Розділ «5.3. Бюджетна класифікація»

Бюджетний менеджмент

Єдина бюджетна класифікація доходів та видатків - це фінансова основа забезпечення цілісності та єдності бюджетної системи України.

Бюджетна класифікація - єдине систематизоване згрупування доходів, видатків (в тому числі кредитування за вирахуванням погашення) та фінансування бюджету за ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та іншими ознаками відповідно до законодавства України і міжнародних стандартів.

Бюджетна класифікація, як один з документів, що застосовується в процесі виконання Державного бюджету:

- забезпечує створення єдиної інформаційної системи зведення державних доходів та видатків на всіх рівнях влади;

- забезпечує порівнянність бюджетних показників на загальнодержавному і міжнародному рівнях, сприяючи тим самим інтегруванню економіки України до світової;

- дає можливість усвідомити діючий бюджетний процес всіма його учасниками, відповідно до різних підходів до обліку операцій виконання бюджету;

- відбиває концептуальні підходи Уряду до бюджетної політики;

- забезпечує ідентифікацію платежів до бюджету;

- створює умови для проведення необхідного аналізу звітних даних щодо виконання бюджету;

- сприяє здійсненню контролю за фінансовою діяльністю органів влади всіх рівнів;

- забезпечує функціонування інформаційно-обчислювальної системи єдиного казначейського рахунку;

- забезпечує досягнення цілісності бюджетних категорій доходів і видатків та взаємозв'язок між функціональними призначеннями і економічним характером видатків бюджету.

Правові норми функціонування єдиної бюджетної класифікації доходів і видатків визначені Бюджетним кодексом (статті 8, 9).

Перша загальна структура бюджетної класифікації України була введена в дію Постановою Верховної Ради України N 327/96-ВР від 12 липня 1996 року "Про структуру бюджетної класифікації України" і мала велике значення для ефективної організації бюджетного процесу.

Відповідно до міжнародних стандартів статистики державних фінансів і нових підходів до бюджетної політики, а також у зв'язку з переходом нашої держави до ринкової економіки виникла необхідність в розробці нової бюджетної класифікації. Запроваджена з 1998 року Наказом Міністерства фінансів України № 265 від 03 грудня 1997 року нова бюджетна класифікація відповідала загальноприйнятим міжнародним вимогам і вимогам сучасного етапу розвитку економіки.

З прийняттям Бюджетного кодексу в червні 2001 року, а також із запровадженням програмно-цільового методу планування видатків бюджету 2002 року виникла необхідність здійснення змін в структурі бюджетної класифікації. Наказом Міністерства фінансів України № 604 від 27 грудня 2001 року була затверджена бюджетна класифікація, яка із змінами та доповненнями дійсна і сьогодні. Міністр фінансів України затверджує бюджетну класифікацію, а також зміни до неї та інформує про це в обов'язковому порядку Верховну Раду України.

Таблиця 20

Структурні складові Бюджетної класифікації

БЮДЖЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ
1. Класифікація доходів бюджету
2. Класифікація видатків та кредитування бюджету- Функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету
- Економічна класифікація видатків бюджету
- Класифікація кредитування бюджету
- Відомча класифікація видатків та кредитування державного бюджету
- Програмна класифікація видатків та кредитування державного бюджету
3. Класифікація фінансування бюджету
4. Класифікація боргу

Цим же Наказом Міністерства фінансів України № 604 була затверджена Тимчасова класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Бюджетний менеджмент» автора Клець Л.Є. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „5.3. Бюджетна класифікація“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • Тема 1. БЮДЖЕТ ТА БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ

 • Тема 2. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО УЧАСНИКИ

 • Тема 3. ОРГАНИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТОМ

 • 3.3. Державне казначейство України

 • 3.4 Державна контрольно-ревізійна служба України

 • 3.5. Рахункова палата України

 • 3.6. Державна податкова служба України

 • Тема 4. БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ

 • 4.4. Попередній етап до складання проекту бюджету України

 • 4.5. Порядок складання, розгляду та затвердження Державного бюджету на наступний рік

 • 4.6. Зміст Закону України "Про Державний бюджет України"

 • Тема 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

 • 5.3. Бюджетна класифікація
 • 5.4. Касове виконання бюджету

 • 5.5. Казначейська система виконання Державного бюджету за доходами

 • Тема 6. ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА ВИДАТКАМИ

 • 6.2. Класифікація фінансування бюджету і класифікація боргу

 • 6.3. Стадії виконання Державного бюджету за видатками

 • 6.4. Касове виконання видаткової частини бюджету

 • 6.5. Особливості здійснення окремих видатків Державного бюджету

 • Тема 7 . ОБЛІК ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

 • 7.3. Бухгалтерський облік операцій виконання Державного бюджету за доходами

 • 7.3.2 Облік операцій за доходами спеціального фонду Державного бюджету

 • 7.4 . Бухгалтерський облік зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України

 • 7.5. Визначення результату виконання Державного бюджету

 • Тема 8. ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

 • 8.3. Звітність органів Державного казначейства про виконання Державного бюджету України

 • 8.4. Розгляд та порядок затвердження звіту про виконання бюджету держави

 • Тема 9. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ БЮДЖЕТУ

 • 9.4. Система державного внутрішнього фінансового контролю в Україні

 • 9.5. Порядок планування й проведення ревізій та перевірок органами контрольно-ревізійної служби

 • 9.6. Організація бюджетного контролю у системі казначейства

 • 9.7. Контроль ефективності використання бюджетних коштів Рахунковою палатою України

 • 9.8. Відповідальність за бюджетні правопорушення

 • 9.9. Порядок взаємодії між органами державного фінансового контролю

 • ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК А

 • СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ