Розділ «Тема 20. Воля та система мотивів у дошкільному віці»

Дитяча психологія

ПЛАН

1. Розвиток передумов волі у немовляти та у дитини раннього віку

2. Розвиток волі у дошкільному віці

3. Виникнення системи мотивації, підпорядкування мотивів

4. Психолого-педагогічні умови розвитку волі

Література

1. Денисова З. В. Механизмы эмоционального поведения ребенка / Под ред Н. И. Касаткина. - М.: Наука, 1978. - 144 с.

2. Завтра в школу / Під заг. ред. В. К. Котирло. - К.: Рад. школа, 1977. - 128 с.

3. Запорожец А. В. Психологическое изучение развития моторики ребенка-дошкольника / Вопросы психологии ребенка дошкольного возраста / Под ред. А. Н. Леонтьева, А. В. Запорожца. - М, 1995. -С.112-122.

4. Кондратенко Т. Д., Котырло В. К., Ладывир С.А. Обучение старших дошкольников. - К.: Рад. школа, 1986. - 152 с.

5. Кононко Е. Л. Чтобы личность состоялась. - К.: Рад. школа, 1991. - 221 с.

6. Котирло В. К. Виховання слухняності дітей у сім'ї. - К.: Рад. школа, 1967. - 104 с.

7. Котирло В. К. Растет гражданин. - К.: Рад. школа, 1980. - 79 с.

8. Котырло В. К. Развитие волевого поведения у дошкольников. -К.: Рад. школа, 1971. - 196 с.

9. Кравцов Г., Кожарина Л., Плашаева Л. Царевна Несмеяна и другие, или Воспитание произвольности // Дошкольное воспитание.- 1971. - № 11. - С. 61-64.

10. Люблінська Г. О. Дитяча психологія. - К.: Вища школа, 1974.

- С. 279-297.

11. Маркова Т. А. Воспитание трудолюбия у дошкольников. - М.: Просвещение, 1991. - 112 с.

12. Непомнящая Н. И. Формирование воли // Дошкольное воспитание. - 1963. - № 9. - С. 36-41.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Дитяча психологія» автора Дуткевич Т.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Тема 20. Воля та система мотивів у дошкільному віці“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • ТЕОРЕТИЧНИЙ КУРС

 • МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ

 • Тема 2. Принципи і методи дитячої психології

 • Тема 3. Короткий огляд історії та сучасного стану дитячої психології

 • 4. Основні теорії психічного розвитку дитини за кордоном

 • Тема 4. Періодизація психічного розвитку дитини

 • МОДУЛЬ ІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ТА СПІЛКУВАННЯ ДОШКІЛЬНИКА

 • Тема 6. Особливості розвитку спілкування дорослого і дитини у дошкільному віці

 • Тема 7. Спілкування і спільна діяльність дошкільника з ровесниками

 • 2. Розвиток спілкування і спільної діяльності з ровесниками у дошкільному віці

 • 3. Вплив групи дошкільного закладу на психічний і особистісний розвиток дитини

 • Тема 8. Психологічні особливості ігрової діяльності в дошкільному віці

 • 3. Класифікація дитячих ігор. Характеристика творчих ігор дошкільника

 • 4. Характеристика ігор з правилами

 • Тема 9. Нормативні показники та активізація сюжетно-рольової гри у дошкільному віці

 • Тема 10. Психологічні особливості побутової діяльності в дошкільному віці

 • Тема 11. Психологічні особливості дитячої праці

 • 3. Оволодіння дошкільником новими видами і формами праці

 • 4. Розвиток співпраці дошкільника з однолітками

 • Тема 12. Психологічні особливості образотворчої та конструктивної діяльності дитини в дошкільному віці

 • 3. Розвиток конструктивної діяльності в дошкільному віці

 • МОДУЛЬ III. РОЗВИТОК ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ДОШКІЛЬНИКА

 • Тема 14. Розвиток мовлення дитини від народження до 7 років

 • 2. Особливості мовлення дитини раннього віку

 • 3. Характеристика мовлення дитини дошкільного віку

 • Тема 15. Розвиток сенсорно-перцептивної сфери дошкільника

 • 4. Розвиток різних видів сприймання дитини від народження до 7 років

 • Тема 16. Розвиток пам'яті дитини до 7 років

 • Тема 17. Особливості мислення дитини від народження до 7 років

 • 4. Психолого-педагогічні умови розвитку мислення

 • Тема 18. Розвиток уяви дитини від народження до 7 років

 • 3. Психолого-педагогічні умови розвитку уяви дошкільника

 • Тема 19. Розвиток емоцій у дошкільному віці

 • Тема 20. Воля та система мотивів у дошкільному віці
 • МОДУЛЬ IV. РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 7 РОКІВ

 • Тема 22. Етичний розвиток у дошкільному віці

 • Тема 23. Розвиток здібностей у дошкільному дитинстві

 • Тема 24. Темперамент у дошкільному віці

 • Тема 25. Психологічна готовність дитини до систематичного навчання в школі

 • МОДУЛЬ V. ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ НА ЕТАПІ ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

 • Тема 27. Розвиток психіки та особистості у підлітковому віці

 • 5. Особливості навчальної діяльності підлітка

 • 6. Розвиток пізнавальних процесів підлітка

 • ТЕМА 28. ПСИХОЛОГІЯ РАННЬОЇ ЮНОСТІ

 • СЛОВНИК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ КУРСУ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ

 • ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ