Розділ XI. Ситуаційні задачі, тести з питань сімейної медицини

Організаційні основи загальної практики сімейної медицини

1. У якому документі вперше була визначена концепція первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) ?

A. Алма-Атинська декларація (1978 рік).

B. Хартія із загальної практики (сімейної медицини) (1955 рік).

C. Люблінська хартія (1996 рік).

D. Доповідь ВООЗ "Інтеграція служб медико-санітарної допомоги" (1996).

2. З метою оптимізації структури медичної допомоги в регіоні А вивчалася потреба населення в різних видах медичних послуг. З'ясувалось, що третина населення з медичними проблемами потребує консультації лікаря первинної ланки, а 2% необхідна консультація вузького спеціаліста та надання допомоги в стаціонарних умовах. Який вид допомоги повинен переважати в структурі медичних послуг?

A. Спеціалізована.

B. Високоспеціалізована.

C. Первинна.

D. Вторинна.

E. Третинна.

3. Введення в місті П. інституту загально-лікарської практики (сімейні амбулаторії та відділення сімейних лікарів при поліклініках) та розширення функцій сімейного лікаря порівняно з дільничними лікарями призвело до збільшення на 30% числа консультацій на первинному рівні. До яких спеціалістів зменшиться частота звернень населення?

Розділ XI. Ситуаційні задачі, тести з питань сімейної медицини

A. Невропатологів.

B. Хірургів і травматологів.

C. Окулістів.

D. Правильно А та В.

E. Правильно А, В, С.

4. Після закінчення інтернатури за фахом "загальна практика – сімейна медицина" вам запропонували вибрати один із лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ), де надається первинна лікувально-профілактична допомога. Який із нижченазваних ЛПЗ ви не маєте права вибирати після закінчення інтернатури?

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Організаційні основи загальної практики сімейної медицини» автора Черешнюк Г.С. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ XI. Ситуаційні задачі, тести з питань сімейної медицини“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Передмова

 • Вступ

 • Розділ I. Чому в Україні почали впроваджувати сімейну медицину?

 • Розділ II. Визначення понять "лікар загальної практики – сімейний лікар" та "первинна медико-санітарна допомога"

 • Розділ III. Хронологія впровадження сімейної медицини в Україні

 • Розділ IV. Нормативно-правова база

 • Розділ V. Порівняння реформ в охороні здоров'я серед країн з перехідною економікою

 • Розділ VI. Доцільність переходу від дільнично-територіального принципу надання медичної допомоги до сімейної медицини

 • Розділ VII. Принципи надання медичної допомоги сімейним лікарем

 • Розділ VIII. Перелік облікової медичної документації закладу загальної практики – сімейної медицини

 • Розділ IX. Основні функції та зміст роботи сімейного лікаря. Положення про лікаря загальної практики – сімейного лікаря

 • Розділ X. Особливості спілкування сімейного лікаря з пацієнтом та його родиною

 • Розділ XI. Ситуаційні задачі, тести з питань сімейної медицини
 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи