Розділ 5. ОРГАНИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТОМ

Бюджетна система

6) попередження злочинів та інших правопорушень, що віднесені законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття, розслідування і зупинення.

Державну податкову службу очолює Голова Державної податкової адміністрації України (ДПА), який призначається на посаду та звільняється з неї Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України. Заступники Голови ДПА призначаються на посаду та звільняються з неї Кабінетом Міністрів

України за поданням Голови ДПА. Кількість заступників визначається Кабінетом Міністрів України.

Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі очолюють голови, які призначаються на посаду та звільняються з неї Кабінетом Міністрів України за поданням Голови ДПА України.

Державні податкові інспекції у районах, містах і районах у містах, міжрегіональні й об'єднані державні податкові інспекції очолюють керівники, які призначаються на посаду та звільняються з неї Головою ДПА України за поданням голів відповідних державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі.

Керівники управлінь податкової міліції призначаються на посаду і звільняються з неї Головою ДПА України.

Функціями Державної податкової адміністрації України є:

1) організація роботи державних податкових адміністрацій і державних податкових інспекцій;

2) видання у випадках, передбачених законодавством, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;

3) затвердження форм податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів та форм звітів про роботу, проведену органами Державної податкової служби;

4) роз'яснення через засоби масової інформації порядку застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів про податки, інші платежі та організація виконання цієї роботи органами Державної податкової служби;

5) здійснення підбору, розміщення, професійної підготовки та перепідготовки кадрів для органів Державної податкової служби;

6) надання органами Державної податкової служби методичної та практичної допомоги з організації роботи, проведення обстеження і перевірки її стану;

7) автоматизація і комп'ютеризація роботи органів Державної податкової служби;

8) розроблення основних напрямів, форм, методів проведення перевірок щодо дотримання податкового і валютного законодавства;

9) передача матеріалів, що свідчать про організовану злочинну діяльність або дії, що створюють умови для такої діяльності, відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю;

10) передача відповідним правоохоронним органам матеріалів за фактами правопорушень, за які передбачена кримінальна відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;

11) подання Міністерству фінансів України і Головному управлінню Державного казначейства України звіту про надходження податків та інших платежів;

12) внесення пропозицій і розроблення проектів міжнародних угод відносно оподаткування, виконання, у межах визначених законодавством міжнародних угод з питань оподаткування;

13) надання фізичним особам — платникам податків та інших обов'язкових платежів — ідентифікаційних номерів і ведення Єдиного банку даних про платників податків — юридичних осіб;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Бюджетна система» автора Чала Н.Д. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 5. ОРГАНИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТОМ“ на сторінці 8. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи