деталі, що потрібні для задоволення первинної потреби
6ТретиннаДопоміжні матеріали іншого призначення, які потрібні для задоволення первинної та вторинної потреби

При визначенні потреби в матеріальних ресурсах розрізняють такі підходи та методи (рис. 5.3):

Підходи та методи розрахунку потреби в матеріальних ресурсах

Рис. 5.3. Підходи та методи розрахунку потреби в матеріальних ресурсах

При плануванні закупівель для виробничого підприємства часто виникає необхідність прийняти рішення – закуповувати певні ресурси чи виготовляти їх на власному підприємстві. Для вирішення цієї проблеми варто співставити витрати на закупівлю та на власне виготовлення.


4. Проектування логістичного рішення стосовно вибору постачальника


Важливість вибору постачальника пояснюється не лише функціонуванням на сучасному ринку значної кількості постачальників однакових матеріальних ресурсів, але й тим, що він повинен бути, перш за все, надійним партнером товаровиробника в реалізації його стратегії організації виробництва.

Виявлення та вивчення джерел закупівлі та поставки повинно проводитися систематично, грунтуючись на різноманітних джерелах інформації, таких як: каталоги дистриб'юторів, спеціалізовані торгові журнали, торговельні представництва, прайс-листи, реклама в періодичних виданнях, мережа Інтернет (корпоративні сайти, дошки оголошень, електронні торговельні майданчики) тощо.

Вибір постачальника в логістиці складається з таких етапів (рис. 5.4)

Схема процесу вибору постачальника

Рис. 5.4. Схема процесу вибору постачальника

Критерії оцінки і відбору постачальників матеріальних ресурсів залежать від вимог споживачів логістичної системи. Переважно на практиці враховується 3-8 критеріїв, однак в окремих випадках їх може бути понад 60. У той же час, незалежно від специфіки галузі, розмірів підприємства, особливостей виробництва, найважливішими критеріями в процесі оцінки та відбору відповідно до вимог закупівельної логістики можуть бути такі (рис. 5.5):

Можливий перелік критеріїв вибору постачальника при проведенні закупівель

Рис. 5.5. Можливий перелік критеріїв вибору постачальника при проведенні закупівель

Як показує практика, системі встановлених критеріїв можуть відповідати кілька постачальників. У цьому разі необхідно їх ранжувати, орієнтуючись на вплив безпосередніх контактів з представниками постачальників.


5. Організація закупівель та управління закупівельною діяльністю6. Правові основи закупівель


Професіонал у сфері закупівель обов'язково повинен володіти достатніми знаннями основ комерційного права, що необхідні для оформлення раціональних економічних і науково-технічних зв'язків між підприємствами-постачальниками та підприемствами-покупцями.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Логістика» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Тема 5. ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЕЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ“ на сторінці 3. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи