Розділ «ТЕМА 3. ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ ТА УМОВИ ЇХ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ»

Ви є тут

Логістика

– оптимізації витрат, пов'язаних із логістичними операціями окремих ланок логістичної системи та загальних витрат;

– скроченні витрат часу доставки матеріальних ресурсів, готової продукції і часу виконання замовлень споживачів;

– управлінні запасами матеріальних ресурсів і готової продукції;

– забезпеченні високого рівня якості сервісу.

Межі інтегрованої мікрологістичної системи визначаються виробничо- розподільчим циклом, який поєднує процеси закупівлі матеріальних ресурсів і організації постачання; внутрішньовиробничі логістичні функції; логістичні операції в системі розподілу при організації продажу готової продукції та надання послуг споживачам.

Визначальну роль для формування інтегрованої системи відіграє концепція мінімізації загальних логістичних витрат і концепція управління якістю на всіх етапах виробничо-розподільчого циклу.


4. Логістичні витрати як критерій ефективності логістичних систем. Класифікація логістичних витрат


Вплив логістики на ефективність і конкурентоспроможність фірми залежить від того наскільки логістика "вписується” в стратегію фірми і як вона реалізується, виходячи з того, що головною функцією логістичної системи є обслуговування споживачів. З економічної точки зору її призначенням можна вважати створення в логістичному ланцюгу істотних вигод при підтриманні витрат на ефективному рівні. Тому загальні витрати в логістичних системах є основним параметром оптимізації.

Логістичні витрати – це витрати на виконання логістичних операцій. Вони є грошовим вираженням використання робочої сили, засобів і предметів праці; фінансовими втратами та різноманітними негативними наслідками

форс-мажорних подій, які обумовлені просуванням матеріальних ресурсів на підприємстві та між підприємствами, а також підтриманням запасів.

Логістичні витрати можуть бути виміряні в абсолютному (вартісному) та у відносному вимірі. В другому випадку на рівні окремих підприємств витрати вимірюються у відсотках від суми реалізації продукції чи від грошової вартості чистої продукції в розрахунку на одиницю продукції, а на загальнонаціональному рівні економіки – у відсотках від валового національного продукту (ВНП).

Логістичні витрати класифікують за низкою параметрів (табл. 3.2)

Таблиця 3.2

Класифікація логістичних витрат

№ з/пКласифікаційна ознакаГрупа (стаття) витратХарактеристика витрат
1234
1Економічний змістВитрати виробництваВитрати, які утворюють собівартість продукції (матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні потреби, амортизація основних засобів)
Витрати обігуВитрати на виконання операцій, пов'язаних з реалізацією товарів (виграти на транспортування, зберігання, доопрацювання, фасування, витрати на оплату праці працівників торгівлі тощо)
2Стосунок до технологічного процесуОсновніСукупність прямих витрат на виробництво продукції
НакладніВитрати, які пов'язані з управлінням та обслуговуванням виробництва
3Зміна масштабів діяльності логістичної системиПостійніНе залежать від роботи виробництва і обсягів збуту сировини, матеріалів, готової продукції протягом періоду, на який виробляються логістичні управлінські рішення (напр., оренда складських приміщень)
ЗмінніЗалежать від роботи виробництва і обсягів збуту сировини, матеріалів, готової продукції протягом періоду, на який виробляються логістичні управлінські рішення (витрати на закупівлю сировини, транспортні витрати тощо)
4Функціональний розподілЗакупівельніВитрати на оформлення замовлення, витрати на оформлення договору поставки і зв'язки з постачальниками, транспортні витрати (якщо вартість транспортування не входить у вартість продукції), витрати на складування й отримання замовлення, витрати на приймання продукції та підготовку її до споживання, витрати на оплату праці відділу закупівель
Витрати на утримання запасівСкладські витрати, орендна плата (якщо склад орендований) або витрати на утримання складів (якщо склад власний), витрати на формування страхових запасів, втрати від псування або пошкодження запасів, витрати на оплату праці складського персоналу
Витрати на організацію виробництваВитрати на технічну і кадрову підготовку виробництва, витрати на технічне забезпечення якості продукції, заробітна плата робітників та інженерно-технічних працівників.
Втрати через відсутність продукції(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Витрати, пов'язані з невиконанням (затримкою) замовлення, вартість втрачених замовлень, витрати, пов'язані зі втратою замовника
Збутові (дистрибуційні)Витрати на обробку замовлень клієнтів, витрати на підтримання контактів з клієнтами, витрати на до- і післяпродажне обслуговування, витрати на організацію зворотних матеріальних потоків
ТранспортніВитрати на утримання матеріально-технічної бази транспорту, витрати на паливно-мастильні матеріали, витрати на технічне обслуговування рухомого складу, заробітна плата персоналу, амортизація рухомого складу
Витрати на інформаційне забезпеченняВитрати на збір і обробку даних, витрати на діловодство, витрати на експлуатацію оргтехніки та засобів зв'язку, витрати на обслуговування адміністративних приміщень, витрати на оплату праці адміністративного персоналу

Ефективне управління логістичними витратами передбачає організацію дієвої системи їх контролю, для чого варто дотримуватися таких рекомендацій:

– особливу увагу необхідно зосереджувати на контролі витрат у місцях їх виникнення;

– інформацію про різні види витрат слід опрацьовувати різними методами із врахуванням їх специфіки;

– ефективним шляхом скорочення витрат є відмова від виконання недоцільних видів операцій і робіт. Спроби знизити рівень додаткових витрат рідко бувають успішними;

– ефективний контроль витрат потребує, щоб діяльність підприємства оцінювалася в цілому. При цьому треба володіти даними про результати діяльності у всіх функціональних сферах логістики.

Наступний розділ:

ТЕМА 4. ВИРОБНИЧА ЛОГІСТИКА

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Логістика» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ТЕМА 3. ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ ТА УМОВИ ЇХ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ“ на сторінці 3. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи