Розділ III. Хронологія впровадження сімейної медицини в Україні

Організаційні основи загальної практики сімейної медицини

В Україні надання первинної лікувально-профілактичної допомоги гарантовано відповідно до Основ законодавства про охорону здоров'я. Розвиток ПМСД на засадах сімейної медицини розглядається як провідний стратегічний напрямок і одне з головних завдань. Так, ще в 1987 році наказом МОЗ України вперше затверджено регіональний експеримент (м. Львів). У рамках його розроблено тимчасові нормативні документи, кваліфікаційна характеристика, функціональні обов'язки сімейних лікарів, моделей поступового переходу терапевтів і педіатрів від дільничного до сімейного принципу обслуговування.

У подальшому основні кроки здійснювались у такій послідовності:

1991 рік – ум. Львові перейшли до підготовки лікарів загальної практики з числа випускників інститутів у 3-річній інтернатурі за програмою, розробленою Львівським медінститутом і затвердженою МОЗ України.

1992 р. – створено першу амбулаторію сімейних лікарів у м. Дрогобичі.

1992 р. – Верховна Рада України прийняла законодавство про охорону здоров'я, де визначено правові, соціальні та економічні передумови переходу охорони здоров'я на засади сімейної медицини.

1992 р. – Міністерством охорони здоров'я України затверджено типовий навчальний план і програму спеціалізації (інтернатури) випускників медичних інститутів і медичних факультетів університетів зі спеціальності "лікар загальної практики".

1993 р. – проведено перегляд Програми підготовки в інтернатурі за участю фахівців Київського інституту удосконалення лікарів та Одеського медінституту.

1994 р. – підготовлено та затверджено кваліфікаційну характеристику лікаря за спеціальністю "загальна практика – сімейна медицина".

1995 р. – наказом МОЗ України від 22.06.95 № 114 затверджено посаду "лікар загальної практики/сімейний лікар".

1995 р. – МОЗ України затвердило навчальний план та програму циклу спеціалізації з сімейної медицини (розробник – Львівський державний медінститут).

1996 р. – у Київській медичній академії післядипломної освіти відкрито кафедру сімейної медицини.

На сьогодні профільні кафедри відкриті й функціонують у Вінницькому національному медичному університеті, Луганському державному медичному університеті, Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького, Одеському національному медичному університеті, Дніпропетровській державній медичній академії та Українській стоматологічній медичній академії, Запорізькому інституті вдосконалення лікарів, Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (Київ) та Харківській медичній академії післядипломної освіти.

1997 р. – наказом МОЗ України від 19.12.87 до номенклатури лікарських спеціальностей включено спеціальність "загальна практика – сімейна медицина".

1997 р. – створено Українську асоціацію сімейної медицини.

1998 р. – у м. Києві проведено 1 Українсько-Британську конференцію з питань сімейної медицини.

1999 р. – у м. Дніпропетровську проведено II Українську науково- практичну конференцію з питань сімейної медицини з міжнародною участю "Актуальні проблеми підготовки сімейних лікарів, організація та впровадження сімейної медицини в Україні".

2000 р. – у м. Одесі проведено III Українську науково-практичну конференцію з міжнародною участю "Актуальні питання сімейної медицини".

2000 р. – Прем'єр-міністром України підписано постанову Кабінету Міністрів України "Про комплексні заходи щодо впровадження сімейної медицини в систему охорони здоров'я" № 989


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Організаційні основи загальної практики сімейної медицини» автора Черешнюк Г.С. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ III. Хронологія впровадження сімейної медицини в Україні“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Передмова

 • Вступ

 • Розділ I. Чому в Україні почали впроваджувати сімейну медицину?

 • Розділ II. Визначення понять "лікар загальної практики – сімейний лікар" та "первинна медико-санітарна допомога"

 • Розділ III. Хронологія впровадження сімейної медицини в Україні
 • Розділ IV. Нормативно-правова база

 • Розділ V. Порівняння реформ в охороні здоров'я серед країн з перехідною економікою

 • Розділ VI. Доцільність переходу від дільнично-територіального принципу надання медичної допомоги до сімейної медицини

 • Розділ VII. Принципи надання медичної допомоги сімейним лікарем

 • Розділ VIII. Перелік облікової медичної документації закладу загальної практики – сімейної медицини

 • Розділ IX. Основні функції та зміст роботи сімейного лікаря. Положення про лікаря загальної практики – сімейного лікаря

 • Розділ X. Особливості спілкування сімейного лікаря з пацієнтом та його родиною

 • Розділ XI. Ситуаційні задачі, тести з питань сімейної медицини

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи