Розділ «4.7. Діанетика - наука про розум і мислення»

Безпека життєдіяльності

З точки зору інженерно-комп'ютерного розуміння людини з НЛП перегукується діанетика - наука про розум і мислення. Для неї людський розум - "чудова обчислювальна машина", "відмінно побудований комп'ютер". Ця наука бачить заставу вічно щасливого життя людини у звільненні від всіх хвилюючих її особливостей психіки. В умовах технічного прогресу з'явилася ідея переносу методів цієї науки на процес формування "нової людини" у тих або інших варіантах. Початок діанетиці (як новому методу впливу на психічний стан людини) поклав американський письменник-фантаст Р.Хаббард. Його книга "Діанетика" стала пізніше посібником для використання технології очищення та раціоналізації психіки людини. Р.Хаббард був переконаний: "У сьогоднішньому світі немає жодної проблеми, яку б не можна було б розв'язати одним тільки розумом". Послідовники Хаббарда стверджують, що ця методика дозволяє з'ясувати, які події минулого є причиною сучасних проблем людини. Суть діанетичної терапії полягає у тому, щоб провести індивіда через збережені в підсвідомості "критичні крапки" і шляхом їхнього повторного переживання вилікувати від пов'язаних з ними недуг. У цьому і складається технологія даної терапії, названої одитингом, а того, хто її здійснює, - одитором. За допомогою одитора людина, перебуваючи в особливому стані, як би "проживаючи", все своє життя з моменту зачаття, натикається на "болючі крапки" і неодноразово їх переживає, поки негативна енергія, що накопичена в них, не розрядиться повністю. У підсумку людина одержує вільний від колишніх кошмарів і комплексів "чистий" розум. Все інше - почуття, емоції, переживання і т.п. - їй тепер не потрібні. Новітні методики покликані забезпечити можливість працювати з людиною як з машиною. Але для цього людина повинна стати відповідним природним комп'ютером, і нею можна буде без будь-яких проблем керувати (маніпулювати), уво-дячи програми та натискаючи на клавіші (або змінюючи інтонації голосу). Кінцевий продукт діанетичної терапії - клір, повністю розумна істота, усередині якої все зайве, "неправильне" прибрано. Вона здатна лише на добре прораховані рішення та дії в суворій відповідності з інформацією, що вводиться. Технології діанетики спрямовані на реанімацію добре відомої з історії пірамідальної системи керування із чітким вертикальним підпорядкуванням і повним контролем меншості над більшістю. Ідеологічною вершиною діанетики стала створена Хаббардом на її основі прикладна, фактично релігійна філософія - сайєнтологія. Р. Хаббард завжди мріяв про тотальну владу над людьми: "Сайєнтологія дає повну волю, але вона повинна нести і встановлення тотальної влади та авторитету для досягнення тотальної дисципліни". Однак, такі цілі та діяльність їхніх послідовників привели до заборони сайєнтоло-гічних центрів, подібних до релігійних сект, у багатьох розвинених країнах світу. Тобто, суспільство вважає, що інтереси особистості в інформаційній сфері полягають у реалізації конституційних прав людини і громадянина на доступ до інформації, на використання інформації в інтересах здійснення не забороненої законом діяльності, фізичного, духовного та інтелектуального розвитку, а також у захисті інформації, що забезпечує особисту безпеку. Інтереси суспільства в інформаційній сфері полягають у досягненні та підтримці громадської згоди, забезпеченні зміцнення демократії, створенні правової соціальної держави, у духовному відновленні країни. Масштабність і потужність впливу інформаційних факторів на психіку людей висувають забезпечення інформаційно-психологічної безпеки в сучасних умовах на рівень загальнонаціональної проблеми.


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Безпека життєдіяльності» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „4.7. Діанетика - наука про розум і мислення“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • Розділ 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності

 • 1.6. Культура суспільства та її захисна функція

 • Розділ 2. Природні загрози, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин, об'єкти економіки

 • 2.2. Негативні фактори активної групи

 • 2.3. Ідентифікація небезпек

 • 2.4. Надзвичайні ситуації в сучасних умовах

 • 2.5. Класифікація надзвичайних ситуацій

 • 2.6. Природні надзвичайні ситуації

 • Розділ 3. Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Типологія аварій на потенційно-небезпечних об'єктах

 • 3.7. Радіаційна безпека

 • 3.8. Паспортизація, ідентифікація та декларування безпеки об'єктів

 • Розділ 4. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та особливості. Соціальні та психологічні чинники ризику. Поведінкові реакції населення у НС

 • 4.2. Фізіологічні чинники забезпечення безпеки людини

 • 4.3. Психологічні важелі забезпечення безпеки людини

 • 4.4. Небезпеки загальної інформатизації суспільства

 • 4.5. Небезпека засобів масової інформації

 • 4.6. Нейролінгвістичне програмування

 • 4.7. Діанетика - наука про розум і мислення
 • 4.8. Невідкладна допомога при нещасних випадках

 • 4.8.2. Кровотеча та перша допомога при кровотечах

 • 4.8.3. Долікарська реанімація

 • 4.8.4. Транспортні аварії і катастрофи. Наслідки і профілактика

 • 4.8.5. Утоплення, принципи долікарської допомоги

 • 4.8.6. Ураження електричним струмом

 • 4.8.7. Отруєння хімічними речовинами

 • 4.9. Небезпеки у сучасному урбанізованому суспільстві та протидія їм

 • 4.9.2. Менеджмент безпеки на підприємстві

 • Розділ 5. Ризик. Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку. Небезпечних ситуацій

 • 5.1.5. Принципи забезпечення безпечної життєдіяльності

 • 5.1.6. Приклад обчислення соціального ризику для аеропорту

 • 5.1.7. Нормативні документи, що регламентують усунення зовнішніх сталих чинників ризику особи

 • Розділ 6. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення на АТО у НС

 • 6.1.2. Управління безпекою життєдіяльності

 • 6.1.3. Сиситема правового захисту та нагляду за дотриманням правової безпеки

 • 6.1.4. Контроль та нагляд

 • 6.2. Загальні засади моніторингу НС та порядок його здійснення. Моніторинг небезпек життєвого середовища людини в Україні

 • Розділ 7. Управління силами та засобами ОГ під час НС

 • РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА