Розділ «3. Вплив групи дошкільного закладу на психічний і особистісний розвиток дитини»

Дитяча психологія

Т.О.Рєпіна вирізняє наступні функції групи дитячого садка [123].

1. Регулювання поведінки дитини щодо ровесників на основі соціально прийнятих норм через набуття соціального досвіду групового спілкування і взаємодії на правах рівності.

2. Інтенсифікація процесу статевої соціалізації та статевої диференціації на основі засвоєння відповідних способів рольової поведінки чоловіка чи жінки.

3. Формування ціннісних орієнтацій.

4. Соціальне научіння навичкам спілкування і взаємодії.

5. Формування адекватної самооцінки.

6. Нормалізація та корекція умов неблагополучної сім'ї.

Група дитячого закладу забезпечує сприятливий розвиток дошкільника за наявності наступних умов:

o високий рівень його спілкування з ровесниками;

o входження дитини у стабільне ігрове об'єднання; для якого властиві спільний інтерес до діяльності, взаємні симпатії, партнерські, рівноправні відносини.

У взаєминах між дітьми також спостерігаються конфлікти, причини яких залежать від віку дітей. У ранньому віці причинами виступають ставлення до іншого як до об'єкту, нездатність до спільних дій (особливо у грі), високий егоцентризм. Найпоширенішою причиною конфліктів з однолітками виступає поводження з іншою дитиною як з неживим об'єктом і невміння гратись поряд навіть за наявності достатньої кількості іграшок. Іграшка для малюка привабливіша, ніж одноліток. Вона затуляє партнера і гальмує розвиток позитивних взаємостосунків. Рояк А. А. визначала причиною конфліктів дошкільників також різні рівні в оволодінні ними ігровою діяльністю.

Середньому дошкільнику особливо важливо продемонструвати себе і хоч у чомусь перевершити товариша. Йому необхідна впевненість у тому, що його помічають, і відчувати, що він найкращий. Йому доводиться постійно відстоювати своє право на унікальність. Він порівнює себе з однолітком. Але порівняння це дуже суб'єктивне, тільки на свою користь. Дитина бачить однолітка як предмет порівняння з собою, тому сам одноліток і його особистість не помічаються. Інтереси ровесника, як правило, ігноруються. Малюк помічає іншого, коли той починає заважати. І одразу ж одноліток одержує сувору оцінку, негативну і безжальну характеристику. Дитина чекає від ровесника схвалення, але сама не спроможна висловити таке схвалення на адресу товариша. Таким чином, потреба у схваленні з боку ровесників залишається у дошкільника напруженою і незадоволеною водночас. Крім того, дошкільники погано усвідомлюють причини поведінки інших. Вони не розуміють, що одноліток - така ж особистість зі своїми інтересами і потребами.

До 5-6 р. число конфліктів знижується. Дитині стає важливішим гратись разом, досягти порозуміння, ніж ствердитися в очах однолітка. Діти частіше поступаються своїми інтересами, виявляють здатність розуміти позицію товариша. Проте не всі дошкільники досягають рівня позаситуативно-ділової форми спілкування з ровесниками, а тому їм все ж таки важко узгоджувати свої пропозиції, терпляче ставитись до протилежних точок зору один одного. Через це між дітьми виникають суперечки, сварки, навіть бійки.

ВИСНОВКИ про вплив групи дитячого садка на розвиток дошкільника:

- головною функцією групи дитячого садка є регулювання поведінки дитини щодо ровесників на основі соціально прийнятих норм через набуття соціального досвіду групового спілкування і взаємодії на правах рівності (Т. О. Рєпіна);

- група дитячого закладу забезпечує сприятливий розвиток дошкільника за наявності високого рівня його спілкування з ровесниками і входження дитини у стабільне ігрове об'єднання;

- причини конфліктів між дітьми залежать від віку і зазнають наступних змін: ставлення до іншого як до об'єкту, нездатність до спільних дій з ним, суперництво з товаришем, дитячий егоцентризм, різні рівні в оволодінні дітьми ігровою діяльністю;

- до 5-6 р. число конфліктів знижується. Дитині стає важливішим гратись разом, ніж ствердитися в очах однолітка.


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Дитяча психологія» автора Дуткевич Т.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „3. Вплив групи дошкільного закладу на психічний і особистісний розвиток дитини“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • ТЕОРЕТИЧНИЙ КУРС

 • МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ

 • Тема 2. Принципи і методи дитячої психології

 • Тема 3. Короткий огляд історії та сучасного стану дитячої психології

 • 4. Основні теорії психічного розвитку дитини за кордоном

 • Тема 4. Періодизація психічного розвитку дитини

 • МОДУЛЬ ІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ТА СПІЛКУВАННЯ ДОШКІЛЬНИКА

 • Тема 6. Особливості розвитку спілкування дорослого і дитини у дошкільному віці

 • Тема 7. Спілкування і спільна діяльність дошкільника з ровесниками

 • 2. Розвиток спілкування і спільної діяльності з ровесниками у дошкільному віці

 • 3. Вплив групи дошкільного закладу на психічний і особистісний розвиток дитини
 • Тема 8. Психологічні особливості ігрової діяльності в дошкільному віці

 • 3. Класифікація дитячих ігор. Характеристика творчих ігор дошкільника

 • 4. Характеристика ігор з правилами

 • Тема 9. Нормативні показники та активізація сюжетно-рольової гри у дошкільному віці

 • Тема 10. Психологічні особливості побутової діяльності в дошкільному віці

 • Тема 11. Психологічні особливості дитячої праці

 • 3. Оволодіння дошкільником новими видами і формами праці

 • 4. Розвиток співпраці дошкільника з однолітками

 • Тема 12. Психологічні особливості образотворчої та конструктивної діяльності дитини в дошкільному віці

 • 3. Розвиток конструктивної діяльності в дошкільному віці

 • МОДУЛЬ III. РОЗВИТОК ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ДОШКІЛЬНИКА

 • Тема 14. Розвиток мовлення дитини від народження до 7 років

 • 2. Особливості мовлення дитини раннього віку

 • 3. Характеристика мовлення дитини дошкільного віку

 • Тема 15. Розвиток сенсорно-перцептивної сфери дошкільника

 • 4. Розвиток різних видів сприймання дитини від народження до 7 років

 • Тема 16. Розвиток пам'яті дитини до 7 років

 • Тема 17. Особливості мислення дитини від народження до 7 років

 • 4. Психолого-педагогічні умови розвитку мислення

 • Тема 18. Розвиток уяви дитини від народження до 7 років

 • 3. Психолого-педагогічні умови розвитку уяви дошкільника

 • Тема 19. Розвиток емоцій у дошкільному віці

 • Тема 20. Воля та система мотивів у дошкільному віці

 • МОДУЛЬ IV. РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 7 РОКІВ

 • Тема 22. Етичний розвиток у дошкільному віці

 • Тема 23. Розвиток здібностей у дошкільному дитинстві

 • Тема 24. Темперамент у дошкільному віці

 • Тема 25. Психологічна готовність дитини до систематичного навчання в школі

 • МОДУЛЬ V. ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ НА ЕТАПІ ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

 • Тема 27. Розвиток психіки та особистості у підлітковому віці

 • 5. Особливості навчальної діяльності підлітка

 • 6. Розвиток пізнавальних процесів підлітка

 • ТЕМА 28. ПСИХОЛОГІЯ РАННЬОЇ ЮНОСТІ

 • СЛОВНИК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ КУРСУ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ

 • ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи