Розділ «ВСТУП»

Безпека життєдіяльності

Проблеми безпеки життєдіяльності людини - одні з найактуальніших проблем людства, безпосередньо пов'язані з його виживанням в умовах науково-технічного прогресу, погіршення екологічного стану окремих регіонів та планети в цілому.

Одним з дієвих заходів направлених не тільки на виживання людини в складних умовах сучасності але й на покращання якості її життя освітня складова. Курс "Безпека життєдіяльності" направлений на вирішення питань по'язаних з попередженням небезпеки та пом'якшенням і ліквідацією їх наслідків. Він передбачає грунтовну теоретичну, психологічну і практичну підготовку студентів, що включає вивчення можливих небезпек, закономірностей їх проявлення, способів попередження та ступінь захищеності сучасної людини від них.

У підручнику відображені сучасні тенденції розв'язання проблем безпеки людини, викладені у: Концепції ООН "Про сталий людський розвиток"; Стратегії національної безпеки України (Указ Президента України №105/2007 від 12.02.2007р.); Законі України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" від 6 червня 2000 р.; розпорядженні Кабінету Міністрів Украни "Про затвердження першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого зхарактеру" від 8 листопаду 2007 р. та інших міжнародних та національних документах.

У підручнику враховано: досвід Європейської системи освіти у сфері ризику, рішення науково-методичних конференцій "Безпека життя і діяльності людини - освіта, наука, практика" та результати наукових дослідженнь у сфері безпеки людини.

Підручник написаний у відповідності до типової навчальної програми з БЖД погодженої першим заступником Міністра надзвичайних ситуацій України 25.03.2011 та затвердженої заступником Міністра освіти і науки, молоді та спорту України 31.03.2011.

Даний підручник призначений для студентів, викладачів, аспірантів, науковців та всіх бажаючих оволодіти знаннями з безпеки життєдіяльності.

"Вироблення світорозуміння, що допомагає людям виживати в критичних ситуаціях, і затвердження його у свідомості людей представляється в сучасних умовах найважливішою задачею цивілізації XXI століття"

(М.М. Мойсєєв)


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Безпека життєдіяльності» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ВСТУП“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП
 • Розділ 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності

 • 1.6. Культура суспільства та її захисна функція

 • Розділ 2. Природні загрози, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин, об'єкти економіки

 • 2.2. Негативні фактори активної групи

 • 2.3. Ідентифікація небезпек

 • 2.4. Надзвичайні ситуації в сучасних умовах

 • 2.5. Класифікація надзвичайних ситуацій

 • 2.6. Природні надзвичайні ситуації

 • Розділ 3. Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Типологія аварій на потенційно-небезпечних об'єктах

 • 3.7. Радіаційна безпека

 • 3.8. Паспортизація, ідентифікація та декларування безпеки об'єктів

 • Розділ 4. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та особливості. Соціальні та психологічні чинники ризику. Поведінкові реакції населення у НС

 • 4.2. Фізіологічні чинники забезпечення безпеки людини

 • 4.3. Психологічні важелі забезпечення безпеки людини

 • 4.4. Небезпеки загальної інформатизації суспільства

 • 4.5. Небезпека засобів масової інформації

 • 4.6. Нейролінгвістичне програмування

 • 4.7. Діанетика - наука про розум і мислення

 • 4.8. Невідкладна допомога при нещасних випадках

 • 4.8.2. Кровотеча та перша допомога при кровотечах

 • 4.8.3. Долікарська реанімація

 • 4.8.4. Транспортні аварії і катастрофи. Наслідки і профілактика

 • 4.8.5. Утоплення, принципи долікарської допомоги

 • 4.8.6. Ураження електричним струмом

 • 4.8.7. Отруєння хімічними речовинами

 • 4.9. Небезпеки у сучасному урбанізованому суспільстві та протидія їм

 • 4.9.2. Менеджмент безпеки на підприємстві

 • Розділ 5. Ризик. Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку. Небезпечних ситуацій

 • 5.1.5. Принципи забезпечення безпечної життєдіяльності

 • 5.1.6. Приклад обчислення соціального ризику для аеропорту

 • 5.1.7. Нормативні документи, що регламентують усунення зовнішніх сталих чинників ризику особи

 • Розділ 6. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення на АТО у НС

 • 6.1.2. Управління безпекою життєдіяльності

 • 6.1.3. Сиситема правового захисту та нагляду за дотриманням правової безпеки

 • 6.1.4. Контроль та нагляд

 • 6.2. Загальні засади моніторингу НС та порядок його здійснення. Моніторинг небезпек життєвого середовища людини в Україні

 • Розділ 7. Управління силами та засобами ОГ під час НС

 • РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи