Розділ «ТЕМА 4. ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ»

Культура ділового спілкування менеджера

Істина знаходиться не в словах людини, що говорить, а у вухах тієї, що слухає.

Східна мудрість

- Як спілкуються між собою люди?

- Вербальне спілкування.

- Невербальне спілкування.

- Віртуальне спілкування.

- Опосередковане спілкування.

Вивчивши цей матеріал, Ви повинні знати:

• засоби, за допомогою яких люди спілкуються між собою;

• складові культури вербального спілкування: культуру говоріння та культуру слухання;

• функції мови у спілкуванні;

• класифікацію невербальних засобів спілкування;

• особливості спілкування у віртуальному просторі;

• "мову" різних символів, які використовуються при спілкуванні;

вміти:

• використовувати монолог та діалог;

• уважно слухати іншу людину, використовуючи рефлексивне і нерефлексивне слухання;

• "читати" підтекст невербальних засобів спілкування;

• дотримуватися етичних вимог при спілкуванні в Інтернеті;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Культура ділового спілкування менеджера» автора Чайка Г.Л. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ТЕМА 4. ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ“ на сторінці 1. Приємного читання.