Розділ «Навчальний тренінг»

Філософія

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Що таке творчість?

2. Що таке пізнання? Якою є його структура?

3. Якому філософу належить заслуга постановки гносеології в центр філософського дослідження?

4. Назвіть історичні віхи філософського вчення про пізнання.

5. Які ідеї в галузі гносеології розробляли Ф. Бекон і Р. Декарт?

6. Які проблеми в пізнавальному процесі зумовлені співвідношенням знань і віри, об'єкта пізнання і знання, об'єкта і суб'єкта пізнання, суб'єкта пізнання і знання?

7. Як класифікуються пізнавальні здібності суб'єктів пізнання?

8. На базі яких принципів гносеологія вирішує свої завдання?

9. Сформулюйте вимоги принципу об'єктивності до пізнавального процесу.

10. Назвіть функції практики в пізнавальному процесі.

11. Сформулюйте поняття "метод", "методика", "методологія".

12. Що таке вивчення об'єкта за допомогою методу матеріалістичної діалектики?

13. Як класифікуються методи наукового пізнання?

14. Назвіть особливості наукового пізнання.

15. Які загальнонаукові методи використовуються на емпіричному рівні пізнання?

16. Які загальнонаукові методи пізнання використовуються в теоретичному пізнанні?

17. Які загальнонаукові методи використовуються в емпіричному і теоретичному пізнанні?

18. Які методи пізнання відповідають різним рівням методології?

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Філософія» автора Автор невідомий на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Навчальний тренінг“ на сторінці 1. Приємного читання.