Розділ «Тема 10. Психологічні особливості побутової діяльності в дошкільному віці»

Дитяча психологія

ПЛАН

1. Особливості побутової діяльності у дитини немовлячого віку

2. Характеристика побутової діяльності дитини раннього віку

3. Побутова діяльність у дошкільному віці

Література

1. Воспитание детей дошкольного возраста / Под ред. Л. Н. Проколиенко. - К.: Рад школа, 1991. - 368 с.

2. Индивидуальный подход к детям в воспитательно-образовательном процессе детского сада.: Метод. реком. / Под ред. В. К. Котырло, С. Е. Кулачковской . - К.: Рад. Школа,1989. - 88 с.

3. Кононко Е. Л. Чтобы личность состоялась. - К.: Рад школа, 1991. - 221 с.

4. Котирло В. К. Виховання слухняності дітей у сім'ї. - К.: Рад школа, 1967. - 104 с.

5. Люблінська Г. О. Дитяча психологія. - К.: Вища школа, 1974. -

С. 110-112.

6. Люблинская А. А. Воспитателю о развитии ребенка. - М., 1972. -

С. 113-123, 170-174.

7. Нискапен Л. Г. Гигиеническое воспитание детей дошкольного возраста. - М., 1975.

8. Островская Л. Ф. Педагогические ситуации в семейном воспитании дошкольников. -М.: Просвещение, 1990. - 160 с.

9. Петерина С. В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста. - М., 1986.

10. Печора К. Л., Пантюхина Г . В., Голубева Л. Г. Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях. - М., 1986.

11. Развитие и воспитание ребенка от рождения до трех лет / Под ред. Н. М. Щелованова. - М., 1965.

12. Смирнова Е. О. Психология ребенка от рождения до 7 лет. -М.: Школа-Пресс,1997. - С. 146-159.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Дитяча психологія» автора Дуткевич Т.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Тема 10. Психологічні особливості побутової діяльності в дошкільному віці“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • ТЕОРЕТИЧНИЙ КУРС

 • МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ

 • Тема 2. Принципи і методи дитячої психології

 • Тема 3. Короткий огляд історії та сучасного стану дитячої психології

 • 4. Основні теорії психічного розвитку дитини за кордоном

 • Тема 4. Періодизація психічного розвитку дитини

 • МОДУЛЬ ІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ТА СПІЛКУВАННЯ ДОШКІЛЬНИКА

 • Тема 6. Особливості розвитку спілкування дорослого і дитини у дошкільному віці

 • Тема 7. Спілкування і спільна діяльність дошкільника з ровесниками

 • 2. Розвиток спілкування і спільної діяльності з ровесниками у дошкільному віці

 • 3. Вплив групи дошкільного закладу на психічний і особистісний розвиток дитини

 • Тема 8. Психологічні особливості ігрової діяльності в дошкільному віці

 • 3. Класифікація дитячих ігор. Характеристика творчих ігор дошкільника

 • 4. Характеристика ігор з правилами

 • Тема 9. Нормативні показники та активізація сюжетно-рольової гри у дошкільному віці

 • Тема 10. Психологічні особливості побутової діяльності в дошкільному віці
 • Тема 11. Психологічні особливості дитячої праці

 • 3. Оволодіння дошкільником новими видами і формами праці

 • 4. Розвиток співпраці дошкільника з однолітками

 • Тема 12. Психологічні особливості образотворчої та конструктивної діяльності дитини в дошкільному віці

 • 3. Розвиток конструктивної діяльності в дошкільному віці

 • МОДУЛЬ III. РОЗВИТОК ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ДОШКІЛЬНИКА

 • Тема 14. Розвиток мовлення дитини від народження до 7 років

 • 2. Особливості мовлення дитини раннього віку

 • 3. Характеристика мовлення дитини дошкільного віку

 • Тема 15. Розвиток сенсорно-перцептивної сфери дошкільника

 • 4. Розвиток різних видів сприймання дитини від народження до 7 років

 • Тема 16. Розвиток пам'яті дитини до 7 років

 • Тема 17. Особливості мислення дитини від народження до 7 років

 • 4. Психолого-педагогічні умови розвитку мислення

 • Тема 18. Розвиток уяви дитини від народження до 7 років

 • 3. Психолого-педагогічні умови розвитку уяви дошкільника

 • Тема 19. Розвиток емоцій у дошкільному віці

 • Тема 20. Воля та система мотивів у дошкільному віці

 • МОДУЛЬ IV. РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 7 РОКІВ

 • Тема 22. Етичний розвиток у дошкільному віці

 • Тема 23. Розвиток здібностей у дошкільному дитинстві

 • Тема 24. Темперамент у дошкільному віці

 • Тема 25. Психологічна готовність дитини до систематичного навчання в школі

 • МОДУЛЬ V. ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ НА ЕТАПІ ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

 • Тема 27. Розвиток психіки та особистості у підлітковому віці

 • 5. Особливості навчальної діяльності підлітка

 • 6. Розвиток пізнавальних процесів підлітка

 • ТЕМА 28. ПСИХОЛОГІЯ РАННЬОЇ ЮНОСТІ

 • СЛОВНИК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ КУРСУ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ

 • ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ