Розділ «6. Можливості використання у процесі навчання історії комп'ютерних систем тестування та програм розробки мультимедійних навчальних курсів»

Використання сучасних інформаційних технологій


1. Основи тестології. Тестування на уроці історії.


Тестологія — це міждисциплінарна наука про створення якісних та науково-обґрунтованих вимірювальних діагностичних методик, вчення про вимірювання психофізіологічних та особистісних характеристик.

Тестологи вивчають і створюють способи, методи, технології вимірювань психофізіологічних та особистісних характеристик. Спеціалісти створюють тестові комплекси, де реалізовані досягнення тестології у вигляді сукупності технологій, рекомендацій, тестів, автоматизованих систем, пристроїв.

Тести застосовуються для контролю та оцінки процесу навчання, його активізації, кращого засвоєння матеріалу, вироблення умінь і навичок, самонавчання.

Ключовим поняттям педагогічної тестології є поняття "педагогічний тест".

Тест — це завдання, яке переважно вимагає однозначної відповіді, укладений за певними правилами і процедурами, передбачає попередню експериментальну перевірку й відповідає таким характеристикам ефективності як валідність та надійність.

У педагогіці тестом називають специфічну уніфіковану форму контролю знань та навичок. Іноді під поняттям "тест" розуміють засіб педагогічного вимірювання або стандартизований метод дослідження, призначений для кількісних та якісних оцінок характеристик людини[10].

Правила формулювання основи завдання у тесті.

1. Чітко, однозначно, лаконічно.

2. Не опускати суттєвих деталей, без яких вибір правильної відповіді складний.

3. В основі завдання — дієслово.

4. Зрозуміла лексика, прості синтаксичні конструкції.

5. Не вживати слів "зазвичай", "часто", "в основному".

6. Формулювати проблему стверджувальним реченням.

7. Не використовувати подвійне заперечення.

8. Слова, які повторюються у варіантах відповідей, перенести до онови завдання.

Тестове завдання об'єктивне, якщо його можна оцінити без висловлення власного судження щодо якості відповіді.

Валідність — це характеристика ефективності тесту, яка показує що оцінює тест, як добре оцінює; вказує на більшу чи меншу ступінь придатності тесту до використання з певною метою.

Валідність буває: змістова; критеріальна; порівняльна; за віковою диференціацією; конструктивна; поверхнева; поточна; прогностична; узагальнююча; зовнішня.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Використання сучасних інформаційних технологій» автора В.О.Мирошниченко на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „6. Можливості використання у процесі навчання історії комп'ютерних систем тестування та програм розробки мультимедійних навчальних курсів“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • 1. Теоретико-методичні основи мультимедійних технологій у навчанні історії. Мультимедійна компетентність вчителя історії та засоби навчальних мультимедійних систем.

 • 2. Теоретико-методичні засади застосування мультимедійної презентації у навчанні історії. Робота у програмі MS PowerPoint

 • 3. Можливості обробки навчального історичного матеріалу у програмах Microsoft Office: Word, Publisher, Excel та інших

 • 4. Дидактичні можливості телерадіомовлення, педагогічних програмних засобів (ППЗ) та інших електронних засобів навчання історії, що зберігаються на цифрових носіях інформації

 • 5. Мережа Інтернет та її можливості у навчанні історії

 • 6. Можливості використання у процесі навчання історії комп'ютерних систем тестування та програм розробки мультимедійних навчальних курсів
 • Словник основних термінів

 • Список рекомендованих джерел та літератури

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи