Розділ «ТЕМА 1. КОНЦЕПЦІЯ ЛОГІСТИКИ ТА ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ У СФЕРАХ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ»

Ви є тут

Логістика

Найбільш розповсюдженим принципом класифікації логістики є специфіка сфери функціонування. За цією ознакою виділяють такі види логістики: закупівельну, виробничу, розподільчу (збутову), транспортну, складську, інформаційну, сервісну логістику.


5. Зміст і принципи концепції логістики. Характеристика основних положень концепції логістики


Під концепцією логістики розуміють систему поглядів на удосконалення виробничо-господарської діяльності шляхом раціоналізації управління потоковими процесами.

Мста логістики полягає у максимальному задоволенні потреб конкретного споживача при мінімальних витратах ресурсів. Вона забезпечується шляхом дотримання восьми основних умов (правил) – так званого комплексу 8R (рис. 1.2).

Мета логістичної діяльності досягається у тому випадку, коли всі зазначені умови виконуються, тобто потрібний продукт у потрібній кількості належної якості доставляється конкретно визначеному покупцеві у визначений час та у потрібному місці з мінімальними витратами за умови надання належного рівня сервісу. Вона забезпечується виконанням таких операцій як регламентування технологічних операцій з матеріальними ресурсами, оптимізація рівня запасів, розробка ефективної системи складування, раціоналізація тари, уніфікація вантажних одиниць, розробка оптимальних маршрутів і графіків транспортування вантажів, формування ефективної системи сервісу.

Мета логістики, комплекс 8R

Рис. 1.2. Мета логістики, комплекс 8R

Основні положення концепції логістики можна сформулювати наступним чином:

1. Реалізація принципу системного підходу. Оптимізувати матеріальний потік/матеріальні потоки можна як в межах одного підрозділу, так і всього підприємства. Однак максимальний ефект можливий лише при оптимізації матеріального потоку протягом всього його шляху від первинного джерела виникнення до кінцевого споживача або на його окремих великих відрізках. У будь- якому з цих випадків усі потокопровідні ланки повинні працювати як єдина цілісна система.

2. Відмова від випуску і/або використання універсального технологічного та підйомно-транспортного обладнання. Спеціалізоване обладнання, як правило, має перед універсальним перелік не лише економічних переваг, але й переваг щодо якості виконання робіт. Тому на всіх рівнях макро- або мікрологістики доцільно використовувати спеціалізоване обладнання, однак за умови, що воно буде задіяне на оптимальному рівні протягом визначеного робочого періоду. У протилежному випадку краще застосовувати засоби механізації, що володіють більш універсальними характеристиками.

3. Гуманізація технологічних процесів і забезпечення сучасних умов праць Логістичний підхід посилює значущість діяльності у сфері управління матеріальними потоками, створює об'єктивні передумови для залучення в галузь кваліфікованих кадрів. Це, відповідно, передбачає не лише безпосереднє впровадження в практику господарської діяльності гнучкої системи стимулювання якісних показників виконання посадових обов'язків, але й удосконалення умов праці.

4. Облік логістичних витрат протягом усього логістичного ланцюга. Одне із основних завдань логістики – мінімізація (оптимізація) витрат з доведення матеріального потоку від первинного джерела сировини до кінцевого споживача. Для цього необхідно виділяти зі структури загальних витрат витрати на логістику та намагатися мінімізувати їх у кожному елементі логістичної системи.

5. Розвиток сучасних сервісних послуг. На сьогодні можливості суттєвого підвищення якості виготовлюваної продукції обмежені. Тому для забезпечення конкурентоспроможності товарів потрібно застосовувати логістичний сервіс, який охоплює доставку потрібної кількості товару в упаковці у визначений термін, а також його післяпродажне обслуговування.

6. Здатність логістичних систем до адаптації в умовах невизначеності навколишнього середовища. В умовах значного різноманіття товарів та швидкозмінного попиту об'єктивно існують різкі коливання якісних і кількісних параметрів матеріальних потоків. Як наслідок, щоб займати стійке становище на ринку, потрібне виконання цього концептуального положення.


6. Логістичні операції та логістичні функції


Одним із фундаментальних понять логістики є логістичні операції та логістичні функції.

Логістичні операції виконуються переважно силами технологічних ланок у відповідних функціональних підрозділах підприємства та його партнерів. Доцільність виділення логістичної операції визначається практичною можливістю та необхідністю обліку витрат ресурсів на її виконання.

Логістична операція – це елементарна (неподільна) частина технологічного чи організаційного процесу логістики, яка спрямована на кількісне і/або якісне перетворення ресурсів у формі потоку.

Класифікація логістичних операцій наведена у таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

Класифікація логістичних операцій

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Логістика» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ТЕМА 1. КОНЦЕПЦІЯ ЛОГІСТИКИ ТА ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ У СФЕРАХ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ“ на сторінці 3. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи