Розділ «9.8. Відповідальність за бюджетні правопорушення»

Бюджетний менеджмент

У Бюджетному кодексі крім контрольних повноважень окремих органів влади встановлено відповідальність за виявлені бюджетні правопорушення учасникам бюджетного процесу.

Бюджетним правопорушенням визнається недотримання учасником бюджетного процесу встановленого Бюджетним кодексом та іншими нормативно-правовими актами порядку складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання бюджету чи звіту про виконання бюджету.

Бюджетне правопорушення, вчинене розпорядником чи одержувачем бюджетних коштів, може бути підставою для вжиття наступних заходів:

1) призупинення бюджетних асигнувань;

2) зупинення операцій з бюджетними коштами;

3) накладання стягнень.


Призупинення бюджетних асигнуваньЗупинення операцій з бюджетними коштами


З метою реалізації статті 120 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 1627 від 28 жовтня 2002 року "Про механізм зупинення операцій з бюджетними коштами".

Операції з бюджетними коштами зупиняються у разі виявлення бюджетного правопорушення органами, визначеними у статті 118 Бюджетного кодексу України, а саме: Міністерством фінансів України, Державним казначейством України, органами Державної контрольно-ревізійної служби України, місцевими фінансовими органами, головами виконавчих органів міських міст районного значення, селищних та сільських рад і головними розпорядниками бюджетних коштів у межах своєї компетенції. Крім зупинення операцій з бюджетними коштами до правопорушників можуть застосовуватися адміністративні стягнення з відшкодуванням заподіяної таким правопорушенням матеріальної шкоди в порядку, встановленому законом.

Зупинення операцій з бюджетними коштами полягає у зупиненні будь-яких операцій із здійснення платежів з рахунку порушника бюджетного законодавства.

Механізм зупинення операцій з бюджетними коштами визначається Кабінетом Міністрів України. Термін зупинення операцій - до 30 днів.

Порядок зупинення операцій з бюджетними коштами визначений наказом Державного казначейства України № 213 від 18 листопада 2002 року. Цей Порядок застосовується до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у разі виявлення бюджетних правопорушень стосовно недотримання порядку складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання бюджету чи звіту про виконання бюджету.

При виявленні правопорушення складається протокол або акт ревізії, на підставі яких уповноважений орган приймає рішення у формі розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами (додатки К, Л).

Зупиненню підлягають усі операції з бюджетними коштами на рахунках розпорядників та/або одержувачів бюджетних коштів, за винятком:

- сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), інших платежів до бюджетів і державних цільових фондів (у тому числі пені, фінансові санкції);

- виконання рішень органів, яким відповідно до закону надано право стягнення коштів;

- операцій із здійснення видатків, які передбачені за кодами економічної класифікації видатків 1110 (у тому числі 1111, 1112, 1113), 1120, 1340 (у тому числі 1341, 1342, 1343).

Розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами складається у чотирьох примірниках, які мають однакову юридичну силу і надсилаються протягом 2 робочих днів з дати його реєстрації уповноваженим органом. Механізм зупинення бюджетних асигнувань правопорушнику розглянуто на рисунку 52.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Бюджетний менеджмент» автора Клець Л.Є. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „9.8. Відповідальність за бюджетні правопорушення“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • Тема 1. БЮДЖЕТ ТА БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ

 • Тема 2. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО УЧАСНИКИ

 • Тема 3. ОРГАНИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТОМ

 • 3.3. Державне казначейство України

 • 3.4 Державна контрольно-ревізійна служба України

 • 3.5. Рахункова палата України

 • 3.6. Державна податкова служба України

 • Тема 4. БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ

 • 4.4. Попередній етап до складання проекту бюджету України

 • 4.5. Порядок складання, розгляду та затвердження Державного бюджету на наступний рік

 • 4.6. Зміст Закону України "Про Державний бюджет України"

 • Тема 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

 • 5.3. Бюджетна класифікація

 • 5.4. Касове виконання бюджету

 • 5.5. Казначейська система виконання Державного бюджету за доходами

 • Тема 6. ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА ВИДАТКАМИ

 • 6.2. Класифікація фінансування бюджету і класифікація боргу

 • 6.3. Стадії виконання Державного бюджету за видатками

 • 6.4. Касове виконання видаткової частини бюджету

 • 6.5. Особливості здійснення окремих видатків Державного бюджету

 • Тема 7 . ОБЛІК ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

 • 7.3. Бухгалтерський облік операцій виконання Державного бюджету за доходами

 • 7.3.2 Облік операцій за доходами спеціального фонду Державного бюджету

 • 7.4 . Бухгалтерський облік зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України

 • 7.5. Визначення результату виконання Державного бюджету

 • Тема 8. ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

 • 8.3. Звітність органів Державного казначейства про виконання Державного бюджету України

 • 8.4. Розгляд та порядок затвердження звіту про виконання бюджету держави

 • Тема 9. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ БЮДЖЕТУ

 • 9.4. Система державного внутрішнього фінансового контролю в Україні

 • 9.5. Порядок планування й проведення ревізій та перевірок органами контрольно-ревізійної служби

 • 9.6. Організація бюджетного контролю у системі казначейства

 • 9.7. Контроль ефективності використання бюджетних коштів Рахунковою палатою України

 • 9.8. Відповідальність за бюджетні правопорушення
 • 9.9. Порядок взаємодії між органами державного фінансового контролю

 • ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК А

 • СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ