Розділ «Тема 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ»

Бюджетний менеджмент

5.1. Організаційні основи виконання Державного бюджету України

5.2. Розпис Державного бюджету України

5.3. Бюджетна класифікація

5.4. Касове виконання бюджету

5.5. Казначейська система виконання Державного бюджету за доходами

Мета вивчення: усвідомити організаційні основи та принципи виконання бюджету; з'ясувати необхідність документів, які регламентують систему кодів та групування бюджетних показників: бюджетного розпису та бюджетної класифікації; засвоїти класифікацію доходів бюджету за джерелами надходжень; розглянути системи касового виконання бюджету; зрозуміти порядок виконання бюджету за доходами органами Державного казначейства, обґрунтувати його переваги.


5.1. Організаційні основи виконання Державного бюджету України5.2. Розпис Державного бюджету України


Державний бюджет України виконується за розписом, який затверджується Міністром фінансів України відповідно до бюджетних призначень у місячний термін після набрання чинності законом про Державний бюджет України. До затвердження розпису Міністром фінансів України затверджується тимчасовий розпис на відповідний період.

Бюджетний розпис - документ, у якому встановлюється розподіл доходів і фінансування бюджету, бюджетні асигнування головним розпорядникам бюджетних засобів на визначені періоди року відповідно до бюджетної класифікації.

Примірник затвердженого бюджетного розпису передається до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету з подальшим інформуванням про внесені до нього зміни.

Міністр фінансів України протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису Державного бюджету України встановленим бюджетним призначенням.

Розпис Державного бюджету України на відповідний рік включає:

1) Розпис доходів Державного бюджету (далі - розпис доходів), що включає:

- річний розпис доходів загального і спеціального фондів Державного бюджету;

- щомісячний розпис доходів загального фонду Державного бюджету.

2) Розпис фінансування Державного бюджету (далі - розпис фінансування, що включає:

- річний розпис фінансування загального і спеціального фондів Державного бюджету;

- помісячний розпис фінансування загального фонду Державного бюджету.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Бюджетний менеджмент» автора Клець Л.Є. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Тема 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • Тема 1. БЮДЖЕТ ТА БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ

 • Тема 2. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО УЧАСНИКИ

 • Тема 3. ОРГАНИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТОМ

 • 3.3. Державне казначейство України

 • 3.4 Державна контрольно-ревізійна служба України

 • 3.5. Рахункова палата України

 • 3.6. Державна податкова служба України

 • Тема 4. БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ

 • 4.4. Попередній етап до складання проекту бюджету України

 • 4.5. Порядок складання, розгляду та затвердження Державного бюджету на наступний рік

 • 4.6. Зміст Закону України "Про Державний бюджет України"

 • Тема 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
 • 5.3. Бюджетна класифікація

 • 5.4. Касове виконання бюджету

 • 5.5. Казначейська система виконання Державного бюджету за доходами

 • Тема 6. ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА ВИДАТКАМИ

 • 6.2. Класифікація фінансування бюджету і класифікація боргу

 • 6.3. Стадії виконання Державного бюджету за видатками

 • 6.4. Касове виконання видаткової частини бюджету

 • 6.5. Особливості здійснення окремих видатків Державного бюджету

 • Тема 7 . ОБЛІК ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

 • 7.3. Бухгалтерський облік операцій виконання Державного бюджету за доходами

 • 7.3.2 Облік операцій за доходами спеціального фонду Державного бюджету

 • 7.4 . Бухгалтерський облік зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України

 • 7.5. Визначення результату виконання Державного бюджету

 • Тема 8. ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

 • 8.3. Звітність органів Державного казначейства про виконання Державного бюджету України

 • 8.4. Розгляд та порядок затвердження звіту про виконання бюджету держави

 • Тема 9. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ БЮДЖЕТУ

 • 9.4. Система державного внутрішнього фінансового контролю в Україні

 • 9.5. Порядок планування й проведення ревізій та перевірок органами контрольно-ревізійної служби

 • 9.6. Організація бюджетного контролю у системі казначейства

 • 9.7. Контроль ефективності використання бюджетних коштів Рахунковою палатою України

 • 9.8. Відповідальність за бюджетні правопорушення

 • 9.9. Порядок взаємодії між органами державного фінансового контролю

 • ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК А

 • СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ