Розділ «ТЕМА 8. КРЕДИТ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ»

Гроші та кредит

План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу:

8.1. Теорії кредиту. Необхідність, суть та функції кредиту.

8.2. Види кредиту.

8.3. Сутність, організація та технологія банківського кредитування.

8.4. Роль кредиту в умовах розвитку національної економіки та його межі.

Ключові слова та терміни
o теорії кредиту o суть кредиту o кредитні відносини o кредитно-грошові відносини o кредитно-товарні відносини o позичковий капітал o суб'єкт кредиту o об'єкт кредиту o функції кредиту o комерційний кредит o дебіторська заборгованість o кредиторська заборгованість o банківський кредит o кредиторo позичальник o державний кредит o споживчий кредит o іпотечний кредит o іпотека o лізинговий кредит oлізинг o міжнародний кредит o кредитний портфель o кредитоспроможність o маржа o простий процент o складний процент


8.1. Теорії кредиту. Необхідність, суть та функції кредиту8.2. Види кредиту


Питання про форми та види кредиту в економічній науці є дискусійним. Це випливає з різних підходів щодо розуміння критеріїв, принципів та ознак визначення видів кредиту. Аналіз публікацій провідних вчених з відповідних проблем [1,2,3,4,6] дає підстави для виокремлення таких видів кредиту:

> комерційний кредит;

> банківський кредит;

> державний кредит;

> споживчий кредит;

> іпотечний кредит;

> лізинговий кредит;

> міжнародний кредит.

* Комерційний кредит - це товарна форма кредиту, це відносини між продавцями (постачальниками) і покупцями, коли останні одержують товари чи послуги з відстрочкою платежу.

Такі відносини перерозподілу матеріальних ресурсів між двома суб'єктами господарської діяльності може оформлюватись борговим зобов'язанням - векселем. З метою прискорення реалізації товарів, які є у достатній кількості в торговельній мережі, відбувається продаж товарів тривалого користування в кредит (з розстрочкою платежу). Такий кредит називається споживчим.

Комерційний кредит має певні переваги та недоліки.

ПеревагиНедоліки
o підтримання фінансової стійкості підприємств;o ускладнення щодо регулювання грошової маси з боку Національного банку;
o зменшення обсягу грошових коштів, необхідних для обслуговування товарного обігу,o досить високий ризик для продавця (постачальника);
o перерозподіл вільних товарних ресурсів,o обмеженість умов, строків, обсягів, на відміну від банківського кредиту.
o оперативність;
o простота оформлення;
o зменшення проблеми неплатежів у господарському обороті;
o фінансове забезпечення торгових угод

Отже, суб'єктами комерційного кредиту є:

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Гроші та кредит» автора Автор невідомий на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ТЕМА 8. КРЕДИТ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • ТЕМА1. ПОХОДЖЕННЯ, СУТЬ ТА ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ

 • ТЕМА 2. ГРОШОВИЙ ОБОРОТ І ГРОШОВА МАСА

 • ТЕМА 3. ГРОШОВИЙ РИНОК

 • ТЕМА 4. ГРОШОВІ СИСТЕМИ

 • ТЕМА 5. ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ

 • 5.2. Грошова реформа як інструмент стабілізації грошового обігу

 • ТЕМА 6. ВАЛЮТНИЙ РИНОК І ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ

 • ТЕМА 7. КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ

 • 7.3. Напрями монетарної теорії грошей

 • 7.4. Основні аспекти грошово-кредитної політики України у світі сучасних монетарних теорій

 • ТЕМА 8. КРЕДИТ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
 • ТЕМА 9. ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ ГРОШОВОГО РИНКУ

 • 9.2. Фінансово-кредитна система та характеристика її елементів

 • 9.2.2. Банківські інститути

 • 9.2.3. Основні види небанківських фінансових інститутів та їх розвиток в Україні

 • ТЕМА 10. ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ

 • ТЕМА 11. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ

 • ТЕМА 12. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ ТА ФОРМИ ЇХ СПІВРОБІТНИЦТВА З УКРАЇНОЮ

 • СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ