Ви є тут

Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України

Зміст

 • УЗАГАЛЬНЕНИЙ КОМЕНТАР ДО РОЗДІЛУ I БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ОСНОВИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ

 • Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  Стаття 1. Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом України

 • Стаття 2. Визначення основних термінів 1) бюджет

 • 2) бюджети місцевого самоврядування

 • 3) бюджетна класифікація

 • 4) бюджетна програма

 • 5) бюджетна система України

 • 6) бюджетне асигнування

 • 7) бюджетне зобов’язання

 • 8) бюджетне призначення

 • 9) бюджетний запит

 • 10) бюджетний процес

 • 11) бюджетні кошти (кошти бюджету)

 • 12) бюджетні установи

 • 13) видатки бюджету

 • 14) витрати бюджету

 • 15) власні надходження бюджетних установ

 • 16) гарантований Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста борг

 • 17) гарантований державою борг

 • 18) головні розпорядники бюджетних коштів

 • 19) державне запозичення

 • 20) державний борг

 • 21) дефіцит бюджету

 • 22) дотація вирівнювання

 • 23) доходи бюджету

 • 24) закон про Державний бюджет України

 • 25) залишок бюджетних коштів

 • 26) інвестиційна програма (проект)

 • 27) коефіцієнт вирівнювання

 • 28) кошик доходів державного бюджету для надання міжбюджетних трансфертів

 • 29) кошик доходів місцевих бюджетів

 • 30) кошторис

 • 31) кредитування бюджету

 • 32) міжбюджетні трансферти

 • 33) місцеве запозичення

 • 34) місцеві бюджети

 • 35) місцевий борг

 • 36) місцевий фінансовий орган

 • 37) надходження бюджету

 • 38) одержувач бюджетних коштів

 • 39) органи, що контролюють справляння надходжень бюджету

 • 40) паспорт бюджетної програми

 • 41) платіж

 • 42) програмно-цільовий метод у бюджетному процесі

 • 43) проект бюджету

 • 44) профіцит бюджету

 • 45) рішення про місцевий бюджет

 • 46) розпис бюджету

 • 47) розпорядник бюджетних коштів

 • 48) субвенції

 • 49) управління бюджетними коштами

 • 50) фінансовий норматив бюджетної забезпеченості

 • 51) фінансування бюджету

 • Стаття 3. Бюджетний період

 • Стаття 4. Склад бюджетного законодавства

 • УЗАГАЛЬНЕНИЙ КОМЕНТАР ДО РОЗДІЛУ ІІ ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ

 • Глава 2. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ЇЇ ПРИНЦИПИ Стаття 5. Структура бюджетної системи України

 • Стаття 6. Зведений бюджет

 • Стаття 7. Принципи бюджетної системи України

 • Стаття 8. Бюджетна класифікація

 • Стаття 9. Класифікація доходів бюджету

 • Стаття 10. Класифікація видатків та кредитування бюджету

 • Стаття 11. Класифікація фінансування бюджету

 • Стаття 12. Класифікація боргу

 • Стаття 13. Складові частини бюджету

 • Глава 3. ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ (ДЕФІЦИТ, ПРОФІЦИТ) ТА ДЕРЖАВНИЙ (МІСЦЕВИЙ) БОРГ Стаття 14. Дефіцит та профіцит бюджету, залишок бюджетних коштів

 • Стаття 15. Джерела фінансування бюджету

 • Стаття 16. Здійснення державних (місцевих) запозичень та управління борговими зобов’язаннями

 • Стаття 17. Гарантії щодо виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання

 • Стаття 18. Граничні обсяги боргу та гарантій

 • Глава 4. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО УЧАСНИКИ Стаття 19. Стадії та учасники бюджетного процесу

 • Стаття 20. Застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі

 • Стаття 21. Складання прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди

 • Стаття 22. Розпорядники бюджетних коштів

 • Стаття 23. Бюджетні призначення та асигнування

 • Стаття 24. Резервний фонд бюджету

 • Стаття 25. Безспірне списання коштів бюджету та відшкодування збитків, завданих бюджету

 • Стаття 26. Контроль та аудит у бюджетному процесі

 • Стаття 27. Подання і розгляд законопроектів, що впливають на показники бюджету, та введення в дію таких законів

 • Стаття 28. Доступність інформації про бюджет

 • Глава 5. ДОХОДИ, ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України

 • Стаття 31. Таємні видатки

 • Глава 6. СКЛАДАННЯ ПРОЕКТУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ Стаття 32. Організаційні засади складання проекту Державного бюджету України

 • Стаття 33. Визначення бюджетної політики на наступний бюджетний період

 • Стаття 34. Інструкції з підготовки бюджетних запитів

 • Стаття 35. Складання бюджетного запиту

 • Стаття 36. Аналіз бюджетних запитів і розробка проекту Державного бюджету України

 • Стаття 37. Схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України

 • Стаття 38. Матеріали, що додаються до Проекту закону про Державний бюджет України

 • Глава 7. РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ Стаття 39. Розгляд і затвердження Державного бюджету України

 • Стаття 40. Предмет регулювання закону про Державний бюджет України

 • Стаття 41. Особливості формування надходжень бюджету та здійснення витрат бюджету в разі несвоєчасного набрання чинності законом про Державний бюджет України

 • Глава 8. ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ Стаття 42. Організація виконання державного бюджету

 • Стаття 43. Казначейське обслуговування бюджетних коштів

 • Стаття 44. Розпис Державного бюджету України

 • Стаття 45. Виконання Державного бюджету України за доходами

 • Стаття 46. Стадії виконання бюджету за видатками та кредитуванням

 • Стаття 47. Встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів

 • Стаття 48. Взяття бюджетних зобов’язань

 • Стаття 49. Здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань

 • Стаття 50. Повернення кредитів до бюджету

 • Стаття 51. Особливості здійснення окремих видатків бюджету

 • Глава 9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ Стаття 52. Порядок внесення змін до закону про Державний бюджет України

 • Стаття 53. Перевиконання надходжень Державного бюджету України

 • Стаття 54. Скорочення видатків і кредитування загального фонду Державного бюджету України

 • Стаття 55. Захищені видатки бюджету

 • Глава 10. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ Стаття 56. Ведення бухгалтерського обліку виконання Державного бюджету України

 • Стаття 57. Порядок закриття рахунків після закінчення бюджетного періоду

 • Стаття 58. Звітність про виконання Державного бюджету України

 • Стаття 59. Місячний звіт про виконання Державного бюджету України

 • Стаття 60. Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України

 • Стаття 61. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України

 • Стаття 62. Розгляд річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України

 • Глава 11 НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИТРАТИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ  Стаття 63. Структура місцевих бюджетів

 • Стаття 64. Склад доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

 • Стаття 65. Нормативи відрахувань податку з доходів фізичних осіб до бюджетів місцевого самоврядування

 • Стаття 66. Склад доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних та районних бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

 • Стаття 67. Окремі особливості формування місцевих бюджетів

 • Стаття 69. Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

 • Стаття 70. Видатки та кредитування місцевих бюджетів

 • Стаття 71. Бюджет розвитку місцевих бюджетів

 • Стаття 72. Особливості затвердження місцевого бюджету з дефіцитом або профіцитом

 • Стаття 73. Позики місцевим бюджетам

 • Стаття 74. Особливості здійснення місцевих запозичень

 • Глава 12 СКЛАДАННЯ, РОЗГЛЯД, ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ВИКОНАННЯ ТА ЗВІТНІСТЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ Стаття 75. Порядок складання проектів місцевих бюджетів

 • Стаття 76. Проект рішення про місцевий бюджет та матеріали, що до нього додаються

 • Стаття 77. Затвердження місцевих бюджетів

 • Стаття 78. Виконання місцевих бюджетів

 • Стаття 79. Особливості формування надходжень та здійснення витрат місцевого бюджету у разі несвоєчасного прийняття рішення про місцевий бюджет

 • Стаття 80. Звітність про виконання місцевих бюджетів

 • УЗАГАЛЬНЕНИЙ КОМЕНТАР ДО РОЗДІЛУ IV МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ

 • Глава 13. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 81. Поняття та мета регулювання міжбюджетних відносин

 • Стаття 82. Види видатків бюджетів

 • Стаття 83. Джерела здійснення видатків бюджетів

 • Стаття 84. Забезпечення здійснення видатків

 • Стаття 85. Передача державою права на здійснення видатків

 • Стаття 86. Критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами

 • Глава 14. РОЗМЕЖУВАННЯ ВИДАТКІВ МІЖ БЮДЖЕТАМИ Стаття 87. Видатки, що здійснюються з Державного бюджету України

 • Стаття 88. Видатки, що здійснюються з бюджетів сіл, їх об’єднань, селищ, міст районного значення і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

 • Стаття 89. Видатки, що здійснюються з районних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

 • Стаття 90. Видатки, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

 • Стаття 91. Видатки місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

 • Стаття 92. Передача коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

 • Стаття 93. Передача коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

 • Глава 15. РОЗРАХУНОК ВИДАТКІВ, ЩО ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ОБСЯГУ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ Стаття 94. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості

 • Стаття 95. Коригуючі коефіцієнти фінансових нормативів бюджетної забезпеченості

 • Глава 16. МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ Стаття 96. Види міжбюджетних трансфертів

 • Стаття 97. Трансферти, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам

 • Стаття 98. Дотація вирівнювання бюджетам міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районним бюджетам, іншим бюджетам місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти

 • Стаття 99. Дотація вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам

 • Стаття 100. Кошти, що передаються до державного бюджету з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетів, інших бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти

 • Стаття 101. Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами

 • Стаття 102. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального захисту

 • Стаття 103. Додаткова дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, внаслідок наданих державою податкових пільг

 • Стаття 104. Субвенції на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування

 • Стаття 105. Субвенції на виконання інвестиційних програм (проектів)

 • Стаття 106. Субвенції на проведення видатків бюджетів місцевого самоврядування, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

 • Стаття 107. Субвенції на виконання інвестиційних програм (проектів) з місцевих бюджетів

 • Стаття 108. Порядок перерахування міжбюджетних трансфертів

 • УЗАГАЛЬНЕНИЙ КОМЕНТАР ДО РОЗДІЛУ V КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

 • Глава 17. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА Стаття 109. Повноваження Верховної Ради України з контролю за дотриманням бюджетного законодавства

 • Стаття 110. Участь Рахункової палати у здійсненні контролю у бюджетному процесі

 • Стаття 111. Повноваження Міністерства фінансів України та місцевих фінансових органів з контролю за дотриманням бюджетного законодавства

 • Стаття 112. Повноваження Державного казначейства України з контролю за дотриманням бюджетного законодавства

 • Стаття 113. Повноваження органів Державної контрольно-ревізійної служби з контролю за дотриманням бюджетного законодавства

 • Стаття 114. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим та відповідних місцевих рад з контролю за дотриманням бюджетного законодавства

 • Стаття 115. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів відповідних місцевих рад з контролю за дотриманням бюджетного законодавства

 • Глава 18. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЗАХОДИ ВПЛИВУ ЗА ВЧИНЕНІ ПОРУШЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА Стаття 116. Порушення бюджетного законодавства

 • Стаття 117. Заходи впливу за порушення бюджетного законодавства

 • Стаття 118. Застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства

 • Стаття 119. Нецільове використання бюджетних коштів

 • Стаття 120. Зупинення операцій з бюджетними коштами

 • Стаття 121. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства

 • Стаття 122. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства в частині міжбюджетних трансфертів, доходів та видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

 • Стаття 123. Відповідальність органів Державного казначейства України

 • Стаття 124. Оскарження рішення про застосування заходу впливу за порушення бюджетного законодавства

 • Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України» автора Ярошенко Ф. О. у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  У науково-практичному коментарі подано аналіз статей нової редакції Бюджетного кодексу України, норми якого регулюють як матеріальні, так і процесуальні відносини в галузі Державного бюджету України та місцевих бюджетів усіх рівнів. Значну увагу приділено питанням бюджетного регулювання, розподілу бюджетних трансфертів та усім стадіям бюджетного процесу, тобто процедурам складання і розгляду проекту бюджету, затвердженню і виконанню бюджетів усіх рівнів, контролю на кожній стадії бюджетного процесу та відповідальності за порушення бюджетного законодавства. Даний науково-практичний коментар призначено для фінансових працівників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та їх підпорядкування, а також для студентів, аспірантів і викладачів юридичних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів та усіх, хто цікавиться проблемами і механізмами правового регулювання бюджетних правовідносин.

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи