Розділ «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ»

Бюджетна система

20. Про затвердження Порядку управління Єдиним казначейським рахунком : Наказ Державного казначейства України від 11 лютого 2002 р. № 23 // ІПС "Законодавство".

21. Питання Державного казначейства України : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. № 1232 // Офіційний вісник України. — 2005. — № 52.

22. Про затвердження типових положень про Головне фінансове управління обласної Київської міської та фінансові управління Севастопольської міської державної адміністрації, про фінансове управління районної, районної у м. Києві та фінансовий відділ районної у м. Севастополі державної адміністрації : Постанова Кабінету Міністрів України та Національного банку від 19 серпня 2002 р. № 1204 // Офіційний вісник України. — 2002. — № 34.

23. Про створення внутрішньої платіжної системи Державного казначейства : Постанова Кабінету Міністрів України та Національного банку від 15 вересня 1999 р. № 1721 // Офіційний вісник України. — 1999. — № 38.

24. Про Положення про Міністерство фінансів України : Указ Президента України від 26 серпня 1999 р. № 1081/99 // Офіційний вісник України. — 1999. — № 35.

25. Аксёнова Е. Бюджет и экономическая самостоятельность регионов / Б. Аксёнова // Мировая экономика и международные отношения. — 2002. — № 5. — С. 118 124.

26. Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу у XX столітті (Теоретична концепту а л ізація і наукова проблематика державних фінансів) / В.Л. Андрущенко. — Л.: Каменяр, 2000.

27. Бюджетная организация и бюджетная литература // Зеркало недели. — 2006. — № 35(614). — 16 сентября. — С. 7.

28. Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / Л.В. Панкевич, М.А. Зварич, П.Я. Могиляк, Б.І. Хомічак. - ■ К. : Знания, 2006.— 293 с.

29. Бюджетний менеджмент : підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін. ; за заг. ред. В. Федосова. — К. : КНЕУ, 2004. — 864 с.

30. Бюджетные новации: прицел на инновации? // Зеркало недели. — 2006. — № 38(617). —7 октября. — С. 1,8—9.

31; Василии ОД, Бюджетна система України : підручник / О.Д. Василии, К,В. Павлюк. — К.: Центр навч. л-ри, 2004. — 544 с.

32. Василик ОД. Державні фінанси України / О.Д. Василии.

— К.: Вищашк., 2006.

33. Василик ОД. Теорія фінансів / О.Д. Василик. — К., 2006.

34. Галушка Є.О. Казначейська справа: підручник / Є.О. Галушка, О.В. Охрімовський, Й.С. Хижняк, Д.П. Ротар. — Чернівці : Книги — XXI, 2008. — 464 с.

35. Ганущак Ю. Местные бюджеты: 4,1 млрд — и реализуйте свои полномочия / Ю. Ганущак // Зеркало недели. — 2006.

— № 36(615). — 23 сентября. — С. 7.

36. ДеркачН.И. Бюджетний процесс на Украине / Н.И. Деркач, Л.П. Гордеева. — Д.: Пороги, 2006.

37. Епифанов А.О. Механизм регулирования комплексного социально-экономического развития обласного региона в условиях перехода к рынку / А.О. Епифанов. — X. : Основа, 2005.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Бюджетна система» автора Чала Н.Д. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ“ на сторінці 2. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи