Розділ 3.БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО СКЛАДОВІ

Бюджетна система

Щодня в банківських установах автоматично здійснюється перерахування з рахунків № 3510 в установах НБУ та № 2510 в установах уповноважених банків "Кошти Державного бюджету України" на рахунки № 3513 і 2513 відповідно в установах НБУ та уповноважених банків "Кошти Державного казначейства України", з яких здійснюється фінансування витрат.

Для акумуляції коштів місцевих бюджетів у банківських установах на балансових рахунках № 354 в установах НБУ та № 254 в установах уповноважених банків "Кошти місцевих бюджетів" відкриваються рахунки № 3540 та 2540 "Кошти бюджету Автономної Республіки Крим", рахунки № 3541 і

2541 "Кошти обласних бюджетів" та рахунки № 3542 і 2542 "Кошти районних, міських, сільських і селищних бюджетів" відповідно в установах НБУ та уповноважених банків.

На зазначених рахунках відкривається основний поточний балансовий рахунок фінансового органу Міністерства фінансів України за відповідним місцевим бюджетом, з якого бюджетні кошти перераховуються на бюджетні рахунки розпорядників коштів, з яких і здійснюється фінансування відповідних бюджетних установ і заходів.

Мета виконання видаткової частини бюджету полягає у фінансуванні заходів, затверджених у бюджеті протягом бюджетного року.

Фінансування бюджету — це перерахування коштів на поточні реєстраційні бюджетні рахунки розпорядників коштів з єдиного казначейського рахунку або рахунку місцевого бюджету, які відкриті в банківських установах та органах Державного казначейства України.

Касове виконання державного бюджету за видатками здійснюється органами Державного казначейства в межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті відповідним розпорядникам коштів, і надходжень на єдиний казначейський рахунок державного бюджету. Фінансування здійснюється шляхом проведення платежів безпосередньо на користь суб'єктів господарської діяльності, які виконали роботи та надали послуги розпорядникам бюджетних коштів. Це фінансування здійснюється на підставі розпису доходів і видатків державного бюджету.

Міністерство фінансів України у двотижневий строк після опублікування у пресі Закону України "Про Державний бюджет України" на бюджетний рік передає затверджений розпис доходів і видатків державного бюджету за головними розпорядниками бюджетних коштів Головному управлінню Державного казначейства.

Фінансування та оплата витрат проводиться органами Державного казначейства за наявності даних про мережу установ, підприємств і організацій та на підставі затверджених кошторисів доходів і видатків. Кошторис доходів і видатків бюджетні установи є основним документом, який визначає загальний обсяг, цільовий напрям і поквартальний розподіл коштів.

Фінансування з бюджету може здійснюватися відповідно до двох схем (рис. 3.1 та 3.2).

Фінансування з бюджету

За фінансування з бюджету за цією схемою (рис. 3.1) фінансові органи пов'язані з головними розпорядниками коштів, яким в установах банків відкривається два бюджетні рахунки: один — на видатки установи, інший — для переказу підвідомчим установам і на централізовані видатки.

У процесі фінансування з бюджету за схемою на рис. 3.2 фінансові органи пов'язані з розпорядниками коштів трьох ступенів, кожному з яких відкриваються реєстраційні рахунки у відповідних фінансових органах.

Реєстраційні рахунки — це рахунки, які відкриваються в органах Державного казначейства розпорядниками та отримувачам коштів державного бюджету для обліку операцій за коштами загального фонду бюджету.

Фінансування з бюджету

Фінансування з бюджету здійснюється через банківські установи, які визначені Кабінетом Міністрів України та Національним банком України. До уповноважених банків належать: Державний експортно-імпортний банк України, Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк", Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк "Хрещатик", Відкрите акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль". Рахунки з виконання місцевих бюджетів відкриваються у тих банках, з якими укладають угоди відповідні місцеві ради.

На сьогодні в Україні діє такий метод фінансування з бюджету, як перерахування коштів з рахунку бюджету на бюджетні рахунки розпорядників коштів. Суть його полягає у тому, що фінансовий орган здійснює перерахування бюджетних коштів з рахунку бюджету на рахунки розпорядників коштів тільки за наявності їх на цьому рахунку в цей час. Підставою для перерахування коштів є затверджені у бюджеті суми видатків.

Основним первинним документом для здійснення фінансування з бюджету за цим методом є платіжне доручення за формою 0401001.

Відповідно до Інструкції "Про порядок касового виконання Державного бюджету за видатками", затвердженої Наказом Державного казначейства України у березні 2000 р. фінансування з державного бюджету може здійснюватися за відомчою структурою і шляхом оплати витрат. Фінансування видатків державного бюджету Державне казначейство України проводить шляхом переказу коштів бюджету територіальним управлінням Державного казначейства.

Фінансування з державного бюджету за відомчою структурою здійснюється таким чином.

Державне казначейство України доводить до головного розпорядника коштів затверджені обсяги фінансування відповідно до кодів бюджетної класифікації, який розподіляє їх між підвідомчими установами і подає до Державного казначейства України розподіл бюджетних коштів за областями у розрізі підвідомчих установ, підприємств, організацій та кодів бюджетної класифікації. Розподіл коштів складається у двох примірниках, реєструється у журналі реєстрації розподілу коштів та підписується керівником і головним бухгалтером, підписи яких скріплюються печаткою. Один примірник передається до Управління оперативно-касового планування видатків Державного казначейства України, другий залишається у головного розпорядника коштів, а витяг з розподілу коштів передається розпорядникам коштів нижчих рівнів.

Отримані розподіли коштів Управління оперативно-касового планування видатків Державного казначейства України перевіряє і групує за територіями, після чого складаються реєстри на здійснення видатків за відповідною територією у двох примірниках. Це ж Управління на підставі розподілу коштів і підготовлених реєстрів також складає розпорядження на перерахування коштів у двох примірниках, реєструється в журналі реєстрації та затверджується Головою Державного казначейства України (заступником міністра фінансів). Перший примірник розпорядження та реєстрів передається до Управління бухгалтерського обліку та звітності Державного казначейства України* другий залишається в Управлінні оперативно-касового планування видатків.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Бюджетна система» автора Чала Н.Д. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 3.БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО СКЛАДОВІ“ на сторінці 8. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи